BAN COI THI HUYỆN TRẦN VĂN THỜI BẢNG GHI TÊN GHI ĐIỂM OLYMPIC TIẾNG VIỆT

TT SBD SỐ ĐƠN VỊ Ký Ngày tháng năm sinh Tên trường Điểm Xếp giải Ghi chú
01 061 Đặng Thúy Kiều 02.09.2002 "5B, Trường TH NT U Minh 3" 13 77.00 Nhất 1
02 018 TH 1 KBTB 02 Bùi Thúy Duy 14.3.2002 "5A2, trường TH1 Khánh Bình Tây Bắc" 11 75.00 Nhất
03 024 TH 1 TVT 01 Nguyễn Bé Duyên 08.11.2002 "5D, Trường tiểu học 1 Trần Văn Thời" 8 75.00 Nhất
04 069 TH 1 TVT 02 Lê Ngọc Linh 08.08.2002 "5D, Trường tiểu học 1 Trần Văn Thời" 8 75.00 Nhất
05 199 TH 1 TVT 06 Dương Phi Yến 29.10.2002 "5B, Trường tiểu học 1 Trần Văn Thời" 8 75.00 Nhất
06 141 TH 1SĐ 04 Thái Trương Phương Thảo 24.11.2002 "Lớp 5E , trường tiểu học 1 Sông Đốc" 4 74.00 Nhất
07 017 TH 2SĐ 02 Võ Thúy Duy 10.01.2002 "5B, Tiểu học 2 Sông Đốc" 4 73.00 Nhất
08 097 TH2 PL06 Đào Bích Ngọc 21.07.2002 5C - TH 2 Phong Lạc 2 73.00 Nhất
09 090 Lại Thị Ngọ 11.06.2002 " Lớp 5C, Tiểu học Nông trường Sông Đốc" 4 72.50 Nhất
10 008 TH 3KH 01 Nguyễn Ngọc Bảo 16.04.2002 Lớp 5A2. Trường TH 3 Khánh Hải 5 72.00 Nhì
11 156 SĐ 4 03 Trần Việt Tiên 25.07.2002 "5A,TH4 Sông Đốc" 4 72.00 Nhì
12 198 TH2 PL03 Nguyễn Phi Yến 28.02.2002 5B - TH 2 Phong Lạc 2 72.00 Nhì
13 026 THAKBT04 Bùi Thị Kỳ Duyên 10.01.2002 "Lớp 5A3,Tiểu học A Khánh Bình Tây" 12 70.00 Nhì
14 027 Bùi Hải Đăng 03.09.2002 " Lớp 5C, Tiểu học Nông trường Sông Đốc" 4 70.00 Nhì
15 029 TH 4KBTB 02 Nguyễn Thành Đạt 12.11.2002 "Lớp 5A, trường TH 4 Khánh Bình Tây Bắc" 11 70.00 Nhì
16 039 THAKBT03 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 13.07.2002 "Lớp 5A2,Tiểu học A Khánh Bình Tây" 12 70.00 Nhì
17 051 Nguyễn Như Huỳnh 01. 01. 2002 Lớp 5A Tiểu học 2 Khánh Lộc 7 70.00 Nhì
18 089 TH2KB 01 Nguyễn Tuyết Nghi 2002 "5A, Tiểu học 2 Khánh Bình" 10 70.00 Nhì
19 124 TH1 UM 01 Trương Hồng Phất 20.03.2002 "Lớp 5, trường TH 1 UMinh " 13 70.00 Nhì
20 104 TH2PĐ 02 Tô Thị Chúc Nguyên 07- 11 - 2002 "Lớp 5B, Trường TH 2 xã Phong Điền" 3 69.00 Nhì
21 138 TH 1SĐ 05 Phạm Ngọc Thạch 2002 "Lớp 5D , trường tiểu học 1 Sông Đốc" 4 68.00 Nhì 2
22 147 TH3KBĐ01 Nguyễn Thị Anh Thư 16.10.2002 "5C, Tiểu học 3 Khánh Bình Đông" 9 68.00 Nhì
23 021 TH5SĐ 02 Lư Hoàng Duyên 18.01.2002 "5B, TH.5 Sông Đốc " 4 65.00 Nhì
24 022 TH 4KBTB 01 La Mỹ Duyên 20.4.2002 "Lớp 5A, trường TH 4 Khánh Bình Tây Bắc" 11 65.00 Nhì
25 032 Tiêu Thị Hằng 20. 02. 2002 "lớp 5, trường TH3 xã Phong Điền" 3 65.00 Nhì
26 034 Lê Huỳnh Hoa 25.10.2002 "5A, TH 6 Sông Đốc" 4 65.00 Nhì
27 126 TH2KB 03 Lê Vĩnh Phú 2002 "5A, Tiểu học 2 Khánh Bình" 10 65.00 Nhì
28 154 TH 1SĐ 02 Nguyễn thị Minh Thùy 26.04.2002 "Lớp 5E , trường tiểu học 1 Sông Đốc" 4 65.00 Nhì
29 054 TH ĐBAC 03 Lâm Thu Inh 14.04.2002 "Lớp 5C, trường tiểu học Đá Bạc" 12 64.00 Ba
30 055 TH 1SĐ 01 Lê Dương Phúc Khang 22.06.2002 "Lớp 5B , trường tiểu học 1 Sông Đốc" 4 64.00 Ba
31 123 TH 3KH 03 Trần Yến Oanh 25.01.2002 Lớp 5A1. Trường TH 3 Khánh Hải 5 64.00 Ba
32 134 TH 3KH 04 Trương Tú Tài 21.12.2002 Lớp 5A2. Trường TH 3 Khánh Hải 5 64.00 Ba
33 149 TH2 PL02 Trần Anh Thư 24.03.2002 5A - TH 2 Phong Lạc 2 64.00 Ba
34 058 TH2 PL01 Trần Quốc Khởi 25.04.2002 5A - TH 2 Phong Lạc 2 63.00 Ba
35 068 TH2 PL04 Võ Thị Linh 02.10.2002 5B - TH 2 Phong Lạc 2 63.00 Ba
36 111 TH5SĐ 03 Phan Thị Khánh Nhi 17.11.2002 "5C, TH.5 Sông Đốc " 4 63.00 Ba
37 153 TH 1 TVT 03 Trần Thanh Thúy 12.12.2002 "5C, Trường tiểu học 1 Trần Văn Thời" 8 63.00 Ba
38 155 TH 1SĐ 06 Nguyễn Cát Tiên 2002 "Lớp 5D , trường tiểu học 1 Sông Đốc" 4 63.00 Ba
39 157 TH 2TH 05 Trần Lan Tiệp 09.06.2002 "5B, tiểu học 2 Trần Hợi" 13 63.00 Ba
40 050 Nguyễn Ngọc Huỳnh 2002 "5, Tiểu học 3 Lợi An" 1 62.00 Ba
41 113 Nguyễn Bích Nhiên 06.5.2002 "5A, TH 2 Khánh B Tây Bắc" 11 62.00 Ba 3
42 007 TH3KBĐ03 Lê Công Bằng 05.10.2002 "5A, Tiểu học 3 Khánh Bình Đông" 9 61.00 Ba
43 030 TH2PĐ 01 Nguyễn Thành Đạt 13 - 5 - 2002 "Lớp 5C, Trường TH 2 xã Phong Điền" 3 60.00 Ba
44 035 Nguyễn Hoàng Phúc 09. 12. 2002 "lớp 5, trường TH3 xã Phong Điền" 3 60.00 Ba
45 176 TH 1 TVT 05 Trần Tú Trinh 06.10.2002 "5B, Trường tiểu học 1 Trần Văn Thời" 8 60.00 Ba
46 049 Quách Như Huỳnh 2002 "5A, Trường Tiểu học 2 Lợi An" 1 59.00 Ba
47 128 TH2KB 02 Lâm Kiều Phụng 2002 "5A, Tiểu học 2 Khánh Bình" 10 59.00 Ba
48 042 TH2KH 04 Nguyễn Như Huỳnh 09.02.2002 "5B, trường tiểu học 2 Khánh Hải" 5 58.00 Ba
49 081 THAKBT02 Lý Ngọc My 28.02.2002 "Lớp 5A1,Tiểu học A Khánh Bình Tây" 12 58.00 Ba
50 114 Phạm Khả Nhu 28.7.2002 "5A, TH 2 Khánh B Tây Bắc" 11 58.00 Ba
51 170 TH 1 TVT 04 Nguyễn Trương Nhã Trân 07.05.2002 "5C, Trường tiểu học 1 Trần Văn Thời" 8 58.00 Ba
52 190 TH 1SĐ 03 Nguyễn Tường Vy 26.02.2002 "Lớp 5D , trường tiểu học 1 Sông Đốc" 4 58.00 Ba
53 197 TH3 KBTB02 Trần Kim Yến 09.09.2002 5A. TH 3 Khánh Bình Tây Bắc 11 58.00 Ba
54 013 Nguyễn Thị Diễm 05.01.2002 " Lớp 5A, Tiểu học Nông trường Sông Đ
nguon VI OLET