KIEM TRA HK1 TOAN 7- 09

Đăng ngày 11/24/2017 7:47:32 AM | Thể loại: Đại số 7 | Chia sẽ bởi: Vũ Nguyễn Văn | Lần tải: 39 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 0.17 M | Loại file: doc

 


 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ 09

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2017 – 2018

Môn: TOÁN - LỚP 7

Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

I- LÝ THUYẾT: (3,0 điểm)

Câu 1: (1,0 điểm)  a) Thế nào là căn bậc hai của một số a không âm? b) Áp dụng: Tìm các căn bậc hai của 81. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            

Câu 2: (1,0 điểm) Nêu dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song và tính chất hai đường thẳng song song. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Câu 3: (1,0 điểm) Viết công thức tính lũy thừa của một tích . Áp dụng tính: 22 . 52

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

II- BÀI TẬP: (7,0 điểm)  

Câu 4: (1,5 điểm)

a) Tính:    b) Tính:  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

c) Tính rồi làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai: (2,653 + 8,3) - (6,002 + 0,16).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Câu 5: (1,0 điểm) Biết ba cạnh của tam giác tỷ lệ với 3; 4; 6 và chu vi của tam giác bằng 65cm. Tính độ dài 3 cạnh

------------------------------------------------------------------------------------------------------------   


 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Câu 6: (1,0 điểm) Cho biết đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ k và khi x = 4 thì y = 8.

a)     Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x; b) Biểu diễn y theo x.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Câu 7: (1,0 điểm) Cho ABC=DEF. Viết các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Câu 8: (2,5 điểm)  ChoABC có AB =AC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho AM = MD. Chứng minh rằng:

a)ABM =DCM      ;b) AB // DC;      c) AM BC.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 

 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2015 - 2016

Câu 1: (1,0 điểm)

a) Nêu được định nghĩa căn bậc hai của một số không âm.

b) Số 81 có hai căn bậc hai là: 9 và -9.

Câu 2: (1,0 điểm)

Phát biểu đúng dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song và tính chất hai đường thẳng song song.

Câu 3: (1,0 điểm)

Viết đúng công thức tính lũy thừa của một tích: (x.y)n = xn . yn (0,5 đ)

Áp dụng tính: 22 . 52 = 102 = 100 (0,5 đ)

Câu 4: (1,5điểm)

a) = = (0,5 đ)

= = =.

b) . (0,5 đ)

c) (2,653 + 8,3) - (6,002 + 0,16) = 10,953 - 6,162 = 4,791 4,79. (0,5 đ)

Câu 5: (1,0 điểm)

Gội độ dài ba cạnh của tam giác lần lượt là x, y, z (x, y, z đơn vị tính bằng cm)

Theo đề bài ta có: x + y + z = 65 và == 

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:===== 5

Suy ra: x = 3.5 = 15 (cm)

      y = 4.5 = 20 (cm)                                           

      z = 6.5 = 30 (cm)


 

 

Vậy độ dài ba cạnh của tam giác lần lượt là: 15; 20 và 30 cm.

Câu 6: (1,0 điểm)

a) Vì y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k nên: y = kx (k0)

Với x = 4, y = 8 ta có: 8 = k.4k = 2. (0,5 đ)

b) y = 2x (0,5 đ)

Câu 7: (1,0 điểm)

Ta có:ABC =DEF =>

AB = DE; AC = DF; BC = EF.                    

Câu 8: (2,5điểm)

- Vẽ hình, ghi giả thuyết, kết luận (0,5 đ)         

- Chứng minh

a) Chứng minh được:ABM =DCM (c.g.c) (1,0 đ)

b) Vì ABM =DCM (chứng minh câu a)

Suy ra (hai góc tương ứng)

là hay góc so le trong           

=> AB // DC. (0,5 đ)     

c) Chứng minhABM =ACM (c.g.c)

=> (hai góc tương ứng)               

= 1800 (kề bù)

=>= 900

Vậy AMBC. (0,5 đ)

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi KIEM TRA HK1 TOAN 7- 09, Đại số 7. . Chúng tôi giới thiệu đến đọc giả thư viện KIEM TRA HK1 TOAN 7- 09 .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , đề thi KIEM TRA HK1 TOAN 7- 09 trong thể loại Đại số 7 được giới thiệu bởi thành viên Vũ Nguyễn Văn đến mọi người nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này đã đưa vào chuyên mục Đại số 7 , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng mục còn có Đề thi Toán học Toán học 7 Đại số 7 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ 09 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 – 2018 Môn: TOÁN - LỚP 7 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)  I- LÝ THUYẾT: (3,0 điểm) Câu 1: (1,0 điểm) a) Thế nào là căn bậc hai của một số a ko âm? b) Áp dụng: Tìm những căn bậc hai của 81, bên cạnh đó ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Câu 2: (1,0 điểm) Nêu dấu hiệu nhận diện hai đường thẳng song song và thuộc tính hai đường thẳng song song, thêm nữa - https://nslide.com/de-thi/kiem-tra-hk1-toan-7-09.tn9w0q.html