Đề Thi Lịch Sử:Kế Hoạch Tháng 10/2017

đề thi Lịch sử
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
1ovv0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-10-05 07:18:11
Loại file
doc
Dung lượng
0.08 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

UBND HUYỆN TÁNH LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH ĐỨC BÌNH 1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc So: 02/HT- THĐB1 Đức Bình, ngày 27 tháng 9 năm 2017 KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM HỌC : 2017 -2018 I. Đ

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

UBND HUYỆN TÁNH LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH ĐỨC BÌNH 1                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     So: 02/HT- THĐB1
                                                              Đức Bình, ngày 27 tháng 9 năm 2017
 
KẾ HOẠCH THÁNG 10
NĂM HỌC : 2017 -2018
 
I. Đánh giá kế hoạch thực hiện tháng 9:
1. Tư tưởng chính trị:
- Nhìn chung các đồng chí CB, GV, CNV thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước.
- Thực hiện tốt cam kết “ Nêu gương” theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
- Cam kết Xây dựng “ Trường học thân thiện học sinh tích cực, sức sống mới, diện mạo mới của nhà trường”.
- Cam kết thực hiện thực hiện tốt csc cuộc vận động của ngành.
- Tổ chức cho CB, GV, CNV học tập và nắm các văn bản quy định của ngành.
- CB,GV,CNV học điều lệ trường tiểu học.
- CB, GV, CNV học tập quy chế dân chủ.
- Các văn bản phòng chống tham nhũng.
- Phân công, công tác đầu năm hợp cho CB, GV, CNV.
- CB, GV, CNV 100% học luật khiếu nại, tố cáo.
- Tổ chức tốt khai giảng năm học mới 2017 – 2018
- Hoàn thành công tác Họp phụ huynh lớp, Hội nghị BĐD CMHS toàn trường,  Đại hội công đoàn trường.
- Cấp phát ấn phẩm cho CB,GV,CNV.
2. Công tác chuyên môn:
- Thực hiện tốt ngày giờ công lao động. Thực hiện đúng quy chế CM.
- Thực hiện theo đúng chương trình của Bộ ở các tổ khối (Khối 2,3,4 dạy chương trinh Vnen).
- Khai giảng năm học mới ngày 5/9.
- Kiểm tra hồ sơ sổ sách của tổ khối và giáo viên, kiểm tra nề nếp học tập của các lớp chủ nhiệm đầu năm.
- Lên kế hoạch và triển khai Hội thi “Giáo viên giỏi cấp trường”; “Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường” năm học 2017-2018.
- Thực hiện các thông tin báo cáo kịp thời theo qui định. 
  - Xây dựng phong trào “Vở sạch- chữ đẹp” ở các lớp.
  - Hoàn thành ra đề KT học kỳ 1.
- Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa thầy cô giáo, nhân viên trường học với học sinh, giữa học sinh với học sinh. Chăm sóc cây xanh trong sân trường, lớp học. Hát các bài hát dân gian đầu buổi học…

- Thực hiện đúng chương trình dạy học của Bộ. Thực hiện hồ sơ sổ sách ở tổ khối theo quy định.
- Lên kế hoạch dạy ATGT từ tuần 2 (Khối 2 - khối 5)
- Sinh hoạt tổ khối theo quy định 2 lần/tháng.
- Lên KH dạy lồng ghép, dạy tích hợp đầy đủ.
- Đăng ký thi GVDG cấp trường, GVCNG cấp trường.
- Thực hiện đúng chương trình thời khóa biểu.
- Thực hiện hồ sơ sổ sách ở mỗi giáo viên theo quy định.
- Sử dụng 100% tiết học có đồ dùng dạy học ở thư viện.
- Xây dựng tốt các nề nếp học tập cho học sinh.
- Thực hiện tốt phương pháp dạy học theo mô hình trường học mới.
- Họp PHHS đầu năm
* Tồn tại :
- Một số học sinh rải rác ở các lớp còn chưa chú ý đến học tập; chưa theo kịp các bạn trong nhóm; còn quên VBT thực hành, ĐDHT…
- Thực hiện quy định của nhà trường một số học sinh chưa thực sự tốt : Tập thể dục buổi sáng chưa đều, vứt rác bừa bãi, để xe chưa đúng quy định, chưa đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, phá hoại tài sản nhà trường…              3. Đoàn  thanh niên:
- Thực hiện nghiêm túc chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nứơc, các quy định của ngành cũng như yêu cầu của địa phương đề ra.
- Tham gia sinh hoạt đúng thời gian cùng xã đoàn.
- Đóng đoàn phí đầy đủ.
2. Tồn tại:
- Đôi lúc tham gia sinh hoạt chưa kịp thời vì lí do công việc giảng dạy ở trường.
4. Công tác đội:
- Hoàn thành các báo cáo đầu năm.
- Phối hợp với nhà trường tổ chức buổi lễ khai giảng 5/9/2017
- Duy trì bài múa sân trường
- Tuyên dương nhiều em biết nhặt của rơi trả lại người mất.
- Lên kế hoạch Đại Hội Liên đội.
* Tồn tại:
- Khối 1, 2 xếp hàng tập thể dục và múa sân trường còn chậm.
- Tác phong của học sinh chưa được gọn gàng: bỏ áo ra ngoài.
- Vẫn còn nhiều em chưa đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông: 1C,2B,3A,3B
- Giờ ra các em học dãy vẫn còn tập trung ở trên hành lang.
- Khả năng tự quản của tổ chức lớp chưa cao.
5. Công tác văn thể:
- Luyện tập lại bài múa sân trường,thể dục đâu giờ.
- Thực hiện tốt ATGT.
- Các lớp vệ sinh phòng học.
- Các lớp đã trang trí lớp học nhưng chưa hoàn thiện.

- Đã phối hợp với GVCN ổn định nề nếp ra vào lớp.
*Tồn tại:
- Các lớp trực quét cầu thang chưa được sạch do trời mưa nên rong rêu còn bám ở cầu thang.
- Các em HS bỏ dép chưa gọn gàng.
6. Công tác PC – CMC:
- Giáo viến tiến hành đi điều tra các địa bàn, đã nộp phiếu về phổ cập đúng thời gian quy định.
- Đã triển khai làm phổ cập năm học 2017- 2018 theo quy định về các loại HSSS và các giáo viên đã cập nhật cũng như làm các loại danh sách.
-  Rà soát số liệu điều tra với các hồ sơ, phổ cập đã tiến hành nhập phiếu vào file Excel .
- Thường xuyên cập nhật học sinh chuyển đi, chuyển đến.
- Đã liên hệ với các trường thống kê HS ngoài địa bàn học tại trường và HS trong địa bàn học tại trường khác.
7. Kế toán:
- Làm đầy đủ chế độ chính sách cho CB, GV, CNV và học sinh.
- Phát ấn phẩm cho giáo viên.
- Mua các dụng cụ phục vụ cho công tác dạy và học.
- Cán bộ, giáo viên, công nhân viên đến tháng nâng lương nộp đơn cho kế toán kịp thời.
* Kiêm nhiệm công tác: Công tác văn thư.
- Tất cả các công văn đến, đi chuyển qua bộ phận văn thư vào sổ sau đó chuyển lên  Ban giám hiệu nhà trường. Nhập các loại báo cáo.
* Tồn tại:
- Làm chế độ thâm niên cho giáo viên chưa kịp thời.
- Chế độ cho học sinh nghèo chưa kịp thời.
8. Lao động:
- Lên kế hoạch lao động cho các lớp lao động kịp thời, làm cho sân trường xanh, sạch, đẹp.
- 26 hàng tháng báo cáo về cho nhà trường
9. Thủ quỹ:
- Thu, chi đúng quy định, hàng tháng báo cáo cụ thể cho nhà trường.
10. Thư viện, thiết bị:
- Cho  giáo viên và học sinh mượn sách thư viện và đồ dùng thiết bị đầy đủ trong năm học mới.
- Thu tiền sách mĩ thuật, kỹ năng sống, luyễn viết tổng hợp nộp về phòng giáo dục.
- Đã liên hệ công ty sách thiết bị bình thuận thanh toán tiền sách đúng quy định
- Cấp phát đầy đủ cho giáo viên và học sinh sách và đồ dùng dạy học.
- Cấp phát văn phòng phẩm bổ sung cho cho giáo viên .
- Đã quét dọn lau chùi phòng cửa sổ phòng thư viện - thiết bị dọn dẹp sạch sẽ và trồng cây xanh trong phòng thư viện.

