Kế hoạch tổ chức thi nghề phổ thông

Đăng ngày 5/23/2017 8:31:21 AM | Thể loại: Đề thi khác | Chia sẽ bởi: Duy Phan Khánh | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 0.15 M | Loại file: doc

 


 

UBND HUYỆN HỒNG DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         PHÒNG GD-ĐT             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

      Số: 47 /KH-PGDĐT                       Huyện Hồng Dân, ngày 27 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THI NGHỀ PHỔ THÔNG, CẤP THCS

KHÓA THI NGÀY 26/03/2017

 

 Thực hiện Công văn số 102/SGDĐT-KTKĐ ngày 09/02/2017 về việc hướng dẫn tổ chức thi nghề phổ thông năm học 2016 - 2017;

 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hồng Dân xây dựng kế hoạch tổ chức thi nghề phổ thông năm học 2016-2017 những nội dung sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

          - Dạy nghề phổ thông để nâng cao hiệu quả công tác hướng nghiệp và góp phần phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS.

- Thông qua việc tổ chúc dạy nghề, giúp HS nâng cao kiến thức tin học, kiến thức điện dân dụng và kến thức thực trong gia đình, trong nhà trường đồng thời tạo điệu kiện cho HS có những quyền lợi  trong việc  xét tuyển vào cấp THPT ở năm học cuối cấp. Nâng cao hiệu quả công tác hướng nghiệp và góp phần phân luồng học sinh (HS) sau khi tốt nghiệp THCS.

          2. Yêu cầu:

          - Góp phần nâng cao, củng cố, hệ thống hoá, khắc sâu kiến thức, kỹ năng nghề học nhằm giúp HS rèn luyện năng lực tự học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

- Nhằm thực hiện có hiệu quả hơn mục tiêu cấp học, đưa hoạt động dạy học phù hợp hơn với điều kiện đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trường, với thời lượng quy định và nội dung dạy nghề phổ thông thích hợp.

II. Nội dung kế hoạch

1. Số liệu đăng ký dự thi

 - Năm 2016 - 2017 phòng GD-ĐT huyện Hồng Dân tổ chức dạy nghề cho học sinh lớp 8 (chương trình 70 tiết)

1


 

- Đến thời điểm 27/02/2017 có 1.192 học sinh/1.192 học sinh của 9/9 trường THCS trên địa bàn huyện tham gia học nghề và dự thi chiếm 100 % kế hoạch.

- Số liệu cụ thể của từng đơn vị tham gia dự thi:

STT

Đơn vị

TS Hs

lớp 8
đăng ký
thi nghề

Học sinh lớp 8
tham gia thi nghề phổ thông

Ghi chú

Nghề
Tin học

Nghề Điện
dân dụng

Nghề
Nấu ăn

Tổng

cộng
1+2+3

1

2

3

1

THCS Chu Văn An

262

70

117

75

262

 

2

THCS Ninh Hòa

112

40

0

72

112

 

3

THCS Trương Vĩnh Ký

131

0

0

131

131

 

4

THCS THủ Khoa Huân

222

115

36

71

222

 

5

THCS Ninh Quới

135

0

40

95

135

 

6

THCS Nguyễn Du

97

97

0

0

97

 

7

THCS Vĩnh Lộc

120

91

29

0

120

 

8

THCS Đoàn Thị Điểm

45

23

0

22

45

 

9

THCS Nguyễn An Ninh

68

35

33

0

68

 

 

Tổng cộng toàn Huyện

1192

471

255

466

1192

 

 

2. Hình thức tổ chức thi

2.1. Quy định phòng thi:

- Tổ chức thi tập trung, danh sách phòng thi được sắp xếp theo A,B,C,

- Thí sinh trong phòng thi là 24 thí sinh hoặc ít hơn 24, có thể nhiều hơn 24 nhưng khống quá 28.

- Số thí sinh dự thi được sắp xếp A, B, C theo từng nghề, từng phòng riêng biệt cho đến hết thí sinh dự thi của nghề đó.

2.2. Đề thi:

- Đề thi lý thuyết: 45 phút (0,25 điểm/01 câu X 40 câu = 10 điểm) thi trắc nghiệm khách quan

1


 

- Đề thi thực hành: 60 phút, thang điểm 10 thực hành theo quy định của Ban giám khảo chấm thi.

3. Thành lập các tổ phục vụ cho kỳ thi nghề phổ thông:

3.1. Tổ ra đề thi:

- Trường THCS Chu Văn An (có quyết định riêng)

- Trường THCS Ninh Hòa (có quyết định riêng)

- Trường THCS Thủ Khoa Huân (có quyết định riêng)

- Trường THCS Nguyễn Du (có quyết định riêng)

3. 2. Tổ Sao in đề thi:

- Nguyễn Thanh Hòa (Phó trưởng phòng GĐĐT) : Tổ trưởng

- Trần Kim Cang (chuyên viên phòng GĐĐT) : Tổ phó

- Nguyên Minh Hải (chuyên viên phòng GĐĐT) : Thành viên

- Bà Huỳnh Thị Quyên (chuyên viên phòng GĐĐT): Thành viên

- Bà Tôn Thị Bé (nhân viên phòng GDĐT)    : Thành viên

 4. Thời gian thi và làm việc của hội đồng:

 - Thời gian thi: 26/03/2017

- Họp Hội đồng cụm huyện ngày 16/03/2017.

- Thời gian soạn đề, in sao đề thi: Từ ngày 17/03/2017 đến ngày 25/03/2017.

- Họp lãnh đạo, thư ký Ban coi thi lý thuyết và chấm thi thực hành: Ngày 24/03/2017.

- Họp toàn thể Hội đồng coi thi lý thuyết và chấm thi thực hành: Ngày 25/03/2017.

 

5. Số lượng điểm thi: 09 điểm thi tại các trường THCS trên địa bàn huyện Hồng Dân (01 đơn vị trường THCS là 01 điểm thi), cụ thể:

 5.1. Trường THCS Chu Văn An

 

STT

Nghề dự thi

Số lượng

dự thi

Số lượng phòng thi

SL giám thị coi thi

Lãnh đạo, bảo vệ, phụ vụ

Ghi chú

1

Nghề Tin học

70

03

09

05

 

2

Nghề Điện dân dụng

117

05

15

 

1


 

3

Nghề Nấu ăn

75

03

09

 

 

 

Tổng cộng

262

11

33

05

 

 

5.2. Trường THCS Ninh Hòa

 

STT

Nghề dự thi

Số lượng

dự thi

Số lượng phòng thi

SL giám thị coi thi

Lãnh đạo, bảo vệ, phụ vụ

Ghi chú

1

Nghề Tin học

40

02

06

05

 

2

Nghề Nấu ăn

72

03

09

 

 

Tổng cộng

112

05

15

05

 

 

5.3. Trường THCS Trương Vĩnh Ký

 

STT

Nghề dự thi

Số lượng

dự thi

Số lượng phòng thi

SL giám thị coi thi

Lãnh đạo, bảo vệ, phụ vụ

Ghi chú

1

Nghề Nấu ăn

131

06

18

05

 

 

Tổng cộng

131

06

18

05

 

 

5.4. Trường THCS Thủ Khoa Huân

 

STT

Nghề dự thi

Số lượng

dự thi

Số lượng phòng thi

SL giám thị coi thi

Lãnh đạo, bảo vệ, phụ vụ

Ghi chú

1

Nghề Tin học

115

05

15

05

 

2

Nghề Điện dân dụng

36

02

06

 

3

Nghề Nấu ăn

71

03

09

 

 

Tổng cộng

222

10

30

05

 

 

5.5. Trường THCS Ninh Quới

 

STT

Nghề dự thi

Số lượng

dự thi

Số lượng phòng thi

SL giám thị coi thi

Lãnh đạo, bảo vệ, phụ vụ

Ghi chú

1


 

1

Nghề Điện dân dụng

40

02

06

 

05

 

2

Nghề Nấu ăn

95

04

12

 

 

Tổng cộng

135

06

18

05

 

 

5.6. Trường THCS Nguyễn Du

 

STT

Nghề dự thi

Số lượng

dự thi

Số lượng phòng thi

SL giám thị coi thi

Lãnh đạo, bảo vệ, phụ vụ

Ghi chú

1

Nghề Tin học

97

04

12

05

 

 

