KIỂM TRA HỌC KÌ I 2017-2018

đề thi Vật lí Vật lí 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 36       8      0
Ngày đăng 2017-12-11 19:39:49 Tác giả Thịnh Đặng Văn loại .pdf kích thước 0.38 M số trang 9
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

!--[if IE]> PHÒNG GD&ĐT KIẾN XƯƠNG TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: VẬT LÍ 9 Năm học: 2017 - 2018 Thời gian: 45 phút ( Kiểm tra vào tuần 19, tiết 38 ) MA TRẬN ĐỀ Mức độ nhận thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao TN TL TN TL TN TL TN TL Nội dung kiến thức Cộng Định luật Ôm 1 0.5 đ Đoạn mạch nối tiếp 1 0.5đ Hiện tượng cảm ứng điện từ 1 0.5 đ CT tính điện trở 1 1.5 đ 0.5đ Điện năng – công của dòng điện 1 Định luật Jun – Lenxo 1 0.5đ 3.5đ 0

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

!--[if IE]>
PHÒNG GD&ĐT KIẾN XƯƠNG  
TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG  
KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: VẬT LÍ 9  
Năm học: 2017 - 2018  
Thời gian: 45 phút  
(
Kiểm tra vào tuần 19, tiết 38 )  
MA TRẬN ĐỀ  
Mức độ nhận thức  
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao  
TN TL TN TL TN TL TN TL  
Nội dung kiến  
thức  
Cộng  
Định luật Ôm  
1
0.5 đ  
Đoạn mạch nối  
tiếp  
1
0.5đ  
Hiện tượng  
cảm ứng điện  
từ  
1
0.5 đ  
CT tính điện  
trở  
1
1.5 đ  
0.5đ  
Điện năng –  
công của dòng  
điện  
1
Định luật Jun –  
Lenxo  
1
0.5đ  
3.5đ  
0.5đ  
2đ  
Toán về mạch  
điện  
1
Ứng dụng của 1  
nam châm  
Quy nắm tay  
phải và quy tắc  
bàn tay trái  
1
Tổng số câu  
Tổng số điểm  
Tỉ lệ %  
3
3
3
2
4
1
10  
1.5  
0.5  
10 đ  
15%  
30%  
40%  
5%  
100%  
PHÒNG GD&ĐT KIẾN XƯƠNG  
TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG  
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I  
MÔN: VẬT LÍ 9  
Năm học: 2017 - 2018  
Thời gian: 45 phút  
(
Kiểm tra vào tuần 19, tiết 38. Lớp 9A )  
I. KHOANH TRÒN CHỮ CÁI ĐẦU MỖI PHƯƠNG ÁN EM CHỌN (3đ).  
Câu 1: Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín khi số đường sức từ xuyên qua  
tiết diện S của cuộn dây  
A. rất lớn.  
Câu 2: Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện qua nó là  
,5A. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn là 24V thì cường độ dòng điện qua nó là  
A. 2,0 A. B. 3,0 A. C. 1,5 A. D. 1,0 A.  
B. không thay đổi.  
C. biến thiên.  
D. rất nhỏ.  
0
Câu 3: Người ta dùng bếp điện để đun sôi 2 lít nước từ nhiệt độ 20 °C. Để đun sôi lượng  
nước đó trong 20 phút thì phải dùng bếp điện có công suất bao nhiêu? Biết nhiệt dung riêng  
3
của nước là 4,18.10 J/kg.K , hiệu suất của bếp là 80%.  
A. 68W  
B. 697W  
C. 231W  
D. 126W  
Câu 4: Cho hai điện trở R = 12 Ω và R = 18 Ω được mắc nối tiếp nhau. Điện trở tương  
1
2
đương R của đoạn mạch đó có giá trị là:  
1
2
A. 18 Ω.  
B. 12 Ω.  
C. 6,0 Ω.  
D. 30 Ω.  
Câu 5: Cho hai điện trở mắc nối tiếp, mối quan hệ giữa nhiệt lượng toả ra trên mỗi dây và  
điện trở của nó được viết như sau:  
Q1  
R1  
Q1  
R2  
R1  
Q1  
R1  
Q2  
R2  
A.  
=
.
B.  
=
.
C.  
=
.
D. A và C đúng  
Q2  
R2  
Q2  
Câu 6: Để chế tạo một Nam Châm điện mạnh ta cần điều kiện:  
A. Cường độ dòng điện qua ống dây lớn, ống dây có nhiều vòng, lõi bằng thép.  
B. Cường độ dòng điện qua ống dây lớn, ống dây có nhiều vòng, lõi bằng sắt non.  
C. Cường độ dòng điện qua ống dây lớn, ống dây có ít vòng, lõi bằng sắt non.  
D. Cường độ dòng điện qua ống dây nhỏ, ống dây có ít vòng, lõi bằng thép  
II. TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP SAU (7đ):  
Câu 7. Phát biểu nội dung quy tắc nắm tay phải? Vận dụng xác định  
Chiều của đường sức từ trong trường hợp vẽ ở hình bên (2 đ).  
Câu 8. Một dây dẫn đồng chất chiều dài l, tiết diện S được gập ba  
l
thành dây mới có chiều dài . Tính điện trở của dây dẫn mới?  
3
Câu 9. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ:  
Biết R = 10; Đèn 1 ghi 12V-12W đèn 2 ghi 12V- 6W; U = 18V  
AB  
a.Tính điện trở mỗi đèn và điện trở tương đương của đoạn mạch AB.  
b. Công suất tiêu thụ của mỗi bóng đèn?  
Đ1  
c. Tính điện năng tiêu thụ của toàn mạch trong 20 phút?  
R
A
B
Đ2  
Họ và tên học sinh……………………………………………………  
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM - 9A  
I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm). Mỗi ý đúng 0,5đ  
1
2
3
4
5
6
C
A
B
D
C
B
II. TỰ LUẬN (7đ)  
Câu  
Đáp án  
Điểm  
1 đ  
-
-
Phát biểu nội dung qui tắc  
7
Vẽ đúng  
1 đ  
(2 đ)  
-
-
-
Khi gập ba thì tiết diện tăng gấp 3 nên điện trở giảm 3 lần  
Chiều dài giảm 3 lần nên điện trở cũng giảm 3 lần  
Vậy điện trở dây mới giảm 9 lần  
0.5 đ  
0.5 đ  
0.5 đ  
8
(
1.5đ)  
-
Tóm tắt:  
0,5 đ  
a. Tính điện trở  
+
Điện trở của đèn 1:  
2
2
12  
12()  
0,5đ  
U
P
R =  

