TRƯỜNG THCS MINH HỢP
Họ, tên ............................................................
LỚP ..............

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7
Thời gian làm bài: 15 phúTMã đề thi 2


Câu 1: Theo em những thái độ việc làm nào dưới đây thể hiện tôn sư trọng đạo?
A. Cho rằng không nhất thiết phải làm theo lời dạy bảo của thầy cô giáo.
B. Cho rằng quan niệm “một chữ là thầy”nay đã lạc hậu.
C. Chỉ kính trọng vâng lời thầy cô giáo đang dạy mình.
D. Thăm hỏi thầy cô giáo đang dạy mình và cả thầy cô giáo cũ.
Câu 2: Câu tục ngữ nào dưới đây nói về tính trung thực?
A. Ao có bờ sông có bến. B. Ăn ngay nói thẳng.
C. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. D. Có công mài sắt có ngày nên kim.
Câu 3: Ý kiến nào sau đây em cho là đúng?
A. Chỉ cần biết tôn trọng kỉ luật thì đã là người sống có đạo đức.
B. Kỉ luât không chỉ đảm bảo lợi ích chung mà còn đảm bản lợi ích riêng cho mỗi người.
C. Chỉ có trong quân đội mới cần có kỉ luật.
D. Kỉ luật trong nhà trường làm cho học sinh không phát huy được tính sáng tạo của mình.
Câu 4: Theo em những câu tục ngữ nào dưới đây nói lòng yêu thương con người ?
A. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo. B. Gió chiều nào che chiều ấy.
C. Lá lành đùm lá rách. D. Đồng cam cộng khổ.
Câu 5: Câu tục ngữ nào dưới đây nói về sống giản dị?
A. Khôn ngoan chẳng lọ thật thà. B. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật.
C. Đói cho sạch, rách cho thơm. D. Cây ngay không sợ chết dứng.
Câu 6: Những biểu hiện nào dưới đây là đúng?
A. Tha thứ, dìu dắt những người đã có lỗi lầm để họ tiến bộ.
B. Thờ ơ, lảng tránh trước đau khổ của người khác.
C. Làm cho người khác đau đớn về thể xác hoặc tinh thần.
D. Chế giễu người tàn tật.
Câu 7: Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu em lựa chọn.
Biểu hiện nào dưới đây là sống giản dị?
A. Tính tình dễ dãi, xuề xòa, thế nào cũng được.
B. Hà tiện, hạn chế quá mức tiêu dùng.
C. Nói năng đơn giản, dễ hiểu.
D. Không bao giờ chú ý đến hình thức bề ngoài.
Câu 8: Hành vi nào dưới đây thể hiện sự tự trọng?
A. Bình hay hứa với các bạn nhưng ít khi thực hiện lời hứa.
B. Dù chỉ mắc lỗi nhỏ nhưng Hồng vẫn cảm thấy áy náy hoặc xấu hổ
C. Chỉ khoe với bạn điểm tốt còn điểm kém thì giấu đi để các bạn khỏi chê là học kém.
D. Tú chỉ nhận xét bạn khác khi không có mặt bạn để bạn khỏi tự ái.
Câu 9: Ý kiến nào sau đây em cho là đúng?
A. Người tự trọng là người biết giấu đi những sai lầm thiếu sót của mình.
B. Người tự trọng là người luôn đánh giá cao về bản thân.
C. Không ăn năn hối hận khi, không xấu hổ khi làm điều sai trái.
D. Trung thực là biểu hiện cao của lòng tự trọng.
Câu 10: Theo em những câu tục ngữ nào dưới đây không nói về lòng yêu thương con người ?
A. Chị ngã em nâng. B. Lòng vả cũng như lòng sung.
C. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. D. Ao có bờ sông có bến.
Câu 11: Những câu tục ngữ, ca dao nào dưới đây nói về tính tự trọng?
A. Đường đi hay tối nói dối hay cùng. B. Chết trong còn hơn sống đục.
C. Được voi đòi tiên D. Nước có vua, chùa có bụt.
Câu 12: Hành vi nào dưới đây thể hiện tính trung thực?
A. Che giấu khuyết điểm cho bạn để giữ gìn tình bạn.
B. Bỏ qua những biểu hiện không trung thực của người khác.
C. Dũng cảm nhận khuyết điểm khi có lỗi.
D. A dua theo ý kiến của người khác mặc dù biết rõ là ý kiến đó sai .
Câu 13: Theo em những câu tục ngữ nào dưới đây nói về tôn sư trọng đạo?
A. Học thầy không tầy học bạn. B. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
C. Ân trả nghĩa đền. D. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư.
Câu 14: Những biểu hiện nào dưới đây là
nguon VI OLET