Kiểm tra lí thuyết nghề phổ thông - trồng lúa

Đăng ngày 5/24/2012 10:43:55 AM | Thể loại: Trồng cây ăn quả | Chia sẽ bởi: Nhật Trần Duy | Lần tải: 48 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.05 M | Loại file: doc

Trường THCS Hưng Phú – Cái Răng – Cần Thơ

KIỂM TRA LÍ THUYẾT

THỜI GIAN: 60 PHÚT

----------o0o----------

1. Khi cây lúa chớm cháy lá, dùng thuốc nào sau đây để điều trị?

a. Tilt, Derosal b. Basudin c. Furadan d. Rovral

2. Khi sử dụng thuốc hoá học, thì:

a. Liều lượng bao nhiêu cũng được b. Càng nhiều càng tốt

c. Càng ít càng tốt d. Lưu ý 4 đúng: lượng, loại, lúc và cách

3. Khi cần phun thuốc diệt cỏ thì cần phải phun như thế nào?

a. Đi phun ngược theo chiều gió b. Đi phun xéo với hướng gió

c. Đi phun thẳng góc chiều gió d. Đi phun xuôi theo chiều gió

4. Các giống lúa cải tiến đã được lai tạo thường có:

a. Thân thấp, thẳng đứng, cứng rạ

b. Thời gian sinh trưởng dài

c. có tính cảm quan

d. Thân cao, lóng dài, bẹ thường không ôm kín thân

5. Sâu cuốn lá nhỏ gây thiệt hại nhiều nhất vào:

a. Lúa chín vụ hè thu b. Lúa chín vụ đông xuân

c. Lúa trổ vụ đông xuân d. Lúa trổ vụ hè thu

6. Có thể sử dụng thuốc trừ bệnh:

a. Trước khi gieo trồng để diệt mầm bệnh b. Khi sau bệnh phát triển đến mức gây hại về kinh tế

c. Bất cứ lúc nào để ngăn ngừa sâu bệnh d. Với liều lượng tuỳ ý

7. Để phòng bệnh “cháy lá” trên lúa, người ta thường gieo mạ: 

a. Trong đất khô, bón phân đạm làm nhiều lần

b. Trong đất ngập nước, bón phân đạm làm nhiều lần

c. Trong đất ngập nước, bón nhiều phân đạm một lúc

d. Trong đất khô, bón nhiều phân đạm làm một lúc

8. Các loại thuốc dạng hạt có tính chất:

a. Dễ bay đi xa nếu rãi mà không có nước b. Ít độc và ít bị cuốn xa khỏi khu vực rãi

c. Phải pha trộn với nước d. Thích hợp để xử lí trên lá

9. Thân lúa gồm có mắt và lóng nối tiếp nhau, thông thường khi lúa trổ đòng thì:

a. Các lóng trên cùng vươn dài ra b. Các lóng trên cùng ngắn hơn các lóng 

                                                                             bên dưới

c. Các lóng và mắt gần như đều nhau d. Các lóng dưới cùng vươn dài ra

10. Hạn chế tôi đa việc sử dụng thuốc hoá học trong vòng 40 ngày sau khi sạ, cấy là để:

a. Tiết kiệm hoá chất b. Lúa dễ trổ bông

c. Cây phát triển tốt d. Bảo vệ thiên địch

11. Danh từ đòng lúa để chỉ:

a. Bông lúa chưa nở, còn nằm trong bẹ lá b. Cây lúa còn non

c. Bông lúa vàng chín d. Bông lúa đã nở

12. Cây trồng có thời gian sinh trưởng ngắn, sẽ có thể:

a. Ít bị thiệt hại do cỏ dại

b. Làm giảm số lượng chuột và rầy vì chúng không thể hoàn chỉnh nhiều thế hệ trên cây

c. Có thời gian hồi phục nhanh hơn sau khi bị phá hoại

d. Tăng số lượng chuột và rầy vì chúng dễ phát triển

13.  Để xác định tuổi mạ cấy (có thể nhổ đem cấy) người ta dùng công thức:

       Tuổi mạ = (n – 1) × 7. Trong đó n là thời gian sinh trưởng của cây lúa.

a. n tính bằng năm b. n tính bằng tháng

c. n tính bằng tuấn d. n tính bằng ngày

14. Ở đất phù sa phèn mặn, khi bón phân đạm nên dùng

a. Phân Super lân b. Phân SA c. Phân Apatit d. Phân Urea

15. Khi sử dụng nông dược, thuốc có thể thâm nhập vào cơ thể qua các đường: hô hấp, da, tiêu hoá; trong dó qua đường nào đễ bị nhiễm nhất?

a. Qua đường tiêu hoá b. Qua đường tiêu hoá và da

c. Qua da d. Qua đường hô hấp và da

16. Bón thúc là bón phân trong thời gian:

a. Khi lúa đã trổ đòng b. Khoảng 15 ngày sau khi cấy

c. Khi làm đất, chuẩn bị gieo trồng d. Khi sắp sửa thu hoạch lúa để hạt lúa mẩy

                                                                              to

17. Khi sử dụng phương pháp cấy để trồng lúa, thì:

a. Khó khăn cho việc làm cỏ bằng tay b. Cấy làm tăng sự phát triển của cỏ dại

c. Cấy làm giảm sự phát triển của cỏ dại d. Cấy sẽ tạo mật độ dầy

18. Trên cay lúa, triệu chứng thiếu đạm thường xảy ra:

a. Trước tiên ở lá già rồi đến các lá non b. Trước tiên ở lá non rồi lại sang lá già

c. Ở các vị trí bất kỳ trên cây d. Trên thân lúa

19. Để năng suất lúa đạt tối đa cần có biện pháp:

a. Giúp lúa ra nhiều chồi để có nhiều hạt

b. Tăng tỉ lệ hạt chắc, không cần tăng số hạt trên đơn vị diện tích

c. Để tỉ lệ hạt chắc không giảm khi số hạt trên đơn vị diện tích tăng

d. Giúp gia tăng số hạt trên đơn vị diện tích càng nhiều càng tốt

20. Dùng phương pháp sạ thẳng khi trồng lúa thì sẽ:

a. Có mật độ cây dày b. Làm giảm mật số cỏ dại vì lúa đã phủ hết

c. Có mật độ cây thưa d. Gây khó khăn cho các loại rầy và sâu

                                                                              bệnh

21. Bón phân đạm hiệu quả nhất khi

a. Vùi phân vào đất, ruộng có nước b. Rải phân chung quanh gốc lúa

b. Vùi phân vào đất, ruộng khô d. Rải phân trên lúa

22. Cỏ dại cạnh tranh với lúa về:

a. Ánh sáng, nhiệt độ, nước b. Ánh sáng, chất dinh dưỡng, nước

c. Nhiệt độ, nước, độ ẩm d. Ánh sáng, nhiệt độ, chất dinh dưỡng

23. Biện pháp kỹ thuật để tăng số hạt trên bông là:

a. Bón thúc phân N trên cây b. Để ruộng ít nước, tích cực phòng trừ sâu

                                                                              bệnh

c. Bón lót phân N d. Bón thúc phân xanh cho cây

24. Lúa trồng vụ Đông Xuân thường gieo vào:

a. Tháng 4 – 5, thu hoạch tháng 8 b. Tháng 11 – 12, thu hoạch tháng 2 – 3

c. Đầu mùa mưa, thu hoạch cuối mùa mưa d. Tháng 7, thu hoạch tháng 11

25. Nên cày sớm sau thu hoạch để:

a. Còn dùng được phân của mùa trước b. Cho đất tơi xốp

c. Diệt cỏ dại d. Dễ bón thúc cho cây

26. Trên ruộng lúa, mức độ phân đạm cao thì:

a. Cây lúa phát triển được tốt, không bị bệnh nhờ dư thừa chất dinh dưỡng

b. Cỏ dại kém phát triển vì lua đã sử dụng hết phân

c. Thuận lợi cho những đối tượng gây hại lúa

d. Cây ít bị sâu bệnh vì cây mạnh

27. khi cây lúa bắt đầy phân hoá đòng, một chồi được xem là hữu hiệu khi:

a. Có thật nhiều lá b. Có trên 3 lá c. Có 2 lá d. Chỉ cần 1 lá

28. Trên cây lúa, lá cờ là:

a. Lá dưới cùng cây lá b. Lá mầm

c. Lá mọc đàu tiên khi hạt nảy mầm d. Lá trên cùng, mọc kề với bông lúa

29. Dịch rầy nâu thường xảy ra do:

a. Có sự phát triển hệ thống thủy lợi b. Sử dụng nông dược làm chết các loại

                                                                              thiên địch có ích

c. Sử dụng phân bón thái hóa d. Cả 3 câu trên đều đúng

30. Để lúa đạt năng xuất cao, phân lân phải được bón ở giai đoạn

a. Bón lót, bón đón đòng b. Bón nuôi hạt

c. Bón lót, bón thúc sớm d. Bón nuôi đòng, bón đòng

31. Để diệt chuột trong ruộng lúa (có hiệu quả cao), cần phải:

a. Diệt chuột xen kẽ ở các ruộng lúa trong khu vực gần nhau

b. Đợi đến khi lúa chín mới bắt đầu diệt chuột

c. Diệt chuột đồng loạt ở mọi ruộng lúa trong khu vực gần nhau

d. Bắt đầu diệt chuột trong hai tuần sau khi cấy và tiếp tục đến khi lúa chín

32. Giống lúa nào có bẹ lá ôm sát thân thì:

a. Cây lúa bị vướng, dễ đỗ ngã

b. Lá khó nằm ngang để hứng được nhiều ánh sáng nên quang hợp kém

c. Bẹ lá làm hạn chế sự mọc dài của lóng

d. Cây lúa đứng vững, khó đỗ ngã, phát triển tốt

33. Có thể dùng loại phân nào dưới đây để diệt rầy nâu:

a. Cyper Alpha b. P2O5 c. Bassa d. Apatit

34. Bón lót là bón phân khi:

a. Sắp sửa thu hoạch để hạt lúa phồng lên b. Lúa đã trổ bông

c. Sau cấy 15 ngày d. Cày bừa

35. Khi nhổ mạ đem cấy, người ta thường:

a. Nhổ từng tép một b. Lấy một nắm to để đở mất thời gian

c. Lấy một bụi to cùng cả đất đem trồng d. Nhổ từ 2 – 3 tép

36. Có một nông dược với liều dùng là 480 lít dung dịch trên một ha. Một nông dân dùng bình 10 lít để phun cho một thửa ruộng 0,25ha. Vậy phải phun bao nhiêu lần?

a. 8 lần b. 12 lần c. 48 lần d. 6 lần

37. Khi sử dụng nông dược dạng bột hoà nước (BHN), người ta cho vào bình phun (bình xịt) theo cách sau:

a. Đổ nước vào đến ½ bình, cho bột đã quấy đều với một ít nước vào, sau đó thêm nước vào bình

b. Cho nước vào gần đầy bình rồi cho bột vào

c. Đổ nước vào gần đầy bình, cho bột vào quấy đều với một ít nước

d. Cho bột vào trước sau đó cho nước vào đến gần đầy bình

38. Trong việc kiểm tra ruộng lúa, để phát hiện sâu bệnh, nông dân có thể nhổ khoảng 20 bụi lúa theo cách nào sau đây được xem là hữu hiệu nhất?

a. Theo một hàng dọc từ đầu này đến đầu kia ruộng

b. Nhỗ ngẫu nhiên tuỳ ý

c. Theo đường chéo nối hai góc đối diện trong ruộng lúa

d. Dọc hết chu vi của ruộng lúa

39. Muốn biết có nên bón thúc cho cây lúa hay không, ta cần:

a. Không cần xen yếu tố nào cả, vì bón thêm cho cây lúa lúc nào cũng tốt

b. Xem lúa đã có nhiều hạt hay chưa, nếu ít hạt thì nên bón thúc

c. Bón sau khi cấy hai tuần

d. Xem màu lá, đếm số hạt, số chồi

40. Phân đơn gồm các loại:

a. DAP, NPK b. Sirius c. Apatit, KCL d. Bassa

 

---------- HẾT ----------

 

 

Trang 1/4 – Mẫu 2 – Trồng lúa THCS

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Kiểm tra lí thuyết nghề phổ thông - trồng lúa, Trồng cây ăn quả. . nslide.com chia sẽ đến mọi người đề thi Kiểm tra lí thuyết nghề phổ thông - trồng lúa .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem , đề thi Kiểm tra lí thuyết nghề phổ thông - trồng lúa trong chuyên mục Trồng cây ăn quả được giới thiệu bởi bạn Nhật Trần Duy đến mọi người nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này được đưa vào chủ đề Trồng cây ăn quả , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng mục còn có Đề thi Công nghệ Công nghệ 9 Trồng cây ăn quả ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem KIỂM TRA LÍ THUYẾT THỜI GIAN: 60 PHÚT ----------o0o---------- 1, nói thêm Khi cây lúa chớm cháy lá, sử dụng thuốc nào sau đây để điều trị? a, ngoài ra Tilt, Derosalb, tiếp theo là Basudinc, bên cạnh đó Furadand, thêm nữa Rovral 2,còn cho biết thêm Khi sử dụng thuốc hoá học, thì: a, nói thêm Liều lượng bao nhiêu cũng đượcb, bên cạnh đó Càng đa dạng càng tốt c, thêm nữa Càng ít càng tốtd, tiếp theo là Lưu ý 4 đúng: lượng, loại, lúc và cách 3, https://nslide.com/de-thi/kiem-tra-li-thuyet-nghe-pho-thong-trong-lua.wor7xq.html