PHÒNG GD & ĐT LẠC DƯƠNG

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
Năm học 2017 - 2018

 ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 01 trang)
MÔN: TOÁN 6
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)Câu 1: (0,5 điểm) Tìm số đối của phân số .
Câu 2: (0,75 điểm) Hãy kể tên các góc có ở hình vẽ bên.

Câu 3: (0,5 điểm) Cho đường tròn (B; 5cm). Xác định tâm và bán kính của đường tròn đó.
Câu 4: (1,25 điểm) Tính: a) ; b) .
Câu 5: (0,5 điểm) Viết phân số  dưới dạng hỗn số.
Câu 6: (0,5 điểm) So sánh hai phân số  và .
Câu 7: (1,25 điểm) Tìm x: a) ; b) 
Câu 8: (0,75 điểm) Tính nhanh: 
Câu 9: (1,0 điểm) Vẽ tam giác ABC, lấy điểm H nằm trên cạnh AB, điểm K nằm trên cạnh BC, vẽ giao điểm O của hai đoạn thẳng AK và CH.
Câu 10: (1,25 điểm) Một khu vườn trồng 100 cây ăn trái gồm ba loại cây: hồng, cam, quýt. Số cây hồng chiếm  tổng số cây trong vườn. Số cây cam chiếm 20% số cây hồng. Tính số cây quýt có trong vườn.
Câu 11: (1,0 điểm) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và tia Oz sao cho , .
a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nằm giữa hai tia còn lại?
b) Tính số đo .
Câu 12: (0,75 điểm) Tìm x N* biết: 
---HẾT---
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ II
LẠC DƯƠNG Năm học 2017 – 2018
MÔN: TOÁN LỚP 6
(Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)
CÂU
HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐIỂM

Câu 1
(0,5 điểm)
Tìm đúng số đối của phân số  là 
0,5

Câu 2
(0,75 điểm)
Kể tên đúng mỗi góc đạt 0,25đ


0,75

Câu 3
(0,5 điểm)
Tâm B
Bán kính 5 cm
0,25
0,25

Câu 4
(1,25 điểm)


0,5

0,25


0,5

Câu 5
(0,5 điểm)
Đổi được 
0,5

Câu 6
(0,5 điểm)
- Giải thích đúng
- So sánh được: 
0,25

0,25

Câu 7
( 1,25 điểm)
0,25

0,25
0,25

0,25

0,25

Câu 8
(0,75 điểm)
 0,25

0,25

0,25

Câu 9
(1,0 điểm)
- Vẽ đúng tam giác ABC
- Lấy điểm H nằm trên cạnh AB, lấy điểm K nằm trên cạnh BC
- Vẽ O là giao điểm của đoạn thẳng AK và CH.
0,25
0,5
0,25

Câu 10
(1,25 điểm)
- Tính đúng số cây hồng là: 40 cây
- Tính đúng số cây cam là : 8 cây
- Tính đúng số cây quýt là : 52 cây
0,5
0,5
0,25

Câu 11
(1,0 điểm)
- Vẽ đúng hình
- Viết đúng tia Oz nằm giữa tia Oy và tia Ox
- Viết được hệ thức: 
-Tính đúng 
0,25
0,25
0,25
0,25

Câu 12
(0,75 điểm)

0,25

0,25


0,25


Chú ý: HS làm cách khác đúng, giám khảo phân bước cho điểm tối đa.MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – TOÁN 6 - NĂM HỌC: 2017 – 2018
Mức độ

Chủ đề
Nhận biết

Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Cấp độ thấp
Cấp
nguon VI OLET