PHÒNG GD&ĐT
TRƯỜNG THCS

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
MÔN: CÔNG NGHỆ 6
Năm học: 2021 – 2022

Mức độ
Nội dung kiến thức
Mức độ nhận thức
Cộng


Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng ở mức cao hơnTN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL


Chủ đề 1: Khái quát về nhà ở.

- Một số kiến trúc đặc trưng nhà ở Việt Nam.
- Nêu được vai trò và đặc điểm chung của nhà ở
Số câu hỏi
1

2
1
4 câu

Số điểm
0,5 điểm

1 điểm
2 điểm
3,5 điểm

Chủ đề 2: Xây dựng nhà ở.
- Mô tả các bước chính để xây dựng một ngôi nhà.

- Nắm được vai trò của vật liệu xây dựng nhà ở.
- Năm được các hoạt động và các bước trong xây dựng nhà ở.Số câu hỏi
1

1


1


3 câu

Số điểm
0,5 điểm

0,5 điểm


2 điểm


3 điểm

Chủ đề 3:
Ngôi nhà thông minh

- Mô tả, nhận diện được những đặc điểm của ngôi nhà thông minh.

- Nhận diện được các hệ thống trong ngôi nhà thông minh dựa vào chức năng hoạt động.
- Vận dụng xác định hệ thống thông minh.


Số câu hỏi
2
1
1

4 câu

Số điểm
1 điểm
2 điểm
0,5 điểm

3,5 điểm

Tổng số câu
Tổng số điểm
4 câu
2 điểm
20 %

3 câu
1,5 điểm
15 %
1 câu
2 điểm
20 %

2 câu
4 điểm
40 %
1 câu
0,5 điểm
5 %

11 câu
10 điểm
100 %
ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM

Phần
Câu
Nội dung
Điểm

Trắc nghiệm
(4 điểm)


1
2
3
4
5
6
7
8

C
C
A
B
C
B
B
A


(Mỗi lựa chọn đúng 0,5 điểm)

Tự luận
(6 điểm)
Câu 1
Vai trò của nhà ở:
- Nhà ở là công trình được xây dựng với mục đích để ở, giúp bảo vệ con người trước những tác động xấu của thiên nhiên, xã hội và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của cá nhân hoặc hộ gia đình.
- Nhà ở đem đến cho mọi người cảm giác thân thuộc, ở đó mọi người có thể cùng nhau tạo niềm vui, cảm xúc tích cực. Nhà ở cũng là nơi đem đến cho con người cảm giác riêng tư.

1 điểm
1 điểm


Câu 2
a, Tiện ích.
b, An ninh, an toàn.
c, Tiện ích.
d, An ninh, an toàn.
Mỗi phần viết đúng 0,5 điểm


Câu 3
Bước 1: thiết kế.
Bước 2: làm móng, xây tường, làm mái, xây dựng phần thô, lắp hệ thống điện nước.
Bước 3: hoàn thiện.
0,5 điểm
1 điểm

0,5 điểm


Tổ chuyên môn duyệt
Người ra đề


PHÒNG GD&ĐT
TRƯỜNG THCS

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
MÔN: Công nghệ 6 – Năm học 2021 - 2022
Thời gian : 45 phút ( không kể thời gian giao đề)

TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Các bước chính xây dựng nhà ở cần tuân theo quy trình sau:
A. Thi công thô, thiết kế, hoàn thiện. B. Thiết kế, hoàn thiện, thi công thô.
C. Thiết kế, thi công thô, hoàn thiện. D. Hoàn thiện, thiết kế, thi công thô.
Câu 2: Nhà ở có vai trò vật chất vì
A. nhà ở là nơi để mọi người cùng nhau tạo niềm vui, cảm xúc tích cực.
B. nhà ở là nơi đem đến cho con người cảm giác thân thuộc.
C. nhà ở là nơi để con người nghỉ ngơi, giúp bảo vệ con người trước tác động của thời tiết.
D. nhà ở là
nguon VI OLET