Tổng cộng

97

04

12

05

 

 

5.7. Trường THCS Vĩnh Lộc

 

STT

Nghề dự thi

Số lượng

dự thi

Số lượng phòng thi

SL giám thị coi thi

Lãnh đạo, bảo vệ, phụ vụ

Ghi chú

1

Nghề Tin học

91

04

12

05

 

2

Nghề Điện dân dụng

29

02

06

 

 

Tổng cộng

120

06

18

05

 

 

5.8. Trường THCS Đoàn Thị Điểm

 

STT

Nghề dự thi

Số lượng

dự thi

Số lượng phòng thi

SL giám thị coi thi

Lãnh đạo, bảo vệ, phụ vụ

Ghi chú

1

Nghề Tin học

23

01

03

05

 

2

Nghề Điện dân dụng

22

01

03

 

 

Tổng cộng

45

02

06

05

 

 

5.9. Trường THCS Nguyễn An Ninh

 

STT

Nghề dự thi

Số lượng

dự thi

Số lượng phòng thi

SL giám thị coi thi

Lãnh đạo, bảo vệ, phụ vụ

Ghi chú

1


 

1

Nghề Tin học

23

01

03

05

 

2

Nghề Điện dân dụng

22

01

03

 

 

Tổng cộng

45

02

06

05

 

 

 III. Tổ chức thực hiện

 1. Phòng GD-ĐT xây dựng kế hoạch và ban hành văn bản triển khai đến các đơn vị trường học trực thuộc có tổ chức thi nghề phổ thông căn cứ thực hiện và Ban hành các quyết định liên quan đến kỳ thi nghề phổ thông. Đồng thời tổ chức chỉ đạo, giám sát các điểm thi nghề theo quy định.

 2. Các trường THCS có tổ chức thi nghề thực hiện các nội dung sau:

 - Tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện theo yêu cầu cầu của kỳ thi đạt chất lượng và kết quả cao nhất, đồng thời xây dựng phương án tổ chức họp phân công coi thi, chấm thi, bảo mật đề thi theo đúng quy chế thi hiện hành.

 - Lập danh sách thí sinh trong phòng thi theo từng nghề, từng phòng thi theo kế hoạch

 - Bảng ghi tên ghi, ghi điểm thí sinh dự thi

 - Phiếu chấm điểm cùng phòng thi của từng nghề dự thi

 - Cử cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia ra đề thi, coi thi, chấm thi theo kế hoạch.

Trên đây là kế hoạch tổ chức thi nghề phổ thông năm học 2016-2017 đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện theo đúng tinh thần Kế hoạch này, đồng thời tổ chức triển khai đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh được biết để thực hiện.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc cần phản ánh về Phòng GD-ĐT để phối hợp giải quyết./.

 

         KT. TRƯỞNG PHÒNG

        PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

           (Đã ký)

Nơi nhận:

- Lãnh đạo phòng GDĐT;

- Các trường THCS trực thuộc

- Bộ phận chuyên môn;

- Lưu VT

 

            Nguyễn Thanh Hòa

1

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Kế hoạch tổ chức thi nghề phổ thông, Đề thi khác. . Chúng tôi chia sẽ tới đọc giả đề thi Kế hoạch tổ chức thi nghề phổ thông .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu Kế hoạch tổ chức thi nghề phổ thông thuộc danh mục Đề thi khác được chia sẽ bởi user Duy Phan Khánh tới cộng đồng nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này được giới thiệu vào thể loại Đề thi khác , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Đề thi khác ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập UBND HUYỆN HỒNG DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GD-ĐT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 47 /KH-PGDĐT Huyện Hồng Dân, ngày 27 tháng 02 năm 2017 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI NGHỀ PHỔ THÔNG, CẤP THCS KHÓA THI NGÀY 26/03/2017 Thực hiện Công văn số 102/SGDĐT-KTKĐ ngày 09/02/2017 về việc hướng dẫn công ty thi nghề phổ biến năm học 2016 - 2017; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hồng Dân xây dựng kế hoạch công ty thi nghề phổ biến năm học 2016-2017 các nội dung sau: I, https://nslide.com/de-thi/ke-hoach-to-chuc-thi-nghe-pho-thong.7bcu0q.html