Kiểm tra hóa photpho

Đăng ngày 10/28/2017 8:32:19 PM | Thể loại: Hóa học 11 | Chia sẽ bởi: hào nguyễn lý anh | Lần tải: 5 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: docx

 


Họ và tên:………………………………….Lớp:……

KIỂM TRA 1 TIẾT PHOTPHO

I. Trắc nghiệm: ( 5 điểm)

Câu 1: Ngoài màu trắng thì photpho trắng có thể có màu

A. Đỏ nâu        B. Xanh      C. Vàng nhạt     D. Tím

Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 6,2 g photpho trong Oxi lấy dư. Cho sản phẩm tạo thành tác dụng với 15 ml dung dịch NaOH 2M. Sau phản ứng, trong dung dịch thu được các muối

A. NaH2PO4 và Na2HPO4 B. NaH2PO4 và Na3PO4

C. Na2HPO4 và Na3PO4 D. Na3PO4

Câu 3: Đốt cháy photpho trong khí clo dư, phản ứng xảy ra hoàn toàn, sau phản ứng ta thu được hợp chất nào?

A.PCl3    B. PCl5    C. PCl2    D. PCl6

Câu 4: Cho phản ứng: HNO3 + P → H3PO4 + NO2 + H2O. Tổng hệ số cân bằng của phản ứng (với hệ số nguyên, tối giản) là:

A. 15    B. 13    C. 14    D. 12

Câu 5: Cho photpho tác dụng với HNO3 dư, thu được NO (là sản phẩm khử duy nhất). Tổng hệ số cân bằng của phản ứng (là số nguyên tối giản) bằng:

A. 16    B. 20    C. 18    D. 17

Câu 6: Cho phản ứng: P + KClO3 P2O5 + KCl. Vai trò của P trong phương trình phản ứng trên là:

A.Chất oxi hóa    B. Môi trường    C. Chất khử    D. Chất xúc tác

Câu 7: Trong công nghiệp, photpho được điều chế từ:

A. Ca3(PO4)2; SiO2; C                              B. H3PO4; Mg

C. Ca3(PO4)2; C                                         D. P2O5;

Câu 8: Phân Kali clorua sản xuấtđược từ quặng xinvinit thường chỉ ứng với 50%K2O. Hàm lượng (%) của KCl trong phân bón đó là:

A. 72,9 B. 76 C. 79,2 D. 75,5

Câu 9: Cho 14,2 gam P2O5 vào 100 ml dung dịch chứa NaOH 1M và KOH 2M, thu được dung dịch X. Các anion có mặt trong dung dịch X là

A. PO43- và OH-.  B. H2PO4- và HPO42- C. HPO42- và PO43-.               D. H2PO4- và PO43-.


Câu 10: Chọn thêm một thuốc thử để nhận biết các dung dịch chứa trong lọ riêng đã mất nhãn: Ba(OH)2, NaOH, H2SO4, HNO3

A. HCl B. HNO3 C. H3PO4 D. H2SO4

 

II. Tự luận: ( 5 điểm)

Câu 1: Cho 7,75 gam photpho tác dụng với một lượng O2 thích hợp thu được 16,15 gam hỗn hợp chất rắn X (chỉ chứa hợp chất). Khối lượng của chất có khối lượng lớn nhất trong X là: (2.5 điểm)

Câu 2: Để oxi hóa hoàn toàn 14,88 gam photpho thành điphotpho pentaoxit cần dùng vừa hết m gam KClO3 (to). Giá trị của m là: (2.5 điểm)

BÀI LÀM

…………………………………………………………………………………….............

…………………………………………………………………………………….............

…………………………………………………………………………………….............

…………………………………………………………………………………….............

…………………………………………………………………………………….............

…………………………………………………………………………………….............

…………………………………………………………………………………….............

…………………………………………………………………………………….............

…………………………………………………………………………………….............

…………………………………………………………………………………….............

…………………………………………………………………………………….............

…………………………………………………………………………………….............

…………………………………………………………………………………….............

…………………………………………………………………………………….............

…………………………………………………………………………………….............

…………………………………………………………………………………….............

…………………………………………………………………………………….............

…………………………………………………………………………………….............


ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM:

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

C

A

B

B

C

C

A

C

B

C

ĐÁP ÁN TỰ LUẬN:

 

Câu 1:

Hỗn hợp rắn X gồm P2O5 (x mol) và P2O3 (y mol);

2x + 2y = 0,25 (1); 142.x + 110.y = 16,15 (2); từ 1, 2

=> x = 0,075 mol và y = 0,05 mol; mP2O5 = 0,075.142 = 10,65 gam

Câu 2:

nP = 14,88/31 = 0,48 mol; nKClO3 = 0,48.5/6 = 0,4 mol

=> mKClO3 = 0,4.122,5 = 49 gam

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

đề thi Kiểm tra hóa photpho, Hóa học 11. . nslide chia sẽ tới các bạn đề thi Kiểm tra hóa photpho .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , Tài liệu Kiểm tra hóa photpho thuộc chuyên mục Hóa học 11 được giới thiệu bởi bạn hào nguyễn lý anh đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này đã giới thiệu vào chủ đề Hóa học 11 , có 1 trang, thuộc thể loại .docx, cùng chủ đề còn có Đề thi Hóa học Hóa học 11 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo Họ và tên:…………………………………, nói thêm Lớp:…… KIỂM TRA 1 TIẾT PHOTPHO I, thêm nữa Trắc nghiệm: ( 5 điểm) Câu 1: Ngoài màu trắng thì photpho trắng có thể có màu A, cho biết thêm Đỏ nâu B, bên cạnh đó Xanh C, ngoài ra Vàng nhạt D, ngoài ra Tím Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 6,2 g photpho trong Oxi lấy dư, thêm nữa Cho sản phẩm tạo nên tác dụng với 15 ml dung dịch NaOH 2M, bên cạnh đó Sau phản ứng, trong dung dịch thu được những muối A, nói thêm NaH2PO4 và Na2HPO4B, cho biết thêm NaH2PO4 và Na3PO4 C, ngoài ra Na2HPO4 và Na3PO4D, https://nslide.com/de-thi/kiem-tra-hoa-photpho.ehhw0q.html