Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc


ĐẠI SỐ - KHỐI 11

I.Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Câu 1. Số các chỉnh hợp chập 3 của 5 phần tử là:

A.10

B.60

C.15

D.11

Câu 2. Số cách chọn 4 cái bút trong 25 cái bút là

A.100

B.200

C.12650

D.303600

Câu 3. Trong hộp có 5 bi đỏ, 9 bi xanh và 10 bi vàng. Số cách rút 8 bi trong hộp sao cho có 2 bi đỏ và 3 bi xanh 3 vàng là:

A.100800

B.100801

C.6

D.100802

Câu 4. Trong hộp có 5 bi đỏ, 10 bi xanh và 7 bi vàng. Số cách rút 5 bi trong hộp sao cho có ít nhất 1 bi đỏ là:

A.20143

B.20144

C.20145

D.20146

Câu 5. Có 8 miếng bìa ghi các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9. Số cách rút 2 miếng bìa sao cho tổng các số ghi trên 2 miếng bìa là một số lớn hơn 12 là:

A.10

B.11

C.9

D.12

Câu 6. Cho các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6,7. Số các số lẻ có 3 chữ số khác nhau tạo thành từ các chữ số đã cho là:

A.100

B.120

C.140

D.160

Câu 7. Cho các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5,6. Số các số có 4 chữ số khác nhau tạo thành từ các chữ số đã cho là:

A.720

B.120

C.220

D.620

Câu 8. Cho các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8. Số các số lẻ có 5 chữ số khác nhau tạo thành từ các chữ số đã cho là:

A.6880

B.5880

C.126

D.560

Câu 9. Khi khai triển theo công thức nhị thức Newton của biểu thức thì số hạng chứa là:

A.

B.

C.

D.

Câu 10. Khi khai triển theo công thức nhị thức Newton của biểu thức thì hệ số của là:

A.

B.

C.

D.

 

 

II. Phần tự luận (7 điểm):

Bài 1. (3 đ) Trong hộp có 8 bi màu đỏ, 10 bi màu xanh và 6 bi màu vàng. Rút ngẫu nhiên 5 bi.

a) Có bao nhiêu cách rút được 5 bi bất kỳ?

b) Có bao nhiêu cách rút được 2 bi đỏ, 2 bi vàng và 1 xanh?

c) Có bao nhiêu cách rút được 5 bi cùng màu?

Bài 2. (1 đ) Tìm hệ số của trong khai triển nhị thức Newton của .

Bài 3. (1 đ) Giải phương trình sau: 

Bài 4. (2 đ) Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất 2 lần. Tính xác suất để:

a) Tổng số chấm xuất hiện trong 2 lần gieo là 4.

b) Mặt 3 chấm xuất hiện ít nhất 1 lần.

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Kiểm Tra 45 phút bài số 03

Đăng ngày 7/27/2017 6:28:19 PM | Thể loại: ĐS-GT 11 | Lần tải: 34 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.09 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Kiểm Tra 45 phút bài số 03, ĐS-GT 11. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến cộng đồng tài liệu Kiểm Tra 45 phút bài số 03 .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , Tài liệu Kiểm Tra 45 phút bài số 03 trong danh mục ĐS-GT 11 được chia sẽ bởi bạn Lực Phạm Văn đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này được chia sẽ vào danh mục ĐS-GT 11 , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng mục còn có Đề thi Toán học Toán 11 ĐS-GT 11 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu ĐẠI SỐ - KHỐI 11 I, bên cạnh đó Trắc nghiệm ( 3 điểm) Câu 1,còn cho biết thêm Số những chỉnh hợp chập 3 của 5 phần tử là: A, cho biết thêm 10 B, bên cạnh đó 60 C, kế tiếp là 15 D, cho biết thêm 11  Câu 2, tiếp theo là Số cách chọn 4 cái bút trong 25 cái bút là A, tiếp theo là 100 B, kế tiếp là 200 C, ngoài ra 12650 D, ngoài ra 303600  Câu 3, ngoài ra Trong hộp có 5 bi đỏ,

https://nslide.com/de-thi/kiem-tra-45-phut-bai-so-03.1dzu0q.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi ĐS-GT 11


ĐẠI SỐ - KHỐI 11
I.Trắc nghiệm ( 3 điểm)
Câu 1. Số các chỉnh hợp chập 3 của 5 phần tử là:
A.10
B.60
C.15
D.11

Câu 2. Số cách chọn 4 cái bút trong 25 cái bút là
A.100
B.200
C.12650
D.303600

Câu 3. Trong hộp có 5 bi đỏ, 9 bi xanh và 10 bi vàng. Số cách rút 8 bi trong hộp sao cho có 2 bi đỏ và 3 bi xanh 3 vàng là:
A.100800
B.100801
C.6
D.100802

Câu 4. Trong hộp có 5 bi đỏ, 10 bi xanh và 7 bi vàng. Số cách rút 5 bi trong hộp sao cho có ít nhất 1 bi đỏ là:
A.20143
B.20144
C.20145
D.20146

Câu 5. Có 8 miếng bìa ghi các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9. Số cách rút 2 miếng bìa sao cho tổng các số ghi trên 2 miếng bìa là một số lớn hơn 12 là:
A.10
B.11
C.9
D.12

Câu 6. Cho các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6,7. Số các số lẻ có 3 chữ số khác nhau tạo thành từ các chữ số đã cho là:
A.100
B.120
C.140
D.160

Câu 7. Cho các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5,6. Số các số có 4 chữ số khác nhau tạo thành từ các chữ số đã cho là:
A.720
B.120
C.220
D.620

Câu 8. Cho các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8. Số các số lẻ có 5 chữ số khác nhau tạo thành từ các chữ số đã cho là:
A.6880
B.5880
C.126
D.560

Câu 9. Khi khai triển theo công thức nhị thức Newton của biểu thức  thì số hạng chứa  là:
A.
B. 
C. 
D. 

Câu 10. Khi khai triển theo công thức nhị thức Newton của biểu thức  thì hệ số của  là:
A.
B.
C.
D.II. Phần tự luận (7 điểm):
Bài 1. (3 đ) Trong hộp có 8 bi màu đỏ, 10 bi màu xanh và 6 bi màu vàng. Rút ngẫu nhiên 5 bi.
a) Có bao nhiêu cách rút được 5 bi bất kỳ?
b) Có bao nhiêu cách rút được 2 bi đỏ, 2 bi vàng và 1 xanh?
c) Có bao nhiêu cách rút được 5 bi cùng màu?
Bài 2. (1 đ) Tìm hệ số của  trong khai triển nhị thức Newton của .
Bài 3. (1 đ) Giải phương trình sau: 
Bài 4. (2 đ) Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất 2 lần. Tính xác suất để:
a) Tổng số chấm xuất hiện trong 2 lần gieo là 4.
b) Mặt 3 chấm xuất hiện ít nhất 1 lần.

Sponsor Documents