Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

GV: NGUYỄN VĂN TUẤN – THPT LÊ LỢI

 

LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU VẬN DỤNG MÃ ĐỀ 106

ĐỀ THI THPT QG MÔN TOÁN 2017

 

Câu 41. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, phương trình nào dưới đây là phương trình mặt cầu đi qua ba điểm M(2;3;3), N(2;-1;-1), P(-2;-1;3) và có tâm thuộc mặt phẳng : 2x+3y-z+2=0.

Giải.

Gọi pt mặt cầu thỏa mãn đề bài là: .

Do mặt cầu đi qua 3 điểm M(2;3;3), N(2;-1;-1), P(-2;-1;3) và có tâm thuộc mp nên ta có hệ:

.

Vậy ptmc là: . Vậy chọn đáp án C.

Câu 42. Tìm các giá trị thực của tham số m để pt có hai nghiệm thực thỏa mãn .

Giải.

Đặt (t>0) ta có phương trình (1)

YCBT pt (1) có 2 nghiệm dương phân biệt t/m

           . Vậy chọn đáp án A.

Câu 43. Cho khối lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác cân tại A, AB=AC=a, , góc giữa (AB’C’) và mặt đáy bằng 600. Tính thể tích V của lăng trụ đã cho.

Giải.

(Người xem tự vẽ hình)

Gọi M là trung điểm của B’C’. Dễ thấy góc giữa (AB’C’) và mặt đáy là góc suy ra

.

Xét tam giác A’B’M vuông tại M, A’B’=a, suy ra A’M= suy ra AA’=.   

.

Suy ra . Vậy chọn đáp án A.

Câu 44. Trong tất cả các hình chóp tứ giác đều nội tiếp mặt cầu có bán kính bằng 9. Tính thể tích V của khối chóp có thể tích lớn nhất.

Giải.

(Người xem tự vẽ hình)

Gọi cạnh của hv và cạnh bên lần lượt là a, x ().

Gọi H là tâm của hình vuông, M là trung điểm của cạnh SB. Mặt phẳng trung của cạnh SB cắt SH tại I. Khi đó I là tâm của mc ngoại tiếp hình chóp. Ta có:

Suy ra (1)

Mặt khác từ (*) ta có .

Do suy ra 0<x<18. Ta có .

Lập bbt của trên khoảng (0;18) ta được

. Vậy chọn đáp án D.

Câu 45. Cho mặt cầu (S) tâm O, bán kính R=3. Mặt phẳng (P) cách tâm O một khoảng bằng 1 và cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn (C) có tâm H, gọi T là giao điểm của tia HO với mặt cầu (S), tính thể tích V của khối nón có đỉnh là T và đáy là đường tròn (C).

Giải.

(Người xem tự vẽ hình)

Khối nón có chiều cao là h=OH+OT=4, bán kính đáy là . Thể tích của khối nón là: . Vậy chọn đáp án C.

Câu 46. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(-2;0;0), B(0;-2;0),  C(0;0;-2). Gọi D là điểm khác O sao cho DA, DB, DC đôi một vuông góc với nhau và I(a;b;c) là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện DABC. Tính S=a+b+c.

Giải.

(Người xem tự vẽ hình)

Gọi H là hình chiếu vuông góc của O trên (ABC). Do OABC là hình chóp đều nên H vừa là tâm ngoại tiếp vừa là trọng tâm của tam giác ABC. Suy ra:

.

Gọi D là điểm đối xứng của O qua (ABC) suy ra .

Dễ dàng kiểm tra được DA, DB, DC đôi một vuông góc với nhau.

Từ đó ta tìm được tâm ngoại tiếp của tứ diện DABC suy ra a+b+c= -1.

Vậy chọn đáp án B.

Câu 47. (Đề độc giả xem trong đề thi)

Giải.

Ta có .

Xét diện tích của hình phẳng giới hạn bởi ta có:

Xét diện tích của hình phẳng giới hạn bởi ta có:

Vậy chọn đáp án C.

Câu 48. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị của hàm số có hai điểm cực trị A, B sao cho diện tích của tam giác OAB bằng 4, O là gốc tọa độ.

Giải.

Ta có

Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị khi và chỉ khi . Khi đó đồ thị có 2 điểm cực trị là:

.

Phương trình AB: .

.

Theo giả thiết (t/m).

Vậy chọn đáp án D.

Câu 49. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để tồn tại duy nhất một số phức z thỏa mãn . Tìm số phần tử của S.

Giải.

Đặt z=a+bi có điểm biểu diễn là M(a;b).

Từ giả thiết ta có (*)

Nếu m<0 thì không có số phức z thỏa mãn (*) (loại)

Nếu m=0 thì từ (2) suy ra (loại)

Nếu m>0 thì từ (*) ta có tập hợp các điểm M biểu diễn số phức z đồng thời thuộc 2 đường tròn (C1) có tâm là gốc tọa độ O, bán kính và đường tròn (C2) có tâm là , bán kính .

YCBT(C1) (C2) tiếp xúc trong hoặc tiếp xúc ngoài với nhau

           (do )

Vậy chọn đáp án B.

Câu 50. Xét các số nguyên dương a, b sao cho phương trình có hai nghiệm phân biệt và phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của .

A. .                B. .                  C. .                 D. .

Giải.

ĐK: .

Đặt . Ta có các phương trình đã cho trở thành:

    (1)

   (2)

Ta có

Để pt có 2 nghiệm pb và phương trình có 2 nghiệm pb biệt ta phải có (3)

Khi đó giả sử (1) có 2 nghiệm pb ; (2) có 2 nghiệm pb . Ta có:

, .

Do suy ra

(do nguyên dương) suy ra .

Kết hợp (3) suy ra (Do b nguyên dương).

Do đó . Vậy . Chọn pa C.

 

 

                                                                             GV: Nguyễn Văn Tuấn - THPT Lê Lợi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

LỜI GIẢI CÂU 41 ĐẾN 50 MÃ ĐÈ 106 THPTQG MÔN TOAN (CÓ BỔ SUNG CÂU SỐ PHỨC)

Đăng ngày 6/23/2017 9:01:51 AM | Thể loại: Giải tích 12 | Lần tải: 566 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.23 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi LỜI GIẢI CÂU 41 ĐẾN 50 MÃ ĐÈ 106 THPTQG MÔN TOAN (CÓ BỔ SUNG CÂU SỐ PHỨC), Giải tích 12. . nslide trân trọng giới thiệu đến bạn đọc đề thi LỜI GIẢI CÂU 41 ĐẾN 50 MÃ ĐÈ 106 THPTQG MÔN TOAN (CÓ BỔ SUNG CÂU SỐ PHỨC) .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , Tài liệu LỜI GIẢI CÂU 41 ĐẾN 50 MÃ ĐÈ 106 THPTQG MÔN TOAN (CÓ BỔ SUNG CÂU SỐ PHỨC) trong chủ đề Giải tích 12 được chia sẽ bởi bạn Tuấn Nguyễn Văn đến bạn đọc nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này đã đưa vào mục Giải tích 12 , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Toán học Toán 12 Giải tích 12 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU VẬN DỤNG MÃ ĐỀ 106 ĐỀ THI THPT QG MÔN TOÁN 2017 Câu 41, bên cạnh đó Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, phương trình nào dưới đây là phương trình mặt cầu đi qua ba điểm M(2;3;3), N(2;-1;-1), P(-2;-1;3) và có tâm thuộc mặt phẳng : 2x+3y-z+2=0, nói thêm Giải, nói thêm

https://nslide.com/de-thi/loi-giai-cau-41-den-50-ma-de-106-thptqg-mon-toan-co-bo-sung-cau-so-phuc.seou0q.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Giải tích 12


LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU VẬN DỤNG MÃ ĐỀ 106
ĐỀ THI THPT QG MÔN TOÁN 2017

Câu 41. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, phương trình nào dưới đây là phương trình mặt cầu đi qua ba điểm M(2;3;3), N(2;-1;-1), P(-2;-1;3) và có tâm thuộc mặt phẳng : 2x+3y-z+2=0.
Giải.
Gọi pt mặt cầu thỏa mãn đề bài là: .
Do mặt cầu đi qua 3 điểm M(2;3;3), N(2;-1;-1), P(-2;-1;3) và có tâm thuộc mp nên ta có hệ:
.
Vậy ptmc là: . Vậy chọn đáp án C.
Câu 42. Tìm các giá trị thực của tham số m để pt có hai nghiệm thực thỏa mãn .
Giải.
Đặt (t>0) ta có phương trình (1)
YCBT pt (1) có 2 nghiệm dương phân biệt t/m 
. Vậy chọn đáp án A.
Câu 43. Cho khối lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác cân tại A, AB=AC=a, , góc giữa (AB’C’) và mặt đáy bằng 600. Tính thể tích V của lăng trụ đã cho.
Giải.
(Người xem tự vẽ hình)
Gọi M là trung điểm của B’C’. Dễ thấy góc giữa (AB’C’) và mặt đáy là góc suy ra
.
Xét tam giác A’B’M vuông tại M, A’B’=a, suy ra A’M= suy ra AA’=.
.
Suy ra . Vậy chọn đáp án A.
Câu 44. Trong tất cả các hình chóp tứ giác đều nội tiếp mặt cầu có bán kính bằng 9. Tính thể tích V của khối chóp có thể tích lớn nhất.
Giải.
(Người xem tự vẽ hình)
Gọi cạnh của hv và cạnh bên lần lượt là a, x ().
Gọi H là tâm của hình vuông, M là trung điểm của cạnh SB. Mặt phẳng trung của cạnh SB cắt SH tại I. Khi đó I là tâm của mc ngoại tiếp hình chóp. Ta có:

Suy ra (1)
Mặt khác từ (*) ta có .
Do suy ra 0Lập bbt của trên khoảng (0;18) ta được
. Vậy chọn đáp án D.
Câu 45. Cho mặt cầu (S) tâm O, bán kính R=3. Mặt phẳng (P) cách tâm O một khoảng bằng 1 và cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn (C) có tâm H, gọi T là giao điểm của tia HO với mặt cầu (S), tính thể tích V của khối nón có đỉnh là T và đáy là đường tròn (C).
Giải.
(Người xem tự vẽ hình)
Khối nón có chiều cao là h=OH+OT=4, bán kính đáy là . Thể tích của khối nón là: . Vậy chọn đáp án C.
Câu 46. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(-2;0;0), B(0;-2;0), C(0;0;-2). Gọi D là điểm khác O sao cho DA, DB, DC đôi một vuông góc với nhau và I(a;b;c) là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện DABC. Tính S=a+b+c.
Giải.
(Người xem tự vẽ hình)
Gọi H là hình chiếu vuông góc của O trên (ABC). Do OABC là hình chóp đều nên H vừa là tâm ngoại tiếp vừa là trọng tâm của tam giác ABC. Suy ra:
.
Gọi D là điểm đối xứng của O qua (ABC) suy ra .
Dễ dàng kiểm tra được DA, DB, DC đôi một vuông góc với nhau.
Từ đó ta tìm được tâm ngoại tiếp của tứ diện DABC là suy ra a+b+c= -1.
Vậy chọn đáp án B.
Câu 47. (Đề độc giả xem trong đề thi)
Giải.
Ta có .
Xét diện tích của hình phẳng giới hạn bởi ta có:

Xét diện tích của hình phẳng giới hạn bởi ta có:
Vậy chọn đáp án C.
Câu 48. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị của hàm số có hai điểm cực trị A, B sao cho diện tích của tam giác OAB bằng 4, O là gốc tọa độ.
Giải.
Ta có 
Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị khi và chỉ khi . Khi đó đồ thị có 2 điểm cực trị là:
.
Phương trình AB: .
.
Theo giả thiết (

Sponsor Documents