kiểm tra giữa kỳ 1 lớp 3

đề thi Tiểu Học Lớp 3 Tập đọc 3
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2019-10-26 21:44:57 Tác giả hạnh bùi thị loại .docx kích thước 0.03 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 - 2020 MÔN TIẾNG VIỆT 3 (Thời gian làm bài 40 phút) Họ và tên:………………………………Lớp 3B, trường Tiểu học Quang Trung A. ChÝnh t¶. - H viÕt ®o¹n 3 bµi “ Nhí l¹i buæi ®Ç

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN TIẾNG VIỆT 3
(Thời gian làm bài 40 phút)
Họ và tên:………………………………Lớp 3B, trường Tiểu học Quang Trung
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. ChÝnh t¶.
- H viÕt ®o¹n 3 bµi “ Nhí l¹i buæi ®Çu ®i häc”/SGKTV3 - 51 “Còng nh­ t«i ... trong c¶nh l¹”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B. TËp lµm v¨n.
ViÕt ®o¹n v¨n ( 8- 10 c©u) kÓ vÒ mét ng­êi hµng xãm mµ em quý mÕn.
Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN TIẾNG VIỆT 3
(Thời gian làm bài 40 phút)
Họ và tên:…………………………………Lớp 3B, trường Tiểu học Quang Trung
 
1. Đọc thành tiếng ( 4 điểm):
Kiểm tra đọc thành tiếng các bài tập đọc của tuần 1 đến tuần 8.
2. Đọc hiểu và làm bài tập: ( 6 điểm) Đọc thầm đoạn văn sau:
 
 
1. Đọc thành tiếng ( 4 điểm):
Kiểm tra đọc thành tiếng các bài tập đọc của tuần 1 đến tuần 8.
2. Đọc hiểu và làm bài tập: ( 6 điểm) Đọc thầm đoạn văn sau:
Kiến Mẹ và các con
        Kiến là một gia đình lớn. Kiến Mẹ có chín nghìn bảy trăm con. Tối nào Kiến Mẹ cũng tất bật trong phòng ngủ của đàn con để vỗ về và thơm từng đứa:
  -Chúc con ngủ ngon! Mẹ yêu con.
Suốt đêm Kiến Mẹ không hề chớp mắt để hôn đàn con. Nhưng cho đến lúc mặt trời mọc, lũ kiến con vẫn chưa được mẹ thơm hết lượt. Vì thương Kiến Mẹ quá vất vả, bác Cú Mèo đã nghỉ ra một cách. Buổi tối, đến giờ đi ngủ, tất cả lũ kiến con đều lên giường nằm trên những chiếc đệm xinh xinh. Kiến Mẹ đến thơm vào má chú kiến con nằm ở hàng đầu tiên. Sau khi được mẹ thơm, chú kiến này quay sang thơm vào má kiến con bên cạnh và thầm thì:
    - Mẹ gửi một cái hôn cho em đấy!
      Cứ thế lần lượt các kiến con hôn truyền nhau và nhờ thế Kiến Mẹ có thể chợp mắt mà vẫn âu yếm được cả đàn con.
* Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây:
Câu 1 ( 0,5 ®iÓm ): Kiến Mẹ có bao nhiêu con?
A. 970                      B. 1970                               C. 9700
Câu 2( 0,5 ®iÓm ): Vì sao cả đêm Kiến Mẹ không chợp mắt?

A. Vì Kiến Mẹ tất bật trong phòng ngủ chăm con.
B. Vì Kiến Mẹ muốn hôn tất cả các con.
C. Vì Kiến Mẹ phải đợi mặt trời mọc.
Câu 3 ( 0,5 ®iÓm ): Bác Cú Mèo đã nghĩ ra cách gì để Kiến Mẹ đỡ vất vả.
A. Kiến Mẹ thơm chú kiến con nằm ở hàng cuối và nói: “Mẹ yêu tất cả các con.”
B. Kiến Mẹ thơm hai chú kiến con nằm ở hàng đầu và hàng cuối, các con hôn truyền nhau.
C. Kiến Mẹ thơm chú kiến con ở hàng đầu, các con hôn truyền nhau.
Câu 4 ( 1 ®iÓm ): Nội dung của đoạn văn trên nói về điều gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5 ( 0,5 ®iÓm ): Bộ phận in đậm trong câu: “ Kiến Mẹ tất bật trong phòng ngủ.” trả lời cho câu hỏi nào?
A. Thế nào? B. Làm gì? C. Là gì?
Câu 6 ( 1 ®iÓm ):  Câu :Tối nào Kiến Mẹ cũng tất bật trong phòng ngủ của đàn con để vỗ về và thơm từng đứa  thuộc kiểu câu gì
………………………………………………………………………………………
Câu 7 ( 1 ®iÓm ): Tìm các từ chỉ hoạt động trong câu sau :
                    Suốt đêm Kiến Mẹ không hề chớp mắt để hôn đàn con.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 8 (1 ®iÓm ): Tìm và viết lại câu văn thuộc kiểu câu Ai là gì? Có trong đoạn văn trên.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nguồn:hạnh bùi thị

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi kiểm tra giữa kỳ 1 lớp 3
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

docx.pngBAI_KIEM_TRA_GIUA_HOC_KI_I_NAM_HOC_2019.docx[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
df070q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2019-10-26 21:44:57
Loại file
docx
Dung lượng
0.03 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
0
đề thi kiểm tra giữa kỳ 1 lớp 3

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan