TRƯỜNG THCS ……
LỚP: 7…… NGÀY:…/10/2016
HỌ VÀ TÊN:………………………………….
KIỂM TRA MỘT TIẾT
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN


Đề bài:
Trắc nghiệm: (3 điểm)
Câu 1: (2điểm) Trong các câu tục ngữ dưới đây, câu nào nói đến tính tự trọng? Đánh dấu nhân vào ô trống tương ứng.
Giấy rách phải giữ lấy lề………………………………….…...(
Đói cho sạch, rách cho thơm………………………….……….(
Học thầy không tày học bạn…………………………….……..(
Chết vinh còn hơn sống nhục………………………….………(
Ăn có mời làm có khiến………………………………….……(

Câu 2: (1điểm)
Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành khái niệm sau:
……………..…...là phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh…………………..của gia đình và xã hội.

Tự luận: (7 điểm)
Câu 1: (4 điểm) Đạo đức là gì? Kỷ luật là gì?. Cho ví dụ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Câu 2: (3 điểm)Em đã làm gì để tỏ lòng biết ơn các thầy, cô giáo đã dạy dỗ em?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………


B. Hướng dẫn chấm:
Trắc nghiệm: (3 điểm)
Câu 1: (2điểm)
Đúng 1 ý cho 0,5 điểm
Đáp án đúng là: a; b; d; e
Câu 2: (1điểm)
Điền đúng 1 từ cho 0,5 điểm
Từ đó: Sống giản dị; Của bản thân:
Tự luận: (7 điểm)
Câu 1: (4 điểm)
a. Đạo đức là:
- Quy định, chuẩn mực ứng xử con người với con người, với công việc với tự nhiên và môi trường sống.
- Mọi người ủng hộ và tự giác thực hiện. Nếu vi phạm bị chê trách, lên án
Ví dụ: Giúp đỡ, đoàn kết, chăm chỉ
b. Kỷ luật là:
- Quy định chung của tập thể, xã hội, mọi người phải tuân theo. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo qui định.

Cho ví dụ:
Câu 2: (3 điểm)
Em đã làm gì để tỏ lòng biết ơn các thầy, cô giáo đã dạy dỗ em?.
- Chăm ngoan
- Học giỏi
- Nghe lời thầy cô giáo
- Động viên giúp đỡ thăm hỏi thầy cô.

* Cuối tiết:
Gv thu bài nhắc nhở học sinh, nhận xét.
Dặn dò học sinh chuẩn bị bài cho tuần sau.
===================================