KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN 2017

Đăng ngày 11/22/2017 4:25:43 PM | Thể loại: Tư liệu bài viết | Chia sẽ bởi: Quý Hoàng Thị | Lần tải: 11 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.05 M | Loại file: doc

 


                                                                                         Mẫu 01-HD KĐ,ĐG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

                                                       Cam Lộ, ngày 22 tháng 11 năm 2017

 

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

Năm 2017

 

Họ và tên:                                       Ngày sinh:

 Ngày vào Đảng:                 ;           Ngày chính thức:

Đơn vị công tác: Trường TH Hồ Chơn Nhơn - Cam Lộ - Quảng Trị

 Chi bộ: Tiểu học Hồ Chơn Nhơn - Cam Lộ - Quảng Trị

I. Ưu điểm, kết quả công tác

1 Về tư tưởng chính trị:

Tôi luôn kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chấp hành tuyệt đối quan điểm, chủ trương đường lối, Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của ngành và trường đã đề ra.

Luôn xây dựng cho mình tinh thần học hỏi đồng nghiệp, học tập bồi dưỡng để nâng cao trình chuyên môn, nghiệp vụ.

Có ý thức đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống, trung thực trong lối sống, sẵn sàng đấu tranh bảo vệ người tốt, bảo vệ lẽ phải.

Bên cạnh đó, tôi đã tuyên truyền vận động gia đình và bà con lối xóm thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Tôi đã tham gia học tập các Nghị quyết, kết luận, Chỉ thị hành động của BCH Đảng bộ tỉnh và huyện Cam Lộ.

Bên cạnh đó, tôi đã tích cực học tập để nâng cao  trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

Bản thân tôi đã tích cực thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh” theo các chuyên đề mà đảng ủy thị trấn Cam Lộ triển khai thực hiện. Trong năm qua, tôi đã thực hiện tốt kế hoạch “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh đã xây dựng. Tôi luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh của đảng viên; có ý thức thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác. Giữ gìn tư cách đạo đức, tính tiên phong, gương mẫu của người giáo viên, đảng viên.

Xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, đội ngũ CB-GV- NV trong trường và phụ huynh học sinh cũng như bà con lối xóm.

Tôi luôn nêu cao tinh thần phê và tự phê, đề cao tính trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình, tích cực xây dựng mối đoàn kết nội bộ.

3. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

Năm học 2016 -2017, tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngày công đảm bảo, ý thức trách nhiệm với công việc cao, có tinh thần cầu tiến, không ngừng hoc hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn cũng như kĩ năng sống.

1

 


Trong công tác văn phòng: Các loại hồ sơ, sổ sách của văn phòng trường đều được bổ sung và cập nhật đầy đủ. Thông tin, báo cáo luôn được đảm bảo kịp thời, chính xác.

Trong công tác giảng day: Tôi đã tự giác thực hiện nghiêm túc việc soạn giảng, lên lớp, luôn tích cực học hỏi, đổi mới phương pháp dạy học, tìm tòi, nghiên cứu các tài liệu dạy học để nâng cao hiệu quả giờ dạy.

Kết quả, cuối năm học, tôi được công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”, được UBND huyện tặng giấy khen.

Trong tháng 9 năm 2017, tôi đã tích cực hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào” và đạt giải nhất cấp huyện, giải khuyến khích cấp tỉnh.

4. Về tổ chức kỷ luật:

Bản thân tôi thực hiện tốt chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ trong nhà trường. Tôi đã luôn nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình, nghiêm túc, thẳng thắn nhận rõ những thiếu sót, hạn chế của bản thân để sửa chữa, khắc phục. Bên cạnh đó, tôi cũng đã nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng nghiêm túc sự phân công, điều động của tổ chức.

Tôi đã tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí theo quy định, thực hiện nội quy, quy chế của tổ chức đảng, nhà trường, các đoàn thể, gương mẫu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Chấp hành nghiêm túc Nghị quyết, chỉ thị, quyết định của tổ chức đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các nội quy, quy chế của địa phương, ngành và đơn vị.

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của gia đình tại địa phương, khu phố, tham gia đầy đủ các hoạt động ở địa phương, gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hoá.

II. Khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân

Bên cạnh những ưu điểm, bản thân tôi còn có những khuyết điểm cần khắc phục, sửa chữa đó là:

Chưa đóng góp nhiều trong các phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao do các tổ chức đoàn thể tổ chức.

Chưa khéo léo, thiếu kiềm chế cảm xúc nhất thời trong cách ứng xử với đồng nghiệp.

 III. Phương hướng, biện pháp khắc phục

 Không ngừng học tập, rèn luyện đạo đức, phong cách sống.

Trong quan hệ với đồng nghiệp cần khéo léo, tế nhị hơn trong cách giải quyết các tình huống.

Tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị.

 Tham gia tốt các phong trào, các cuộc vận động do chi bộ, các đoàn thể, chính quyền địa phương phát động.

 Tích cực rèn luyện thể dục, thể thao, động viên, hỗ trợ các đồng chí có năng khiếu văn nghệ, thể thao trong chi bộ, nhà trường tham gia tốt phong trào này.

 IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng:

Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

1

 


 

 

  NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 


 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

- Nhận xét, đánh giá và phân loại đảng viên của chi bộ:

……………………………………………………………………………….……….……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………

 

                                                                                      T/M CHI BỘ

                          BÍ THƯ

 

 

 

 

 

Kết quả phân loại đảng viên của Đảng ủy

……………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………….………             

……………………………………………………………………………….………

 

 

 

  T/M ĐẢNG U

 

 

 

 

1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN 2017, Tư liệu bài viết. . nslide trân trọng giới thiệu tới mọi người thư viện KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN 2017 .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , đề thi KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN 2017 trong danh mục Tư liệu bài viết được giới thiệu bởi bạn Quý Hoàng Thị đến bạn đọc nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này được chia sẽ vào chuyên mục Tư liệu bài viết , có tổng cộng 1 page, thuộc file .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Khác ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu Mẫu 01-HD KĐ,ĐG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Cam Lộ, ngày 22 tháng 11 năm 2017 BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN Năm 2017 Họ và tên: Ngày sinh: Ngày vào Đảng: ; Ngày chính thức: Đơn vị công tác: Trường TH Hồ Chơn Nhơn - Cam Lộ - Quảng Trị Chi bộ: Tiểu học Hồ Chơn Nhơn - Cam Lộ - Quảng Trị I,còn cho biết thêm Ưu điểm, kết quả công tác 1 Về tư tưởng chính trị: Tôi luôn kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục đích độc lập và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin https://nslide.com/de-thi/kiem-diem-dang-vien-2017.eo7w0q.html