đ1  
12  
1
+
Điện trở của đèn 2:  
9
2
2
(
3,5đ)  
U
12  
6
0
0
,5đ  
,5đ  
R =  

 24()  
đ2  
P2  
+
Điện trở tương đương của đoạn mạch:  
R .R2  
24.12  
10  810 18()  
2412  
1
R   
 R   
AB  
R  R2  
1
b. Công suất tiêu thụ của các đèn:  
18  
U
I  I  I   

1(A)  
RAB 18  
U  I.R  8.1 8(V)  
AB  
R
12  
0.25đ  
.25đ  
0
12  
12  
2
U12  
R1  
64  
12  
P   


 5.3(W)  
 2.7(W)  
d1  
0.25đ  
.25đ  
2
0
U12  
R2  
64  
24  
P   
d2  
c. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch trong 20 phút  
A = U.I.t = 18.1.120 = 2160(J)  
0,5đ  
Học sinh giải cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.  
PHÒNG GD&ĐT KIẾN XƯƠNG  
TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG  
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I  
MÔN: VẬT LÍ 9  
Năm học: 2017 - 2018  
Thời gian: 45 phút  
(
Kiểm tra vào tuần 19, tiết 38. Lớp 9D )  
I. KHOANH TRÒN CHỮ CÁI ĐẦU MỖI PHƯƠNG ÁN EM CHỌN (3đ).  
Câu 1: Cho hai điện trở mắc nối tiếp, mối quan hệ giữa nhiệt lượng toả ra trên mỗi dây và  
điện trở của nó được viết như sau:  
Q1 Q2  

