KH ĐĐKL tháng 8,9

đề thi Giáo dục Công dân
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Ngày đăng 2018-09-03 18:47:17 Tác giả Lợi Trường THCS-THPT Hưng loại .docx kích thước 0.02 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

TRƯỜNG THCS&THPT HƯNG LỢI Hưng Lợi, ngày 20 tháng 8 năm 2018 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TRẬT TỰ KỶ LUẬT, CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM THÁNG 8, 9/2018 I. Nội dung sinh hoạt chung trong tháng 8,9 NĂM 2018: - Tiế

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

TRƯỜNG THCS&THPT HƯNG LỢI
 
                                                                             Hưng Lợi, ngày 20 tháng 8 năm 2018
 
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TRẬT TỰ KỶ LUẬT,
CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM THÁNG 8, 9/2018
 
I. Nội dung sinh hoạt chung trong tháng 8,9 NĂM 2018:
- Tiếp nhận học sinh theo phân công và theo danh sách lớp.
- Ổn định tổ chức lớp, sinh hoạt nội qui trường, lớp.
- Thực hiện kế hoạch lao động đầu năm.
- Thực hiện kế hoạch của Đoàn thanh niên và tổ chức cho học sinh tuần sinh hoạt tập thể.
- Tìm hiểu học sinh lớp chủ nhiệm
- Tuyên truyền, giáo dục về đạo đức học sinh thông qua chuyên đề Bạo lực học đường, từ đó rèn kỹ năng sống cho học sinh.
- Ổn định trật tự, thống kê học sinh ra lớp.
- Xây dựng và triển khai việc thực hiện các công trình lớp: Công trình xanh hóa lớp học, trang trí lớp.
- Đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường
- Họp công tác giáo viên chủ nhiệm, thống nhất một số biểu mẫu.
- Triển khai công tác trực cờ đỏ mới.
- Tham dự Lễ - Hội khai giảng năm học mới.
- Sinh hoạt An toàn giao thông, vệ sinh môi trường.
- Chuẩn bị Đại hội chi đoàn.
- Thực hiện công trình Măng non, Công trình thanh niên.
II. Kế hoạch tuần:
 
Tuần
Nội dung công việc
Biện pháp thực hiện
P.trách
Tuần 4
tháng 8
20/8
25/8
- Tiếp nhận học sinh
 
- Nắm số liệu học sinh
 
- Sinh hoạt nội qui, Giới thiệu cơ cấu tổ chức nhà trường, qui chế kiểm tra đánh giá học sinh. Trực cờ đỏ, phổ biến biểu mẫu giáo dục HS
- Thực hiện lao động Trường Lớp
 
 
- Tiếp nhận HS theo dự phân công và theo danh sách lớp.
- Điểm danh để nắm chính xác số liệu học sinh chưa ra lớp, nhờ thông báo, vận động
- Sinh hoạt nội qui Trường, Giới thiệu cơ cấu tổ chức nhà trường, qui chế kiểm tra đánh giá học sinh. Thống nhất một số qui định ở lớp chủ nhiệm. Chọn Đội cờ đỏ dự tập huấn. Triển khai một số biểu mẫu giáo dục đến HS
- Tổ chức, chỉ đạo cho học sinh thực hiện vệ sinh lớp học, vệ sinh trường theo kế hoạch của Ban VSMT
GVCN
 
GVCN
 
P.TH2
ĐTN
GVCN
 
P.HT2
HLHTN
P.HT2
Ban VSMT
GVCN
 

 
- Tổ chức “Tuần lễ sinh hoạt tập thể”
- Sinh hoạt chuyên đề
 
 
- Triển khai chuyên đề “Bạo lực học đường, Giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và Vệ sinh môi trường”
- Tổ chức cho HS sinh hoạt tập thể tại lớp, theo khối và thực hiện hoạt động trò chơi dân gian.
P.HT2
ĐTN
GVCN
Tuần 5
tháng 8
27/8
1/9/
- Ổn định tình hình lớp.
 
 
- Vận động học sinh ra lớp
- Trật tự kỷ luật
 
 
 
- Xanh hóa lớp học
 
 
- Công tác chủ nhiệm
 
 
 
- Nắm sĩ số HS, Bố trí sơ đồ chỗ ngồi, vệ sinh, sắp xếp bàn ghế lớp học, ổn định trật tự, kỷ cương.
- Liên hệ PHHS vận động học sinh ra lớp. Thông báo bạn bè kêu gọi các bạn vào học
- Theo sát HS trong các buổi đầu giờ, các giờ ra chơi, giúp HS hình thành thói quen vào học khi nghe tiếng trống. Kiểm tra đầu tóc, tác phong HS.
- GVCN chỉ đạo lớp trồng, chăm sóc các chậu hoa, cây cảnh treo ngoài ban công phòng học.
- GVCN nắm bắt các thông tin từ văn phòng về công tác chủ nhiệm lớp.
- Giáo viên chủ nhiệm khối 6,10 thông báo HS nộp ghế chuẩn bị khai giảng.
- GVCN khối 9 tiếp tục chỉ đạo HS lao động chuẩn bị khai giảng
- Thông báo thời gian tổng dợt chương trình khai giảng, nhắc nhở HS tham gia đầy đủ
- Thông báo thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhắc nhở HS vui lễ an toàn.
GVCN
 
 
GVCN
 
P.HT2
ĐTN
CĐGV
GVCN
 
 
 
PHT2
GVCN
Ban VSMT
Tuần 1
Tháng 9
3/9 8/9
- Công tác huy động học sinh ra lớp
- Vệ sinh môi trường
 
- Công tác trật tự kỷ luật
 
 
- Xanh hóa lớp học
 
 
- Tham dự lễ Khai giảng
 
- CSVC
- GVCN tiếp tục tìm hiểu, vận động các em học sinh chưa vào học và báo tình hình HS
- GVCN thường xuyên giáo dục, hướng dẫn HS bỏ rác đúng nơi qui định.
- ĐTN, GVCN tăng cường kiểm tra, nhắc nhở HS thực hiện nội qui nhà trường. Xử lý triệt để các trường hợp vi phạm.
- Các lớp tiếp tục thực hiện việc trồng hoa kiểng, trang trí cây xanh trong, ngoài phòng học.
- Nhắc nhở HS tham dự Lễ - Hội khai giảng đầy đủ, trật tự.
- Bàn giao CSVC lớp học
 
- Ổn định nề nếp sau khai giảng, nắm bắt tình hình học sinh.
GVCN
 
GVCN
 
ĐTN
GVCN
 
GVCN
 
 
GVCN
 
PHT2
T.Thuần
GVCN
 

Tuần 2
tháng 9
10/9  15 /9
- Ổn đinh trật tự
 
 
 
 
- Công tác duy trì sĩ số
 
 
 
 
 
 
- Công tác tuyên truyền
 
 
 
 
-Bảo quản cơ sở vật chất
 
- Tiếp tục thắt chặt trật tự kỷ cương ở lớp. Tăng cường theo dõi các trường hợp học sinh trốn tiết, bỏ học theo nhóm  xử lý kịp thời
- Kiểm tra, theo dõi HS trong các tiết ra chơi. Nhất là nhóm HS thường ngồi phía sau Cantin
- Nắm danh sách học sinh cá biệt
- Theo sát sĩ số lớp, tiếp tục vận động những trường hợp học sinh chưa ra lớp, những học sinh vào học đầu năm rồi bỏ học. Báo cáo về PHT2 để thực hiện công tác vận động
-  Giáo dục An toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hôi trong tiết SHDC, hướng dẫn HS các lớp ký cam kết ở lớp.
  Tuyên truyền việc tham gia BHYT và BHTN
-GVCN thường xuyên kiểm tra CSVC lớp, có thừa bàn ghế báo về PHT2
P.HT2
GVCN
ĐTN
 
PHT2
ĐTN
GVCN
 
 
 
 
 
GVCN
ĐTN
 
GVCN
 
PHT2
GVCN
Tuần 3
tháng 9
17/9  22/9
 
- Giáo dục ATGT, phòng chống TNXH
- Kiểm tra việc thực hiện nội qui của HS
 
- Công tác trật tự kỷ luật
 
- Công tác duy trì sĩ số
 
- Công tác vệ sinh môi trường
 
- Tổ chức Lễ ký cam kết thực hiện ATGT, phòng chống TNXH trong tiết SHDC.
- Kiểm tra việc thực hiện nội qui của HS trong, ngoài giờ học. CĐGV phân công đoàn viên trực 10’ đầu giờ và giờ ra chơi.
- Xử lý học sinh vi phạm (nếu có), rà soát các trường hợp HS vi phạm thường xuyên.
- Thống kê số liệu học sinh bỏ học, HS không ra lớp. Nắm DS chính thức.
- GV TDQP thường xuyên nhắc nhở, cho học sinh nhặt rác sau mỗi buổi học. GVCN cho học sinh nhặt rác sau mỗi buổi học ở những khu vực được phân công
Chăm sóc các công trình của lớp
- Hoang thành các công trình cây xanh trong ngoài lớp học.
ĐTN
 
P.HT2
ĐTN
CĐGV
P.HT2
ĐTN
P.HT2
 
GVCN
PHT2
ĐTN
GVCN
Tuần 4
tháng 9
24/9  29/9
 
- Công tác trật tự kỷ luật
 
 
- Công tác GVCN
 
 
 
 
 
- Tổng hợp danh sách HS vi phạm thường xuyên trong tháng 9. Làm việc với GVCN về những trường hợp HS nghỉ học K.
- Báo cáo công tác chủ nhiệm tháng 9.
- Hoàn thành Sổ chủ nhiệm.
- Triển khai chuyên đề công tác GVCN. Họp thống nhất một số qui đinh trong công tác giáo dục học sinh, trong hỗ trợ giáo dục và phong trào thi đua của Đoàn
P.HT2
ĐTN
 
P.HT2
 
 
PHT2
ĐTN
GVCN

 
- CSVC và vệ sinh môi trường
 
- Công tác giáo dục đạo đức HS
- Kiểm tra vệ sinh lớp học. Chăm sóc cây xanh.
- Báo cáo tình hình bảo quản CSVC ở lớp
- GVBM tăng cường thực hiện công tác giáo dục HS trong các tiết dạy
PHT2
 
 
GVBM
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn:Lợi Trường THCS-THPT Hưng

 
 
 
LINK DOWNLOAD

docx.pngKH_D_DKL_T89_2018.docx[0.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
9uo10q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2018-09-03 18:47:17
Loại file
docx
Dung lượng
0.02 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
1
đề thi KH ĐĐKL tháng 8,9

đề thi có liên quan

 • KH ĐĐKL tháng 8,9
  TRẬT TỰ KỶ LUẬT - CHỦ NHIỆM
  KH ĐĐKL tháng 8,9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi TRẬT TỰ KỶ LUẬT - CHỦ NHIỆM

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/9/2018

  Xem: 0

 • KH ĐĐKL tháng 02
  TRẬT TỰ KỶ LUẬT - CHỦ NHIỆM
  KH ĐĐKL tháng 02

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi TRẬT TỰ KỶ LUẬT - CHỦ NHIỆM

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/3/2019

  Xem: 0

 • KH ĐĐKL tháng 03
  TRẬT TỰ KỶ LUẬT - CHỦ NHIỆM
  KH ĐĐKL tháng 03

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi TRẬT TỰ KỶ LUẬT - CHỦ NHIỆM

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/3/2019

  Xem: 0

 • KH ĐĐKL tháng 02
  TRẬT TỰ KỶ LUẬT - CHỦ NHIỆM
  KH ĐĐKL tháng 02

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi TRẬT TỰ KỶ LUẬT - CHỦ NHIỆM

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/1/2018

  Xem: 4

 • KH ĐĐKL tháng 4
  TRẬT TỰ KỶ LUẬT - CHỦ NHIỆM
  KH ĐĐKL tháng 4

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi TRẬT TỰ KỶ LUẬT - CHỦ NHIỆM

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2019

  Xem: 0

 • KH ĐĐKL tháng 10
  TRẬT TỰ KỶ LUẬT - CHỦ NHIỆM
  KH ĐĐKL tháng 10

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi TRẬT TỰ KỶ LUẬT - CHỦ NHIỆM

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2017

  Xem: 6

 • KH ĐĐKL tháng 01
  TRẬT TỰ KỶ LUẬT - CHỦ NHIỆM
  KH ĐĐKL tháng 01

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi TRẬT TỰ KỶ LUẬT - CHỦ NHIỆM

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/1/2019

  Xem: 0

 • KH ĐĐKL tháng 10
  TRẬT TỰ KỶ LUẬT - CHỦ NHIỆM
  KH ĐĐKL tháng 10

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi TRẬT TỰ KỶ LUẬT - CHỦ NHIỆM

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2018

  Xem: 0

 • KH ĐĐKL tháng 12
  TRẬT TỰ KỶ LUẬT - CHỦ NHIỆM
  KH ĐĐKL tháng 12

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi TRẬT TỰ KỶ LUẬT - CHỦ NHIỆM

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2018

  Xem: 0

 • KH ĐĐKL tháng 3
  TRẬT TỰ KỶ LUẬT - CHỦ NHIỆM
  KH ĐĐKL tháng 3

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi TRẬT TỰ KỶ LUẬT - CHỦ NHIỆM

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/3/2018

  Xem: 1