11. Công tác y tế học đường:
*Kiêm nhiệm: Tổ trưởng tổ văn phòng
- Mua sắm các loại thuốc, dụng cụ y tế cần thiết cho năm học.
- Kiểm tra vệ sinh tay, chân học sinh..
- Mua sách nha khoa, sức khỏe cho GVCN, HS.
- Kiểm tra vệ sinh các lớp.
- Cân đo học sinh các lớp
* Tồn tại:
- Chưa kiểm tra được công tác vệ sinh.
12. Bảo vệ
- Bảo vệ tốt tài sản của nhà trường
- Giúp nhà trường một số công việc cần thiết
13. Công tác khác:
- Họp phụ huynh lớp: Thống nhất các khoản thu ( Quỹ hội); Tự nguyện của phụ huynh thông qua cuộc họp lớp, hội nghị phụ huynh đầu năm.
- Tiền nước uống: 50.000đ/HS/Năm
- Tiền quyét sân: 40.000đ/HS/năm
- Tiền dọn nhà vệ sinh HS, GV: 30.000đ/năm/HS
- Tiền Phô tô đề thi:
+ Khối 1: 3.000đ
+ Khối 2,3: 5.000đ
+ Khối 4,5: 8.000đ
- Tiền dạy 10 buổi/ tuần: 300.000đ
* Tiền quỹ đội:
+ Khối: 1,2,3,4,5: 10.000đ
+ Bảo hiểm y tế: lớp 1- 5: 470.340đ, Hộ cận nghèo: 70.200 đ
* Khối 1 tham gia bảo hiểm y tế:
- Sinh ngày 1/10 ( Thu 3 tháng): 117.855 đ
- Cận nghèo: 17.550 đ
- Sinh ngày 1/11 ( Thu 2 tháng): 78.390 đ
- Cận nghèo: 11.700đ
- Sinh ngày 1/12 ( Thu 1 tháng): 39.195 đ
- Cận nghèo: 5.850 đ
* Riêng lớp 1 kể từ ngày 1/1/2018: 470.340đ, Hộ cận nghèo: 70.200 đ              * Đợt 1: 20/9/2017; đợt 2: 25/10/2017
 + Bảo hiểm tai nạn: 187.000đ
*Tổng cộng:
*Phân công chuẩn bị khai giảng:
- Cắt khẩu hiệu: Cô Thùy, T Triều
- Tổ 1: Nước uống, bóng bay, Đón HS lớp 1.
- Tổ 2: trang trí.
-  Tổ 3: trang trí, trống.

- Tổ 4: Khiêng bàn ghế ra.
- Tổ 5: Khiêng bàn ghế ra vào, trật tự.
* Mỗi anh, chị khối 4, 5 chuẩn bị 01 bó bông tươi đón các em học sinh vào lớp 1.
II/ Kế hoạch tháng 10.
1. Tư tưởng chính trị:
-  Các đồng chí CB, GV, CNV thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước.
- Cam kết “ Nêu gương” theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
- Tiếp tục tuyên truyền các văn bản phòng chống tham nhũng.
- Triển khai các văn bản quy định của ngành, cấp trên.
- Triển khai công văn số 1757/SGDĐT- GDTrH ngày 8/8/2017 về việc hướng dẫn triển khai công tác truyền thông giáo dục, phòng chống ma túy trong trường học năm học 2017-2018.
- Công văn 2186/SGD&ĐT-GDTrH ngày 2/10/2017 về việc triển khai hoạt động phòng, chống ma túy năm 2017.
- Công văn số 169/PNV ngày 4/10/2017 về việc hướng dẫn một số nội dung lập hồ sơ tinh giản biên chế theo nghị định số 108/2014/NĐ-CP.
- Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 25/9/2017.
- Thông tư số 18/2017/TT-BGDĐT ngày 21/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 5/9/2017.
- Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2017.
- Thông tư số 20/2017/TT-BGDĐT ngày 18/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 03/10/2017.
- Thông tư số 22/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/8/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điểu của Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 25/9/2017.
- Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 2 Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017.

- Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 21/10/2017.
- Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP . Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 05/10/2017.
- Quyết định số 1327/QĐ-BTP ngày 22/8/2017 của Bộ Tư pháp về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp tính đến hết ngày 30/6/2017. (Danh mục này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp).
- Năm học 2017-2018 không tổ chức thực hành đánh răng cho học sinh.
- Chuẩn bị tốt báo cáo 2016-2017; phương hướng 2017-2018. Đại hội đội; hội nghi công nhân viên chức.
- Lấy ý kiến của hội đồng:
- Mua 1 máy in 2 mặt cho bộ phận kế toán.
- Thành lập hội đồng thanh lý một số sách, tranh ảnh đã hư hỏng.
- Thanh lý 1 số bàn gỗ 04 chỗ ngồi: 10 bàn + 04 ghế hư hỏng. 
2. Công tác chuyên môn:
- Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của ngành.
- Thực hiện đúng chương trình quy định của Bộ ở các tổ khối. Thực hiện các chương trình lồng ghép theo quy định.
- Kiểm tra CMNV giáo viên trong tháng (Thầy Trần Quang Triều).
- Tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp trường” vòng 2 (13/10).
- Dự giờ toàn trường 01 tiết (Khối 5) KH bàn tay năn bột ngày 19/10.
- Lên kế hoạch tổ chức Hội thi “Làm đồ dùng dạy học” cấp trường.
- Thực hiện các thông tin báo cáo kịp thời chính xác theo qui định.
+ Sinh hoạt tổ theo quy định: Dự giờ, Kiểm tra hồ sơ sổ sách, kiểm tra chấm nhận xét bài, kiểm tra vở bài tập, vở ghi bài của học sinh...
+ Tổ chức học sinh tham gia “Câu lạc bộ viết chữ đẹp” trong tổ; Lên kế hoạch phụ đạo học sinh chưa hoàn thành môn học và hoạt động GD…
+ Thực hiện dạy lồng ghép, dạy tích hợp theo quy định.
+ Thực hiện đúng chương trình, có đầy đủ hồ sơ sổ sách theo quy định.
+ Phụ đạo học sinh chưa hoàn thành môn học và hoạt động GD...
+ Bồi dưỡng học sinh “Viết chữ đẹp”.
+ Thực hiện tốt phương pháp dạy học nhóm.
+ Xây dựng tốt các nề nếp học tập cho học sinh.
+ Sử dụng ĐDDH trong tiết học.
+ Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với ban ngành đoàn thể nhà trường tổ chức tết trung thu cho học sinh.
- Duy trì phong trào “Vở sạch- chữ đẹp” ở các lớp.
- Phong trào thi đua “Xây dựng THTT-HSTC”. Chăm sóc cây xanh trong sân trường, lớp học. Hát các bài hát dân gian đầu buổi học…             
3. Đoàn  thanh niên:
- Tham gia sinh hoạt tổ chức “ Đêm hội trăng rằm” tại UBND xã Đức Bình (02/10/2017)

- Tham gia sinh hoạt cùng với xã Đoàn khi có yêu cầu.
4. Công tác đội:
       Lập thành tích chào mừng ngày thành lập Hội LHPNVN ngày 20/10 và ngày Hội LHTNVN ngày 15/10.
 - Tổ chức trung thu cho các khối lớp.
          - Mở lớp kết nạp đội viên đợt 1
- Tổ chức Đại hội Liên đội
- Duy trì, ổn định nề nếp, nội quy trường lớp.
- Duy trì phong trào “ Nói lời hay, làm việc tốt”.
- Sinh hoạt Sao, Đội: tập 1 bài hát chủ điểm, HS biết ý nghĩa ngày 20/10, và ngày 15/10.
- Nhắc nhở các lớp thường xuyên chăm sóc cây xanh, vệ sinh lớp học.
- Quán triệt học sinh không chơi các trò chơi nguy hiểm để tránh tai nạn học đường.
- Phối hợp với Anh chị phụ trách các lớp phát huy tính tích cực của đội Sao đỏ hơn nữa.
- Tổ chức Hội thi “ Chúng em với An toàn giao thông”.
- Tập huấn và triển khai các loại sổ sách chi đội, tập huấn BCH Liên – Chi đội.
- Đánh giá thi đua đợt 1.
5. Công tác văn thể:
- Tiếp tục phối hợp với GVCN ổn định nề nếp.
- Tập hát các bài hát theo chủ đề.
- Thực hiện tốt ATGT.
- Tiếp tục theo dõi vệ sinh trường, lớp.
- Theo dõi việc thực hiện trang trí lớp, tưới cây xanh.
- Theo dõi bài thể dục,múa sân trường đầu giờ.
- Theo dõi hát đầu giờ, giữa giờ.
- Phối hợp với y tế học đường theo dõi việc đánh răng ngậm Fluor.
6. Công tác PC – CMC:
- Làm kế hoạch học kì, năm của phổ cập.
- Tiếp tục nhập, rà soát số liệu điều tra với các hồ sơ, điều chỉnh số liệu  file Excel hoàn thành trước ngày 5/10.
- Chỉnh sửa phiếu vàng nếu sai sót.
- Cập nhật file dữ liệu PCGD, XMC lên hệ thống PCGD, XMC.
-  Đối chiếu số liệu các độ tuổi xuất từ phần mềm PCGD, XMC với hồ sơ, phiếu vàng.
- Hoàn thành các loại danh sách, hồ sơ, báo cáo, biểu mẫu.
- Đón đoàn kiểm tra của Phòng Giáo Dục kiểm tra công tác PCGD, XMC của
7. Kế toán:
- Làm đầy đủ chế độ chính sách cho CB, GV, CNV và học sinh.
- Phát ấn phẩm cho giáo viên.
- Mua các dụng cụ phục vụ cho công tác dạy và học.

