kiem tra VL10

Đăng ngày 10/3/2011 8:10:21 AM | Thể loại: Vật lý 10 | Chia sẽ bởi: Biêng Phạm | Lần tải: 114 | Lần xem: 7 | Page: 1 | Kích thước: 0.05 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi kiem tra VL10, Vật lý 10. . nslide.com chia sẽ đến cộng đồng thư viện kiem tra VL10 .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu kiem tra VL10 thuộc chuyên mục Vật lý 10 được chia sẽ bởi user Biêng Phạm đến bạn đọc nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này được đưa vào chuyên mục Vật lý 10 , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Vật lý Vật lý 10 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu Họ tên Lớp Kiểm tra Vật Lí Điểm Câu 1, bên cạnh đó Điều nào sau đây là đúng khi nói về chất điểm A, kế tiếp là Chất điểm là một điểm B, tiếp theo là Chất điểm là các vật có kích thước rất nhỏ C, tiếp theo là Chất điểm là các vật có kích thước rất nhỏ D, tiếp theo là Vật có kích thước rất nhỏ so với chiều dài quỹ đạo của nó Câu 2, kế tiếp là Trong di chuyển thẳng đều : Quãng đường đi được tỉ lệ thuận với vận tốc Toạ độ x tỉ lệ thuận với thời gian di chuyển Toạ độ x tỉ lệ thuận với tốc https://nslide.com/de-thi/kiem-tra-vl10.evhfxq.html

Nội dung

Họ tên Lớp Kiểm tra Vật Lí Điểm


Câu 1. Điều nào sau đây là đúng khi nói về chất điểm
A. Chất điểm là một điểm B. Chất điểm là những vật có kích thước rất nhỏ
C. Chất điểm là những vật có kích thước rất nhỏ D. Vật có kích thước rất nhỏ so với chiều dài quỹ đạo của nó
Câu 2. Trong chuyển động thẳng đều :
Quãng đường đi được tỉ lệ thuận với vận tốc
Toạ độ x tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động
Toạ độ x tỉ lệ thuận với tốc độ
Quãng đường đi được tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động
Câu 3. Chỉ ra đặc điểm không đúng của chuyển động thẳng đều
Quỹ đạo là một đường thẳng
Vật đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau
Tốc độ trung bình trên mọi quãng đường là như nhau
Tốc độ không đổi từ lúc xuất phát đến lúc dừng lại
Câu 4. Công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều v = vo +a.t thì
v luôn dương B. a luôn dương
a luôn cùng dấu với v D. a luôn ngược dấu với v
Câu 5. Công thức nào sau đây không đúng
v = vo +a.t B. v2 – v = 2.a.s C. s = vo.t + a.t D. a = 
Câu 6. Chuyển động nào sau đây được coi là rơi tự do nếu được thả
Một cái lá cây rụng B. Một sợi tơ C. Một chiếc khăn tay D. Một mẩu phấn
Câu 7. Chỉ ra câu sai. Chuyển động tròn đều có đặc điểm sau:
Quỹ đạo là đường tròn B. Vectơ vận tốc không đổi
Tốc độ góc không đổi D. Vectơ gia tốc luôn hướng vào tâm
Câu 8. Chọn câu đúng, đứng ở Trái Đất sẽ thấy
Mặt Trời đứng yên, Trái Đất quay quanh Mặt Trời, Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.
Mặt Trời và Trái Đất đứng yên, Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.
Mặt Trời đứng yên, Trái Đất và Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.
Trái Đất đứng yên, Mặt Trời và Mặt Trăng quay quanh Trái Đất
Câu 9. Một ôtô đang chạy với tốc độ 72km/h bỗng tăng ga chuyển động nhanh đần đều, sau 10 giây tốc đọ xe đạt 30m/s. Gia tốc ôtô đạt trong thời gian này là:
A. 1 m/s2 B. 0.1 m/s2 C. 4.2 m/s2 D. 2.75 m/s2
Câu 10. Sau 10 giây kể từ lúc qua A, vận tốc của ôtô là vt = 18m/s. Biết gia tốc của ôtô là a=0.4m/s2. Vận tốc của ôtô khi qua A là :
A. vA = 14m/s B. vA = 17m/s C. vA = 19m/s D. vA = 20m/s
Câu 11. Một vật rơi tự do từ độ cao 125m, cho g = 10m/s2. Thời gian vật bắt đầu rơi cho đến khi chạm đất là:
A. t = 5s B. t = 25s C. t = 0.5s D. t = 10s
Câu 12. Một chất điểm chuyển động tròn đều với bán kính R = 20cm. Tốc độ dài của chất điểm là v = 2m/s. Gia tốc hướng tâm có độ lớn là :
A. 20 m/s2 B. 0.1 m/s2 C. 0.2 m/s2 D. 0.3m/s2
Câu 13. Một chiếc thuyền chuyển động thẳng ngược chiều với dòng nước , vận tốc của thuyền so với nước là 7km/h , vận tốc của thuyền so với bờ sông là 4km/h. Vận tốc chảy của dòng nước là:
A. 11km/h B. 3km/h C. 5.5km/h D. 1.5km/h
Câu 14. Hai ôtô chạy cùng chiều trên một đường thẳng với vận tốc lần lượt là v1=40km/h và v2=60km/h. Vận tốc của xe 2 đối với xe 1 có độ là
A. -2400km/h B. 2400km/h C. 100km/h D. 20km/h
Câu 15. Phương trình chuyển động của một vật trên một đường thẳng có dạng: x=100+10t+2t2
(x tính bằng m, t tính bằng giây). Thông tin nào sau đây là đúng
A. Vật chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a=2m/s2
B. Toạ độ của vật lúc t=0 là 100m
C. Vận tốc của vật tại thời điểm t là v= 10m/s
D. Vật chuyển động chậm dần đều với gia tốc a = 4 m/s2
Câu 16. Một ôtô đang chạy với vận tốc 54km/h thì tăng ga,