Câu 1: Bài hát Mùa khai trường có tính chất âm nhạc như thế nào?
a. Vui, phấn khởi
b. Tình cảm, sâu lắng
c. Vui tươi hồn nhiên
Câu 2: Bài hát mùa khai trường có nội dung viết về điều gì?
a. Thiên nhiên tươi đẹp
b. Cuộc sống mến yêu
c. Niềm vui ngày khai trường
d. Gia đình yêu tương
Câu 3: Bài hát Mùa khai trường được chia làm mấy đoạn?
a. Một đoạn
b. Hai đoạn
c. Ba đoạn
d. Bốn đoạn
Câu 4: Nêu cảm nhận của em về bài hát mùa khai trường?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Câu 5: em cần làm gì để giữ gìn trường lớp sạch sẽ?
a. Không xả rác bừa bãi sân trường lớp học
b. Tham gia lao động vệ sinh trường lớp.
c. Chăm sócnvaf bảo vệ cây xanh
d. Tất cả các ý kiến trên
Câu 6: Âm thanh trong âm nhạc có mấy thuộc tính?
a. Một thuộc tính
b. Hai thuộc tính
c. Ba thuộc tính
d.Bốn thuộc tính
Câu 7: Âm thanh trong âm nhạc có những thuộc tính nào sau đây?
a. Cao độ, trường độ, nhịp độ, âm sắc
b. Trường độ, cao độ, âm sắc, tốc độ
c.Cao độ, âm sắc, cường độ, nhịp độ
d. Cao độ, cường độ, trường độ, âm sắc
Câu 8: Hãy nêu ý nghĩa của những thuộc tính đó?
-Cao độ:........................................................................................
-Cường độ:..................................................................................
-Trường độ:..................................................................................
-Âm sắc:.......................................................................................
Câu 9: Em hãy cho biết quê quán của nahcj sĩ Lưu Hữu Phước ở đâu?
a. Nha Trang , Khánh Hòa
b. Hà Nội
c. Ô Môn, Cần Thơ.
Câu 10: Liệt kê một số tác phẩm của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ có tính chất âm nhạc như thế nào?
 
nhẹ nhàng, tha thiết
 
mạnh mẽ, hùng tráng
 
trong sáng, phù hợp với nhịp đi/ thể loại hành khúc
 
Bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ có nội dung viết về điều gì?
 
tình bạn trong sáng, luôn quan tâm giúp đỡ nhau
 
ước vọng của tuổi thơ mong muốn cuộc sống hoà bình
 
tình yêu thương cha mẹ và những người thân trong gia đình
 
môi trường sống cần được chung tay bảo vệ sạch đẹp
 
Bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ được viết với hình thức mấy đoạn?
 
 
… a. hai đoạn                             … b. ba đoạn                    … c. một đoạn
 
Em hãy cho biết nhạc sĩ nào đã sáng tác bài Tiếng chuông và ngọn cờ?
 
 
 
… a. Hoàng Long … b. Hàn Ngọc Bích … c. Phạm Tuyên … d. Phan Nhân
 
Nêu cảm nhận của em về bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ.
 
.................................................................................................................................
 
.................................................................................................................................
 
.................................................................................................................................
6. Em hãy viết những nét chính về sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao.
 
...........................................................................................................................................
 
...........................................................................................................................................
 
...........................................................................................................................................
 
...........................................................................................................................................
 
...........................................................................................................................................
 
...........................................................................................................................................
 
...........................................................................................................................................
7. Em hãy liệt kê một số tác phẩm âm nhạc của nhạc sĩ Văn Cao.
 
.................................................................................................................................
 
.................................................................................................................................
 
.................................................................................................................................
 
.................................................................................................................................
 
.................................................................................................................................
 
.................................................................................................................................
 
.................................................................................................................................
 
 
.................................................................................................................................
 
8. Hãy nêu cảm nghĩ của em sau khi nghe bài hát Tiến về Hà Nội.
 
......................................................................................................................................
 
......................................................................................................................................
 
......................................................................................................................................
 
 
Bài hát Tiến về Hà Nội có tính chất âm nhạc như thế nào?
 
nhịp đi, hào hùng
 
vui tươi, trong sáng
 
trữ tình, sâu lắng
 
 
10.Bài hát Tiến về Hà Nội có nội dung viết về điều gì?
 
khung cảnh lao động
 
khung cảnh ngày lễ hội
 
hình ảnh đoàn quân chiến thắng trở về

nguon VI OLET