Kiểm tra 1 tiết lần 2 học kỳ II tin học 6 có ma trận Word 2010

đề thi Tin học 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 8       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
pgzu0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
7/28/2017 12:10:48 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.09 M
Lần xem
0
Lần tải
8
File đã kiểm duyệt an toàn

Mức độ Nội dung Biết Hiểu Vận dụng TỔNG   TN TL TN TL TN TL   Trình bày trang văn bản và in 1.5 đ (3 Câu)  1 đ (2 Câu)  0.5 (1 Câu)  6 Câu 3 đ 30%  Thêm hình ảnh để minh họa 1,xem chi tiết và tải về đề thi Kiểm tra 1 tiết lần 2 học kỳ II tin học 6 có ma trận Word 2010, Đề Thi Tin Học 6 , Đề thi Kiểm tra 1 tiết lần 2 học kỳ II tin học 6 có ma trận Word 2010, doc, 1 trang, 0.09 M, Tin học 6 chia sẽ bởi Thủy Phạm Thị đã có 8 download

LINK DOWNLOAD

Kiem-tra-1-tiet-lan-2-hoc-ky-II-tin-hoc-6-co-ma-tran-Word-2010.doc[0.09 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Mức độ
Nội dung
Biết
Hiểu
Vận dụng
TỔNG


TN
TL
TN
TL
TN
TL


Trình bày trang văn bản và in
1.5 đ
(3 Câu)

1 đ
(2 Câu)

0.5
(1 Câu)

6 Câu
3 đ
30%

Thêm hình ảnh để minh họa
1.5đ
(3 Câu)

1 đ
(2 Câu)

1đ
(2 Câu)

7 Câu
3.5 đ
35%

Trình bày cô đọng bằng bảng
2 đ
(4 Câu)

0.5
(1 Câu)

1 đ
(2 Câu)

7 Câu
3.5đ
(35%)

TỔNG
10 Câu 5đ

5 Câu
2.5 đ

5 Câu 2.5 đ

20 Câu 10 đ

MA TRẬN ĐỀ VÀ ĐỀ KIỂM TRA
LẦN 2 HỌ KỲ II TIN HỌC 6
PHÒNG GD&ĐT DĨ AN KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 2 KÌ II
TRƯỜNG THCS VÕ TRƯỜNG TOẢN NĂM HỌC 2017-2018
Môn: TIN HỌC - LỚP: 6 (Lí thuyết)
Thời gian làm bài: 30 phút
ĐỀ CHÍNH THỨC
Họ và tên:
Lớp:
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm):
* Khoanh tròn phương án đúng (A, B, C hoặc D), (Mỗi câu 0.5 điểm):
Câu 1: Khi soạn thảo văn bản trong các cách sắp xếp dưới đây, trình tự nào là hợp lí nhất?
A. Trình bày ( chỉnh sửa ( gõ văn bản ( in ấn;
B. Gõ văn bản ( chỉnh sửa ( Trình bày ( in ấn;
C. Gõ văn bản ( trình bày ( chỉnh sửa ( in ấn;
D. Gõ văn bản ( trình bày ( in ấn ( chỉnh sửa.
Câu 2 : Để chèn thêm cột vào bên trái một cột trong bảng trong MS Word 2010, trước hết ta đưa trỏ chuột vào một ô trong cột cần chèn thêm, chọn Table Tools rồi thực hiện:
A. Vào Layout, chọn Insert to the Left;
B. Vào Insert, chọn Columns to the Left;
C. Vào Layout, chọn Insert Left.
Câu 3 : Muốn chèn hình ảnh vào văn bản trong MS Word 2010 phải thực hiện lệnh:
A.Picture ( Insert ( From File; B. Insert ( Picture;
C.Insert ( Shapes; D. Tất cả đúng.
Câu 4 : Khi muốn hình ảnh nằm bên dưới văn bản ta chọn cách bố trí nào sau đây?
A. ; B. ; C.  ; D. .
Câu 5: Để in văn bản trong MS Word 2010 em thực hiện thao tác nào?
A. Vào File, chọn Print; B. Vào Insert, chọn Print;
C. Vào File, chọn New; D. Vào Insert, chọn Picture.
Câu 6: Để tạo bảng trong MS Word 2010, ta dùng nút lệnh nào sau đây?
A. Insert → Table; B. Insert → Text Box;
C. Home → Table; D. File → Table.
Câu 7: Khi in văn bản trong MS Word 2010 thì:
A. Phải in nhiều trang; B. Chỉ in được một trang;
C. Phải in ra nhiều bản; D. Có thể in riêng tùy chọn theo trang.
Câu 8: Đối với cột của bảng trong MS Word 2010 em có thể:
A. Xóa bớt một cột; B. Chèn thêm một cột;
C. Cả A và B đúng; D. Không thể chèn thêm hoặc xóa cột của bảng.
Câu 9: Trong MS Word 2010 để trình bày văn bản theo hướng trang đứng ta chọn Câu lệnh nào?
A. Chọn Page Layout →Orientation → Portrait;
B. Chọn Page Layout →Orientation → Landscape;
C. Chọn Page Layout →Orientation → Margin;
D. Cả 3 đáp án trên đều sai.
Câu 10: Có mấy cách thay đổi bố trí hình ảnh trên trang văn bản trong MS Word 2010
A. 1; B. 2; C. 3; D. 4;
Câu 11: Để kẻ đường biên cho bảng em chọn lệnh nào?
A. Border; B. Shading;
C.Table Tools; D. Drow Borders.
Câu 12: Để tô màu nền cho trang văn bản trong MS Word 2010 chúng ta thực hiện

 


                Mức độ

Nội dung

Biết

Hiểu

Vận dụng

TỔNG

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Trình bày trang văn bản và in

1.5 đ

(3 Câu)

 

 

1 đ

(2 Câu)

 

 

0.5

(1 Câu)

 

 

 

6 Câu

3 đ

30%

Thêm hình ảnh để minh họa

1.5đ

(3 Câu)

 

1 đ

(2 Câu)

 

(2 Câu)

 

7 Câu

3.5 đ

35%

Trình bày cô đọng bằng bảng

2 đ

(4 Câu)

 

0.5

(1 Câu)

 

1 đ

(2 Câu)

 

7 Câu

3.5đ

(35%)

TỔNG

10 Câu  5đ

 

 

5 Câu

2.5 đ

 

 

5 Câu 2.5 đ

 

 

20 Câu 10 đ

 

MA TRẬN ĐỀ VÀ ĐỀ KIỂM TRA

LẦN 2 HỌ KỲ II TIN HỌC 6


  PHÒNG GD&ĐT DĨ AN                           KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 2 KÌ II

TRƯỜNG THCS VÕ TRƯỜNG TOẢN                        NĂM HỌC 2017-2018

        Môn: TIN HỌC - LỚP: 6 (Lí thuyết)

                                                                                             Thời gian làm bài: 30 phút

ĐỀ CHÍNH THỨC

 

Họ và tên:

 

Lớp:

 

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm):

* Khoanh tròn phương án đúng (A, B, C hoặc D), (Mỗi câu 0.5 điểm):

 

Câu 1: Khi soạn thảo văn bản trong các cách sắp xếp dưới đây, trình tự nào là hợp lí nhất?

A. Trình bày chỉnh sửa gõ văn bản in ấn;

        B. Gõ văn bản chỉnh sửa Trình bày in ấn;

C. Gõ văn bản trình bày chỉnh sửa in ấn;

D. Gõ văn bản trình bày   in ấn  chỉnh sửa.

Câu 2 : Để chèn thêm cột vào bên trái một cột trong bảng trong MS Word 2010, trước hết ta đưa trỏ chuột vào một ô trong cột cần chèn thêm, chọn Table Tools rồi thực hiện:

A. Vào Layout, chọn Insert to the Left;   

        B. Vào Insert, chọn Columns to the Left;

        C. Vào Layout, chọn Insert Left.

Câu 3 : Muốn chèn hình ảnh vào văn bản trong MS Word 2010 phải thực hiện lệnh:

A.Picture   Insert From File;   B. Insert Picture;

C.Insert Shapes;    D. Tất cả đúng.

Câu 4 : Khi muốn hình ảnh nằm bên dưới văn bản ta chọn cách bố trí nào sau đây?

       A. ;        B. ;       C. ;              D. .

 


Câu 5: Để in văn bản trong MS Word 2010 em thực hiện thao tác nào?

A. Vào File, chọn Print;  B. Vào Insert, chọn Print;

        C. Vào File, chọn New;  D. Vào Insert, chọn Picture.

Câu 6: Để tạo bảng trong MS Word 2010, ta dùng nút lệnh nào sau đây?

A. Insert → Table;  B. Insert → Text Box; 

C. Home → Table;  D. File → Table.

Câu 7: Khi in văn bản trong MS Word 2010 thì:

A. Phải in nhiều trang;   B. Chỉ in được một trang;

C. Phải in ra nhiều bản;   D. Có thể in riêng tùy chọn theo trang.

Câu 8:  Đối với cột của bảng trong MS Word 2010 em có thể:

A. Xóa bớt một cột;  B. Chèn thêm một cột; 

C. Cả A và B đúng;  D. Không thể chèn thêm hoặc xóa cột của bảng.

Câu 9: Trong MS Word 2010 để trình bày văn bản theo hướng trang đứng ta chọn Câu lệnh nào?

A. Chọn Page Layout →Orientation → Portrait;

B. Chọn Page Layout →Orientation → Landscape;

C. Chọn Page Layout →Orientation → Margin;

D. Cả 3 đáp án trên đều sai.

Câu 10: Có mấy cách thay đổi bố trí hình ảnh trên trang văn bản trong MS Word 2010

A. 1; B. 2;  C. 3; D. 4;

Câu 11: Để kẻ đường biên cho bảng em chọn lệnh nào?

A. Border;  B. Shading; 

C.Table Tools;  D. Drow Borders.

Câu 12: Để màu nền cho trang văn bản trong MS Word 2010 chúng ta thực hiện như thế nào?

A. Vào Design → Page Border; B. Vào Design → Page Color; 

C. Insert →Page Borders; D. Insert → Page Color.

Câu 13. Cho các bước chèn hình ảnh vào văn bản trong MS Word 2010:

1/ Nháy nút Insert;

2/ Đưa con trỏ soạn thảo đến vị trí cần chèn hình ảnh;

3/ Chọn tệp đồ họa (hình ảnh) cần chèn;

4/ Chọn lệnh Insert Picture;

Thứ tự đúng sẽ là:

A. 1, 2, 3, 4;   B. 4, 3, 2, 1;  C 2, 4, 3, 1;   D. 2, 3, 4, 1.

Câu 14. Trong MS Word 2010, đóng khung cho đoạn văn ta dùng nút lệnh :

A.    ; B.  ;  C.   ; D.  .


Câu 15: Nút lệnh có tác dụng

A. Chèn thêm các ảnh đồ họa, hình mẫu có sẵn vào văn bản;

B. Chèn thêm các hình ảnh từ bên ngoài vào văn bản;

C. Chèn số trang cho văn bản;

D. Chèn thêm các biểu đồ vào văn bản.

Câu 16: Nút lệnh có tác dụng

A. Tạo chữ nghệ thuật;   

B. Tạo kí tự hoa có kích thướt lớn ở đầu mỗi đoạn văn bản;

C. Chèn các công thức toán học; D. Chèn các biểu tượng và kí hiệu.

Câu 17. Trong MS Word 2010, nút lệnh  có ý nghĩa gì?

A.   Tạo trang mới;   B. Chọn  hướng giấy;

C. Chọn khổ giấy;   D. Canh chỉnh lề.

Câu 18: Trong MS Word 2010 để chọn kiểu lề trang ta chọn lệnh nào?

A.   File →Margins;    B. Page Layout→Margins;

C. Page Layout→Size;    D. File→Size.

Câu 19: Để xóa hàng em chọn lệnh nào trên lệnh Layout hiện ra?

A.   Delete Columns;    B. Delete Table;

C. Backspace Rows;    D. Delete Rows.

Câu 20: Nút lệnh có tác dụng

A. Tạo bảng;

B. Chèn số trang cho văn bản;

C. Tạo tiêu đề trên cho văn bản;

D. Chèn các ô cho phép người dùng nhập dữ liệu vào và có thể đặt bất cứ đâu trong tài liệu.

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Kiểm tra 1 tiết lần 2 học kỳ II tin học 6 có ma trận Word 2010
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU