KT toán cuối hk2 lớp 2

Đăng ngày 8/9/2017 1:58:36 PM | Thể loại: Tập đọc 2 | Chia sẽ bởi: Phúc Nguyễn Đức | Lần tải: 85 | Lần xem: 7 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: doc

 


Điểm                             Nhận xét

                    ……………………………….

                    ………………………………. 

                    ………………………………..

                    ………………………………..                        

 

PHIẾU  KIỂM TRA CUỐI KỲ II

Năm học 2016 - 2017

Môn: Toán - Lớp 2

 Thời gian làm bài 40 phút

 

 

 

Họ và tên:.................................................Lớp:.2B tờng Tiểu học Hương Sơn 2.

 

PHẦN I. Trắc nghiệm.

Câu 1.  Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng .

           Lúc 5 giờ chiều là mấy giờ trong ngày?

  A.13 giờ                    B.15 giờ                C.17 giờ                   D. 18 giờ

 

Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

            Kết quả của phép tính  9  x 3 =

A. 21                         B. 24                         C. 27                      D. 36

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng .

      Chữ số 4 trong số 648 có giá trị là:

A.  4 đơn vị                B. 40 đơn vị                      C. 400 đơn vị        D. 45 đơn vị

Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng .

      Thứ ba tuần này là ngày 2/9. Vậy thứ ba tuần sau là ngày nào?

A. Ngày 8/9            B. Ngày 9/9    C. Ngày 10/ 9              D. Ngày 11/9

Câu 5. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng: 

        Trong hình bên có bao nhiêu hình tam giác                                

     A. 1 hình tam giác

     B. 2 hình tam giác

     C. 3 hình tam giác

 

Câu 6. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng: 

           Chu vi hình tam giác ABC là:                                               A     

A. 345 m

  1. 354 m                                                                     112 m                 112 m                                                   

C. 356 m                              

    D. 365 m                                                             B                                              C                                                   

                                                                                                130 m


PHẦN II.Trình bày bài giải các bài toán sau:

 

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

 

 327 + 461                  857 - 622                  523 + 465                         968 - 745

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................              

Câu 8. Tính .

              0: 4 x 8 =                                                        1 x 5 x 6 =

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9. 

 

    Có 24 bút chì màu ,chia đều cho 3 nhóm .Hỏi mỗi nhóm có mấy bút chì màu? 

                                                         Bài giải

...........................................................................                                                                        

Câu 10Tìm x .       Biết   x x 3 = 2 x 9    

...........................................................................              

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

…………………………………………………………………………………….


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc