KT tập trung 12: Đề & đáp án Toán (HH) đề thi Toán học 12

Đăng ngày 11/19/2010 11:15:18 AM | Thể loại: Toán học 12 | Lần tải: 291 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.08 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

SỞ GD & ĐT QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG


KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: HÌNH HỌC 12
Thời gian làm bài: 45 phút

Bài 1 (6điểm): Cho hình chóp tam giác SABC có mặt đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, SB vuông góc với mặt đáy biết BC=a.Góc giữa cạnh SA và mặt đáy bằng 60.
a.Tính chiều cao của hình chóp SABC.
b.Tính thể tích khối chóp SABC.
c. Gọi M là trung điểm của SB. Tính thể tích khối chóp SMAC.
Bài 2 (4điểm): Cho hình lăng trụ tam giác  có mặt đáy ABC là tam giác đều cạnh a, (ABC) sao cho H là trung điểm của AC, biết = a.
a.Xác định góc giữa và mặt đáy (ABC).
b.Tính thể tích khối lăng trụ .
----------------- Hết -----------------

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
Bài
Đáp án
Thang điểm

1
a)Trong tam giác vuông cân ABC : 
Trong tam giác vuông SBA : 

1đ
b)
c)

1đ
2
a) Góc giữa AA và mặt phẳng (ABC) là 
Trong tam giác vuông  ta có : 

0,5đ


1,5đ


b) Tam giác vuông tại H ta có 
Diện tích tam giác ABC :S
Thể tích khối lăng trụ ABC.: 

0,5đ

0,5đ


Sponsor Documents