Q1  
R1  
Q1  
Q2  
R2  
R1  
Q1  
R1  
Q2  
R2  
A.  
=
.
B.  
=
.
C.  
=
.
D.  
Q2  
R2  
R2 R1  
Câu 2: Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện qua nó là  
,5A. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn là 18V thì cường độ dòng điện qua nó là  
A. 2,0 A. B. 3,0 A. C. 1,5 A. D. 1,0 A.  
0
Câu 3: Người ta dùng bếp điện để đun sôi 2 lít nước từ nhiệt độ 20 °C. Để đun sôi lượng  
nước đó trong 20 phút thì phải dùng bếp điện có công suất bao nhiêu? Biết nhiệt dung riêng  
3
của nước là 4,18.10 J/kg.K , hiệu suất của bếp là 80%.  
A. 68W  
B. 697W  
C. 231W  
D. 126W  
Câu 4: Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín khi số đường sức từ xuyên qua  
tiết diện S của cuộn dây  
A. rất lớn.  
B. rất nhỏ.  
C. không thay đổi.  
D. biến thiên.  
Câu 5: Để chế tạo một Nam Châm điện mạnh ta cần điều kiện:  
A. Cường độ dòng điện qua ống dây lớn, ống dây có nhiều vòng, lõi bằng thép.  
B. Cường độ dòng điện qua ống dây lớn, ống dây có nhiều vòng, lõi bằng sắt non.  
C. Cường độ dòng điện qua ống dây lớn, ống dây có ít vòng, lõi bằng sắt non.  
D. Cường độ dòng điện qua ống dây nhỏ, ống dây có ít vòng, lõi bằng thép  
Câu 6: Cho hai điện trở R = 10 Ω và R = 18 Ω được mắc nối tiếp nhau. Điện trở tương  
1
2
đương R của đoạn mạch đó có giá trị là:  
1
2
A. 10 Ω.  
B. 18 Ω.  
C. 28 Ω.  
D. 30 Ω.  
II. TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP SAU (7đ):  
Câu 7. Phát biểu nội dung quy tắc nắm tay phải? Vận dụng xác định  
Chiều của đường sức từ trong trường hợp vẽ ở hình bên (2 đ).  
Câu 8. Một dây dẫn đồng chất chiều dài l, tiết diện S được gập ba  
l
thành dây mới có chiều dài . Tính điện trở của dây dẫn mới?  
3
Câu 9. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ:  
Biết R = 10; Đèn 1 ghi 12V-12W đèn 2 ghi 12V- 6W; U = 18V  
AB  
a.Tính điện trở mỗi đèn và điện trở tương đương của đoạn mạch AB.  
b. Công suất tiêu thụ của mỗi bóng đèn?  
Đ1  
c. Tính điện năng tiêu thụ của toàn mạch trong 20 phút?  
R
A
B
Đ2  
Họ và tên học sinh……………………………………………………  
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM – 9D  
I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm). Mỗi ý đúng 0,5đ  
1
2
3
4
5
6
B
C
D
D
B
C
II. TỰ LUẬN (7đ)  
Câu  
Đáp án  
Điểm  
1 đ  
-
-
Phát biểu nội dung qui tắc  
Vẽ đúng  
7
1 đ  
(2 đ)  
-
-
-
Khi gập ba thì tiết diện tăng gấp 3 nên điện trở giảm 3 lần  
Chiều dài giảm 3 lần nên điện trở cũng giảm 3 lần  
Vậy điện trở dây mới giảm 9 lần  
0.5 đ  
0.5 đ  
0.5 đ  
8
(
1.5đ)  
-
Tóm tắt:  
a. Tính điện trở  
0,5 đ  
0,5đ  
+
Điện trở của đèn 1:  
2
2
12  
12()  
U
P
R =  
đ1  