- Cán bộ, giáo viên, công nhân viên đến tháng nâng lương nộp đơn cho kế toán kịp thời.
- Làm chế độ thâm niên, bảo hiểm xã hội cho CB,GV,CNV.
- Làm chế độ cho học sinh nghèo 2017-2018 ( Giáo viên nộp hồ sơ về bộ phận kế toán).
* Kiêm nhiệm công tác: Công tác văn thư.
- Tất cả các công văn đến, đi chuyển qua bộ phận văn thư vào sổ sau đó chuyển lên  Ban giám hiệu nhà trường. Nhập các loại báo cáo.
8. Lao động:
- Lên kế hoạch lao động cho các lớp lao động kịp thời, làm cho sân trường xanh, sạch, đẹp.
- Hưởng ứng ngày vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp
- 26 hàng tháng báo cáo về cho nhà trường
9. Thủ quỹ:
- Thu, chi đúng quy định, hàng tháng báo cáo cụ thể cho nhà trường.
- Mở tài khoản gởi tiền vào tài khoản nhà trường.
10. Thư viện, thiết bị:
-         Trình chuyên môn sổ mượn đồ dùng dạy học, nhận xét và ký hàng tháng .
- Tiếp tục cấp phát đồ dùng và sách cho giáo viên và học sinh bổ sung trong năm học mới.
-         Liên hệ phòng giáo dục nhận sách tiếng anh khối 1,2 cấp phát học sinh.
- Thu tiền sách của giáo viên tổng hợp tiền và thanh toán cho công ty thiết bị Bình Thuận.
- Lập tờ trình thành lập tổ cộng tác viên thư viện – thiết bị trình hiệu trưởng duyệt.
- Nhân viên thư viện cùng tổ cộng tác viên thường xuyên dọn dẹp và sắp xếp sách và thiết bị đầu năm.
- Lên kế hoạch bổ sung một số tài liệu và đồ dùng dạy học còn thiếu trình hiệu trưởng duyệt.
- Dọn dẹp lau chùi phòng thư viện – thiết bị, trồng một số cây xanh trong phòng thư viện.
11. Công tác y tế học đường:
-  Kiểm tra công tác vệ sinh toàn trường.
- Mua bót đánh răng cho học sinh; phát cho học sinh đem về nhà.
- Mua sách nha khoa, sức khỏe cho học sinh.
* Tổng số tiền bao nhiêu; Số còn lại trả cho phụ huynh học sinh. ( Năm nay không tổ chức đánh răng cho học sinh).
12. Bảo vệ
-  Bảo vệ  tài sản của nhà trường.
13. Công tác khác:
- Giáo viên thu các khoản tiền nộp về cho thủ quỹ.

                                                                        HIỆU TRƯỞNG
 
 
                                                                      Nguyễn Đức Tấn
 
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Kế hoạch tháng 10/2017
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngKE_HOACH_THANG_10.doc[0.08 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự