Kiểm Tra 45 phút bài số 03

Đăng ngày 7/27/2017 6:28:19 PM | Thể loại: ĐS-GT 11 | Chia sẽ bởi: Lực Phạm Văn | Lần tải: 34 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 0.09 M | Loại file: doc

 


ĐẠI SỐ - KHỐI 11

I.Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Câu 1. Số các chỉnh hợp chập 3 của 5 phần tử là:

A.10

B.60

C.15

D.11

Câu 2. Số cách chọn 4 cái bút trong 25 cái bút là

A.100

B.200

C.12650

D.303600

Câu 3. Trong hộp có 5 bi đỏ, 9 bi xanh và 10 bi vàng. Số cách rút 8 bi trong hộp sao cho có 2 bi đỏ và 3 bi xanh 3 vàng là:

A.100800

B.100801

C.6

D.100802

Câu 4. Trong hộp có 5 bi đỏ, 10 bi xanh và 7 bi vàng. Số cách rút 5 bi trong hộp sao cho có ít nhất 1 bi đỏ là:

A.20143

B.20144

C.20145

D.20146

Câu 5. Có 8 miếng bìa ghi các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9. Số cách rút 2 miếng bìa sao cho tổng các số ghi trên 2 miếng bìa là một số lớn hơn 12 là:

A.10

B.11

C.9

D.12

Câu 6. Cho các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6,7. Số các số lẻ có 3 chữ số khác nhau tạo thành từ các chữ số đã cho là:

A.100

B.120

C.140

D.160

Câu 7. Cho các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5,6. Số các số có 4 chữ số khác nhau tạo thành từ các chữ số đã cho là:

A.720

B.120

C.220

D.620

Câu 8. Cho các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8. Số các số lẻ có 5 chữ số khác nhau tạo thành từ các chữ số đã cho là:

A.6880

B.5880

C.126

D.560

Câu 9. Khi khai triển theo công thức nhị thức Newton của biểu thức thì số hạng chứa là:

A.

B.

C.

D.

Câu 10. Khi khai triển theo công thức nhị thức Newton của biểu thức thì hệ số của là:

A.

B.

C.

D.

 

 

II. Phần tự luận (7 điểm):

Bài 1. (3 đ) Trong hộp có 8 bi màu đỏ, 10 bi màu xanh và 6 bi màu vàng. Rút ngẫu nhiên 5 bi.

a) Có bao nhiêu cách rút được 5 bi bất kỳ?

b) Có bao nhiêu cách rút được 2 bi đỏ, 2 bi vàng và 1 xanh?

c) Có bao nhiêu cách rút được 5 bi cùng màu?

Bài 2. (1 đ) Tìm hệ số của trong khai triển nhị thức Newton của .

Bài 3. (1 đ) Giải phương trình sau: 

Bài 4. (2 đ) Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất 2 lần. Tính xác suất để:

a) Tổng số chấm xuất hiện trong 2 lần gieo là 4.

b) Mặt 3 chấm xuất hiện ít nhất 1 lần.

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Kiểm Tra 45 phút bài số 03, ĐS-GT 11. . Chúng tôi chia sẽ tới các bạn tài liệu Kiểm Tra 45 phút bài số 03 .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu Kiểm Tra 45 phút bài số 03 trong danh mục ĐS-GT 11 được giới thiệu bởi user Lực Phạm Văn đến thành viên nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này đã giới thiệu vào thể loại ĐS-GT 11 , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Toán học Toán 11 ĐS-GT 11 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo ĐẠI SỐ - KHỐI 11 I, tiếp theo là Trắc nghiệm ( 3 điểm) Câu 1, tiếp theo là Số những chỉnh hợp chập 3 của 5 phần tử là: A,còn cho biết thêm 10 B, bên cạnh đó 60 C, bên cạnh đó 15 D, kế tiếp là 11  Câu 2, bên cạnh đó Số cách chọn 4 cái bút trong 25 cái bút là A, nói thêm 100 B, ngoài ra 200 C, bên cạnh đó 12650 D, kế tiếp là 303600  Câu 3, kế tiếp là Trong hộp có 5 bi đỏ, 9 bi xanh và 10 bi vàng, https://nslide.com/de-thi/kiem-tra-45-phut-bai-so-03.1dzu0q.html