12  
1
+
Điện trở của đèn 2:  
9
2
2
(
3,5đ)  
U
12  
6
0
0
,5đ  
,5đ  
R =  

 24()  
đ2  
P2  
+
Điện trở tương đương của đoạn mạch:  
R .R2  
24.12  
10  810 18()  
2412  
1
R   
 R   
AB  
R  R2  
1
b. Công suất tiêu thụ của các đèn:  
18  
U
I  I  I   

1(A)  
RAB 18  
U  I.R  8.1 8(V)  
AB  
R
12  
0.25đ  
.25đ  
0
12  
12  
2
U12  
R1  
64  
12  
P   


 5.3(W)  
 2.7(W)  
d1  
0.25đ  
.25đ  
2
0
U12  
R2  
64  
24  
P   
d2  
c. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch trong 20 phút  
A = U.I.t = 18.1.120 = 2160(J)  
0,5đ  
Học sinh giải cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.  
PHÒNG GD&ĐT KIẾN XƯƠNG  
TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG  
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I  
MÔN: VẬT LÍ 9  
Năm học: 2017 - 2018  
Thời gian: 45 phút  
(
Kiểm tra vào tuần 19, tiết 38. Lớp 9C )  
I. KHOANH TRÒN CHỮ CÁI ĐẦU MỖI PHƯƠNG ÁN EM CHỌN (3đ).  
Câu 1: Người ta dùng bếp điện để đun sôi 2 lít nước từ nhiệt độ 20 °C. Để đun sôi lượng  
nước đó trong 20 phút thì phải dùng bếp điện có công suất bao nhiêu? Biết nhiệt dung riêng  
3
của nước là 4,18.10 J/kg.K , hiệu suất của bếp là 80%.  
A. 68W  
B. 126W  
C. 231W  
D. 697W  
Câu 2 : Cho hai điện trở mắc song song, mối quan hệ giữa nhiệt lượng toả ra trên mỗi dây  
và điện trở của nó được biểu diễn như sau:  
Q1  
R1  
Q1  
R2  
Q1  
Q2  
R2  
R1  
A.  
=
.
B.  
=
.
C. Q . R = Q .R  
1
D.  
=
.
1
2
2
Q2  
R2  
Q2  
R1  
Câu 3: Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 18V thì cường độ dòng điện qua nó là  
,5A. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn là 6V thì cường độ dòng điện qua nó là  
A. 2,0 A. B. 1,5 A. C. 1 A. D. 0,5 A.  
1
Câu 4: Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín khi số đường sức từ xuyên qua  
tiết diện S của cuộn dây  
A. rất lớn.  
B. rất nhỏ.  
C. biến thiên.  
D. không thay đổi.  
Câu 5: Loa điện hoạt động dựa vào:  
A. Tác dụng của từ trường lên khung dây dẫn có dòng điện chạy qua.  
B. tác dụng từ của Nam Châm lên ống dây có dòng điện chạy qua.  
C. tác dụng của dòng điện lên dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua.  
D. tác dụng từ của từ trường lên dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua.  
Câu 6: Hai điện trở R = 3Ω , R = 6Ω mắc song song với nhau , điện trở tương đương của  
1
2
mạch là :  
A. R = 2Ω  
B.R = 4Ω  
C.R = 9Ω  
D. R = 6Ω  
tđ  
tđ  
tđ  
tđ  
II. TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP SAU (7đ):  
Câu 7. Phát biểu nội dung quy tắc bàn tay trái? Vận dụng xác định  
N
+
S
Chiều của lực điện từ trong trường hợp vẽ ở hình bên (2 đ).  
Câu 8. Một dây dẫn đồng chất chiều dài l, tiết diện S được gập ba  
l
thành dây mới có chiều dài . Tính điện trở của dây dẫn mới?  
3
Câu 9. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ:  
Biết R = 10; Đèn 1 ghi 12V-12W đèn 2 ghi 12V- 6W; U = 18V  
AB  
a.Tính điện trở mỗi đèn và điện trở tương đương của đoạn mạch AB.  
b. Công suất tiêu thụ của mỗi bóng đèn?  
Đ1  
c. Tính điện năng tiêu thụ của toàn mạch trong 20 phút?  
R
A
B
Đ2  
Họ và tên học sinh……………………………………………………  
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM – 9C  
I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm). Mỗi ý đúng 0,5đ  
1
2
3
4
5
6
D
B
D
C
B
A
II. TỰ LUẬN (7đ)  
Câu  
Đáp án  
Điểm  
1 đ  
-
-
Phát biểu nội dung qui tắc  
Vẽ đúng  
N
+
S
7
1 đ  
(2 đ)  
F
-
-
-
Khi gập ba thì tiết diện tăng gấp 3 nên điện trở giảm 3 lần  
Chiều dài giảm 3 lần nên điện trở cũng giảm 3 lần  
Vậy điện trở dây mới giảm 9 lần  
0.5 đ  
0.5 đ  
0.5 đ  
8
(
1.5đ)  
-
Tóm tắt:  
0,5 đ  
a. Tính điện trở  
+
Điện trở của đèn 1:  
2
2
12  
12()  
0,5đ  
U
P
R =  

đ1  
12  
1
+
Điện trở của đèn 2:  
9
2
2
(
3,5đ)  
U
12  
6
0
0
,5đ  
,5đ  
R =  

 24()  
đ2  
P2  
+
Điện trở tương đương của đoạn mạch:  
R .R2  
24.12  
10  810 18()  
2412  
1
R   
 R   
AB  
R  R2  
1
b. Công suất tiêu thụ của các đèn:  
18  
U
I  I  I   

1(A)  
RAB 18  
U  I.R  8.1 8(V)  
AB  
R
12  
0.25đ  
.25đ  
0
12  
12  
2
U12  
R1  
64  
12  
P   


 5.3(W)  
 2.7(W)  
d1  
0.25đ  
.25đ  
2
0
U12  
R2  
64  
24  
P   
d2  
c. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch trong 20 phút  
A = U.I.t = 18.1.120 = 2160(J)  
0,5đ  
Học sinh giải cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.  
PHÒNG GD&ĐT KIẾN XƯƠNG  
TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG  
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I  
MÔN: VẬT LÍ 9  
Năm học: 2017 - 2018  
Thời gian: 45 phút  
(
Kiểm tra vào tuần 19, tiết 38. Lớp 9B )  
I. KHOANH TRÒN CHỮ CÁI ĐẦU MỖI PHƯƠNG ÁN EM CHỌN (3đ).  
Câu 2 : Cho hai điện trở mắc song song, mối quan hệ giữa nhiệt lượng toả ra trên mỗi dây  
và điện trở của nó được biểu diễn như sau:  
Q1  
R2  
Q1  
R1  
Q1  
Q2  
R2  
R1  
A.  
=
.
B.  
=
.
C.  
=
.
D. Q . R = Q .R  
1 2 2 1  
Q2  
R1  
Q2  
R2  
Câu 1: Người ta dùng bếp điện để đun sôi 2 lít nước từ nhiệt độ 20 °C. Để đun sôi lượng  
nước đó trong 20 phút thì phải dùng bếp điện có công suất bao nhiêu? Biết nhiệt dung riêng  
3
của nước là 4,18.10 J/kg.K , hiệu suất của bếp là 80%.  
A. 68W  
B. 126W  
C. 231W  
D. 697W  
Câu 3: Đặt một hiệu điện thế U = 12V vào hai đầu một điện trở. Cường độ dòng điện là 2A.  
Nếu tăng hiệu điện thế lên 1,5 lần thì cường độ dòng điện là  
A. 3A.  
B. 1A.  
C. 0,5A.  
D. 0,25A.  
Câu 4: Loa điện hoạt động dựa vào:  
A. Tác dụng của từ trường lên khung dây dẫn có dòng điện chạy qua.  
B. tác dụng từ của Nam Châm lên ống dây có dòng điện chạy qua.  
C. tác dụng của dòng điện lên dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua.  
D. tác dụng từ của từ trường lên dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua.  
Câu 5: Hai điện trở R = 10Ω , R = 15Ω mắc song song với nhau , điện trở tương đương  
1
2
của mạch là :  
A. R = 2Ω  
B.R = 4Ω  
C.R = 6Ω  
D. R = 9Ω  
tđ  
tđ  
tđ  
tđ  
Câu 6: Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín khi số đường sức từ xuyên qua  
tiết diện S của cuộn dây  
A. rất lớn.  
B. rất nhỏ.  
C. biến thiên.  
D. không thay đổi.  
II. TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP SAU (7đ):  
Câu 7. Phát biểu nội dung quy tắc bàn tay trái? Vận dụng xác định  
S
Chiều của lực điện từ trong trường hợp vẽ ở hình bên (2 đ).  
+
N
Câu 8. Một dây dẫn đồng chất chiều dài l, tiết diện S được gập ba  
l
thành dây mới có chiều dài . Tính điện trở của dây dẫn mới?  
3
Câu 9. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ:  
Biết R = 10; Đèn 1 ghi 12V-12W đèn 2 ghi 12V- 6W; U = 18V  
AB  
a.Tính điện trở mỗi đèn và điện trở tương đương của đoạn mạch AB.  
b. Công suất tiêu thụ của mỗi bóng đèn?  
Đ1  
c. Tính điện năng tiêu thụ của toàn mạch trong 20 phút?  
R
A
B
Đ2  
Họ và tên học sinh……………………………………………………  
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM – 9C  
I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm). Mỗi ý đúng 0,5đ  
1
2
3
4
5
6
A
D
A
B
C
C
II. TỰ LUẬN (7đ)  
Câu  
Đáp án  
Điểm  
1 đ  
-
-
Phát biểu nội dung qui tắc  
Vẽ đúng  
S
7
1 đ  
(2 đ)  
+
F
N
-
-
-
Khi gập ba thì tiết diện tăng gấp 3 nên điện trở giảm 3 lần  
Chiều dài giảm 3 lần nên điện trở cũng giảm 3 lần  
Vậy điện trở dây mới giảm 9 lần  
0.5 đ  
0.5 đ  
0.5 đ  
8
(
1.5đ)  
-
Tóm tắt:  
a. Tính điện trở  
0,5 đ  
0,5đ  
+
Điện trở của đèn 1:  
2
2
12  
12()  
U
P
R =  
đ1  

12  
1
+
Điện trở của đèn 2:  
9
2
2
(
3,5đ)  
U
12  
6
0
0
,5đ  
,5đ  
R =  

 24()  
đ2  
P2  
+
Điện trở tương đương của đoạn mạch:  
R .R  
24.12  
10  810 18()  
2412  
1
2
 R   
R   
AB  
R  R  
1
2
b. Công suất tiêu thụ của các đèn:  
18  
U
I  I  I   

1(A)  
RAB 18  
U  I.R  8.1 8(V)  
AB  
R
12  
0.25đ  
.25đ  
0
12  
12  
2
U12  
R1  
64  
12  
P   


 5.3(W)  
 2.7(W)  
d1  
0.25đ  
.25đ  
2
0
U12  
R2  
64  
24  
P   
d2  
c. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch trong 20 phút  
A = U.I.t = 18.1.120 = 2160(J)  
0,5đ  
Học sinh giải cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.  Nguồn:Thịnh Đặng Văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi KIỂM TRA HỌC KÌ I 2017-2018
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

pdf.pngKT_HKI_LI_9__20172018_chuandocx.pdf[0.38 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
asqx0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-12-11 19:39:49
Loại file
pdf
Dung lượng
0.38 M
Trang
9
Lần tải
36
Lần xem
8
đề thi KIỂM TRA HỌC KÌ I 2017-2018

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan