Kiểm tra 1 tiết

đề thi Tiếng Anh Tiếng Anh 7 Tiếng Anh 7 (Sách cũ)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       79      0
Ngày đăng 2018-10-12 21:06:25 Tác giả Huyền Hoàng Thị loại .doc kích thước 10.17 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

UBND THỊ XÃ CHÍ LINHTRƯỜNG THCS VĂN ANĐỀ KIỂM TRA NĂM HỌC 2018-2019MÔN: TIẾNG ANH 7Thời gian làm bài: 45 phútHọ và tên:......................................................Lớp: 7..............Điểm

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

UBND THỊ XÃ CHÍ LINH
TRƯỜNG THCS VĂN AN


ĐỀ KIỂM TRA NĂM HỌC 2018-2019
MÔN: TIẾNG ANH 7
Thời gian làm bài: 45 phút

Họ và tên:......................................................
Lớp: 7..............


Điểm
Số phách

Số phách

I. PART 1: Listen and tick the box.There is one example (1.0 point)
1.What is the matter with Daisy?

2.Which child is Ben?

3. What does John want for lunch?

4.What can Jim and Jane do?

5. What did Nick do at the weekend?II. PART 2: Listen and write. There is one example (1.0 point)

MR. MAT’S RABBIT

Like drinking
carrot juice

1. Colour of rabbit:
...................................................

2. Bought where:
....................................................

3: Name of rabbit:
.....................................................

4: Lives in:
Mr Mat’s.....................................................

5: Likes eating:
...................................................

III. Choose the best answer to complete the sentences (2.0 points)
1. How far ………….it from Ha Noi to Ho Chi Minh City?
A. is
B. are
C. does


2. Ba is in his room. He ……….. the guitar now.
A. playing
B. plays
C. is playing

3. Every day Mr. Tu ………….. in the fields from 6 am till 4 pm.
A. working
B. works
C. is working

4. In the future, machines ………… all the work for us.
A. are doing
B. will do
C. were doing

5. Next month is Mai’s 15th birthday. She …………some of her friends to her birthday party .
A. will invite
B. invites
C. invite

6. We will ……………our old friend next Saturday.
A. to meet
B. meeting
C. meet

7. Her birthday is ……………Monday, August 29th
A. at
B. on
C. in

8. This dress is the …………..expensive of the five dresses
A. best
B. most
C. more

9. Let`s ……………… in front of the theater.
A. meeting B. meet C. to meet
10. Will he be free? - ……………..
A. No, he isn`t B. No, he doesn`t C. No, he won`t

IV. Choose the best answer:(1.5 point)
I am Nam. I am a (1)....... at Le Hong Phong School and I am in grade 7 , class 7C. My school has two floors and my classroom in on the second floor .I go to school in the morning, from Monday (2)....... Saturday . I go to school at half past six. At school, I have (3)....... from 7 to 11.15. Today is Monday, I have Math, English and geography .I have English (4)....... Tuesday and Friday . I have Math on Monday, Wednesday and Saturday. On Sunday, I (5)....... go to school. I do my homework, watch TV and help my mom.
1. A.student B. teacher C. worker
2. A. and B. to C. on
3. A. class B. Math C. classes
4. A. in B. at C. on
5. A.do not B. am not C. doesn’t

V. Match each notice with its explanation (1.5 point)

1. You cannot drive this way.

1-.......

A.


2. Children do not have to pay.

2-.......

B.


3. You can shop here six days a week.

3- .......

C.


4. Be careful when you stand up.


4- .......

D.


5. We work quickly.

5- .......

E.


VI. Use the word – cues to write the sentences. ( 1.5 points)
What/ beautiful / house !//.
..............................................................................................................................................
How far / be / it / your house / school?//
..............................................................................................................................................
I / go / Hanoi / next week.//
..............................................................................................................................................
What time / your class / start?//
..............................................................................................................................................
Mary / small/ than her sister.
..............................................................................................................................................
VII. Write a

Nguồn:Huyền Hoàng Thị

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Kiểm tra 1 tiết
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.png45 ANH7 LAN1.doc[10.17 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
u7b20q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2018-10-12 21:06:25
Loại file
doc
Dung lượng
10.17 M
Trang
1
Lần tải
1
Lần xem
79
đề thi Kiểm tra 1 tiết

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • kiểm tra 1 tiết
  Âm nhạc 6
  kiểm tra 1 tiết

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Âm nhạc 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/1/2013

  Xem: 0

 • kiểm tra 1 tiết
  Vật lý 8
  kiểm tra 1 tiết

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/3/2013

  Xem: 0

 • kiểm tra 1 tiết
  Toán học
  kiểm tra 1 tiết

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/1/2013

  Xem: 0

 • kiem tra 1 tiet
  Tin học 6
  kiem tra 1 tiet

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2009

  Xem: 2

 • kiểm tra 1 tiết
  Vật lý 8
  kiểm tra 1 tiết

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2016

  Xem: 1

 • kiểm tra 1 tiết
  GDCD - GDNGLL 7
  kiểm tra 1 tiết

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GDCD - GDNGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2015

  Xem: 0

 • Kiêm tra 1 tiet
  Toán học 8
  Kiêm tra 1 tiet

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/4/2013

  Xem: 0

 • Kiem tra 1 tiet
  Địa lý 7
  Kiem tra 1 tiet

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Địa lý 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2012

  Xem: 0

 • kiểm tra 1 tiết
  Đề ktra 1 tiết
  kiểm tra 1 tiết

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Đề ktra 1 tiết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/12/2010

  Xem: 0

 • Kiêm tra 1 tiet
  Toán học 8
  Kiêm tra 1 tiet

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/4/2013

  Xem: 0