BÀI TẬP ÂM NHẠC LỚP 8
Câu 1: Bài hát Mùa thu ngày khai trường của nhạc sĩ nào sáng tác?
Phạm Tuyên
Văn Cao
Vũ Trọng Tường
Trần Hoàn
Câu 2:
Trong bài hát Mùa thu ngày khai trường viết ở nhịp gì?
Nhịp 2/4
Nhịp ¾
Nhịp 3/8
Nhịp 6/8
Câu 3: Nêu những ký hiệu thường gặp trong bài Mùa thu ngày khai trường/
Dấu nối, dấu nhắc lại
Dấu luyến, dấu quay lại
Dấu nối, dấu luyến,
khung thay đổi, dấu nhắc lại
Câu 4: Bài TDN Số 1 gồm những tên nốt nào?
Đô, Rê, Mi, Son, La
Đô, Rê, Mi, Fa, Son.
Đô, Rê, Mi, La, Si
Đô, Rê, Mi, Son, Si.
Câu 5: Bài TDN số 1 có những hình nốt nào?
Móc đơn, Móc kép, Nốt Trắng, Nốt tròn.
Móc đơn, Móc kép, Nốt đen, Nốt đen chấm dôi
Móc đơn, Móc kép, Nốt đen, Móc đơn chấm dôi.
Câu 6: Trong bài hát Lí dĩa bánh bò sử dụng kí hiệu gì?
a. Dấu nối, dấu luyến, dấu nhắc lại.
b. Dáu nhắc lại, dấu luyến, khung thay đổi.
c. Dấu nhắc lại, khung thay đổi, dấu nối.
Câu 7: Ô nhịp đầu tiên của bài hát Lí dĩa bánh bò có mấy phách?
a. Nửa phách
b. một phách
c. hai phách.
Câu 8: Gam thứ là hệ thống gồm có mấy bậc âm?
a. 5 bậc âm
b. 6 bậc âm.
c. 7 bậc âm.
Câu 9: Gam Rê thứ có âm chủ là nốt gì?
a. Đô
b. Rê
c. Mi
Câu 10: Bài hát Hò kéo pháo là của nhạc sĩ nào?
a. Văn Cao
b. Phạm Tuyên
c. Hoàng Vân
Câu 11: Trong bài TDN số 2 có những tên nốt nào?
a. Đô, Rê, Mi, Pha, Son, La
b. Đô, Rê, Mi, Pha, La, Si
c. Đô, Mi, Pha, Son, La, Si
Câu 12: Trong bài TDN số 2 có những hình nốt nào?
a. Nốt đen, Nốt móc đơn, nốt trắng.
b. Nốt Móc đơn, nốt tròn, nốt trắng
c. Nốt móc đơn, nốt móc kép, nốt trắng.
Câu 13: Bài hát Một mùa xuân nho nhỏ của nhạc sĩ nào?
a. Phạm Tuyên
b. Trần Hoàn
Văn Cao
Câu 14: Nhạc sĩ Hoàng Vân sinh năm nào?
a. Năm 1929
b. Năm 1930
c. Năm 1931
Câu 15: Bài TDN Số 2 được chia mấy câu?
a. 2 câu
b. 3 câu
c. 4 câu
Câu 16: Bài TDN số 1 có kí hiệu gì?
a. Dấu nhắc lại, dấu nối
b. Dấu nối, dấu luyến
c. Dấu nhắc lại, dấu luyến
Câu 17: Nhạc sĩ Trần Hoàn mất ngày tháng năm nào?
a. 23-11-2002
b. 23-11-2003
c. 23-11-2004
Câu 18: Bài TDN số 2 viết nhịp gì?
a. Nhịp 2/4
b. Nhịp ¾
c. Nhịp 4/4
Câu 19: Nhạc sĩ Trần Hoàn quê quán ở đâu?
a. Quảng Nam
b. Huế
c. Quảng Trị
Câu 20: Bài hát Một mùa xuân nho nhỏ viết ở nhịp mấy?
a. Nhịp 2/4
b. Nhịp 3/8
C. Nhịp 6/8
...........................................................................................................
nguon VI OLET