KT tập trung 12: Đề & đáp án Toán (GT) đề thi Toán học 12

Đăng ngày 11/19/2010 11:19:32 AM | Thể loại: Toán học 12 | Lần tải: 241 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.07 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

SỞ GD & ĐT QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG


ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: TOÁN 12 (Giải tích)
Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: (2đ) Tính giá trị của biểu thức sau: .
Câu 2: (3đ) a) Tìm tập xác định của hàm số: .
b) Cho hàm số .Tính f’(3).
Câu 3: (4đ) Giải các phương trình sau:
a) .
b) .
Câu 4: (1đ) Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x-1-lnx.

----------------- Hết -----------------
ĐÁP ÁN:
Câu
Nội dung
Điểm

1

1.0
0.5
0.5

2
a)Hàm số xác định khi 
TXĐ: 

1.0

0.5


b) 

1.0

0.5

3
Đk: x>01.0

1.0


b)  
Đặt : 
Ta được:  
Chọn t=1 ta có: x=0
Vậy nghiệm của pt là x=0
0.5

0.5

0.5

0.5

4
Ta có:
MXĐ: D=

Xét dấu y’ trên D ta được:
x 0 1 

y’ - 0 +
y
0

Nhìn vào bảng xét dấu y’ ta có GTNN của hàm số bằng 0
(tại x=1)

Mọi cách giải khác,nếu đúng vẫn đạt điểm như thang điểm trên.

Sponsor Documents