BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 - 2020

MÔN TIẾNG VIỆT 3

(Thời gian làm bài 40 phút)

Họ và tên:………………………………Lớp 3B, trường Tiểu học Quang Trung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. ChÝnh t¶.

- H viÕt ®o¹n 3 bµi Nhí l¹i buæi ®Çu ®i häc/SGKTV3 - 51 Còng nh­ t«i ... trong cnh l¹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. TËp lµm v¨n.

ViÕt ®o¹n v¨n ( 8- 10 c©u) kÓ vÒ mét ng­êi hµng xãm mµ em quý mÕn.

Bài làm

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 - 2020

MÔN TIẾNG VIỆT 3

(Thời gian làm bài 40 phút)

Họ và tên:…………………………………Lớp 3B, trường Tiểu học Quang Trung

 

1. Đọc thành tiếng ( 4 điểm):

Kiểm tra đọc thành tiếng các bài tập đọc của tuần 1 đến tuần 8.

2. Đọc hiểu và làm bài tập: ( 6 điểm) Đọc thầm đoạn văn sau:

 

 

1. Đọc thành tiếng ( 4 điểm):

Kiểm tra đọc thành tiếng các bài tập đọc của tuần 1 đến tuần 8.

2. Đọc hiểu và làm bài tập: ( 6 điểm) Đọc thầm đoạn văn sau:

Kiến Mẹ và các con

        Kiến là một gia đình lớn. Kiến Mẹ có chín nghìn bảy trăm con. Tối nào Kiến Mẹ cũng tất bật trong phòng ngủ của đàn con để vỗ về và thơm từng đứa:

  -Chúc con ngủ ngon! Mẹ yêu con.

Suốt đêm Kiến Mẹ không hề chớp mắt để hôn đàn con. Nhưng cho đến lúc mặt trời mọc, lũ kiến con vẫn chưa được mẹ thơm hết lượt. Vì thương Kiến Mẹ quá vất vả, bác Cú Mèo đã nghỉ ra một cách. Buổi tối, đến giờ đi ngủ, tất cả lũ kiến con đều lên giường nằm trên những chiếc đệm xinh xinh. Kiến Mẹ đến thơm vào má chú kiến con nằm ở hàng đầu tiên. Sau khi được mẹ thơm, chú kiến này quay sang thơm vào má kiến con bên cạnh và thầm thì:

    - Mẹ gửi một cái hôn cho em đấy!

      Cứ thế lần lượt các kiến con hôn truyền nhau và nhờ thế Kiến Mẹ có thể chợp mắt mà vẫn âu yếm được cả đàn con.

* Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây:

Câu 1 ( 0,5 ®iÓm ): Kiến Mẹ có bao nhiêu con?

A. 970                      B. 1970                               C. 9700

Câu 2( 0,5 ®iÓm ): Vì sao cả đêm Kiến Mẹ không chợp mắt?


A. Vì Kiến Mẹ tất bật trong phòng ngủ chăm con.

B. Vì Kiến Mẹ muốn hôn tất cả các con.

C. Vì Kiến Mẹ phải đợi mặt trời mọc.

Câu 3 ( 0,5 ®iÓm ): Bác Cú Mèo đã nghĩ ra cách gì để Kiến Mẹ đỡ vất vả.

A. Kiến Mẹ thơm chú kiến con nằm ở hàng cuối và nói: “Mẹ yêu tất cả các con.”

B. Kiến Mẹ thơm hai chú kiến con nằm ở hàng đầu và hàng cuối, các con hôn truyền nhau.

C. Kiến Mẹ thơm chú kiến con ở hàng đầu, các con hôn truyền nhau.

Câu 4 ( 1 ®iÓm ): Nội dung của đoạn văn trên nói về điều gì?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5 ( 0,5 ®iÓm ): Bộ phận in đậm trong câu: “ Kiến Mẹ tất bật trong phòng ngủ.” trả lời cho câu hỏi nào?

A. Thế nào? B. Làm gì? C. Là gì?

Câu 6 ( 1 ®iÓm ):  Câu :Tối nào Kiến Mẹ cũng tất bật trong phòng ngủ của đàn con để vỗ về và thơm từng đứa  thuộc kiểu câu gì

………………………………………………………………………………………

Câu 7 ( 1 ®iÓm ): Tìm các từ chỉ hoạt động trong câu sau :

                    Suốt đêm Kiến Mẹ không hề chớp mắt để hôn đàn con.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 8 (1 ®iÓm ): Tìm và viết lại câu văn thuộc kiểu câu Ai là gì? Có trong đoạn văn trên.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….