Lời giải đề kiểm tra 1 tiết hình chương I lớp 8

Đăng ngày 11/22/2017 4:34:22 PM | Thể loại: Hình học 8 | Chia sẽ bởi: Ninh Nguyễn Khánh | Lần tải: 28 | Lần xem: 6 | Page: 1 | Kích thước: 0.21 M | Loại file: docx

 


Đề kiểm tra hình học chương I-lớp 8

Năm học :2017-2018                      Thời gian làm bài :60 phút

 

 

 

 

Đề bài :Cho tam giác ABC vuông tại A có AC>AB.Gọi E và F lần lượt là trung điểm của các cạnh AC và BC

1   a/Chứng tỏ:Tứ giác AEFB là hình thang vuông (2 Đ)

     b/Nếu cho biết AC=16cm ,SΔABC=96 cm2.Tính AF (1 Đ)

2/AF cắt BE tại I ,IC cắt EF và AB lần lượt tại M và N

     a/Chứng tỏ :N là trung điểm của AB (0,75 Đ)

     b/Chứng tỏ :Tứ giác AEFN  là hình chữ nhật (1 Đ)

     c/Chứng tỏ:Tứ giác CENF là hình bình hành (1 Đ)

3/Trên tia đối tia EF lấy điểm H sao cho EH=2EM

   a/Chứng tỏ :M là trung điểm của EF (0,75 Đ)

   b/Chứng tỏ :Tứ giác CFAH là hình thoi (1 Đ)

   c/Chứng tỏ :3 đường thẳng AF,NE,BH đồng quy tại 1 điểm (0,5 Đ)

4/Kẻ FK vuông góc với AH tại K

    a/Chứng tỏ :Tứ giác EKAN là hình thang cân (0,5 Đ)

    b/Chứng tỏ :Nếu tứ giác EKAF là hình thang thì tứ giác EKAF là hình thang cân (0,5 Đ)

5/BM cắt AC tại O .Đường thẳng d1 đi qua A và song song với BE.Đường thẳng d2 đi qua N và song song với FK,d1 cắt d2 tại P.Gọi Q là trung điểm của NK

    a/Chứng tỏ :O là trọng tâm của tam giác CHF (0,5 Đ)

    b/Chứng tỏ :3 điểm E,Q,P thẳng hàng (0,5 Đ)


Hướng dẫn giải

Câu 1a:EF//AB và góc BAC=90*

Câu 1b :AB=12 cm ,BC=20 cm ,AF=10 cm

Câu 2a:I là trọng tâm tam giác ABC=>CI là đường trung tuyến

Câu 2b:AB//EF ,AC//NF , góc BAC=90*

Câu 2c:AB//EF ,BC//EN

Câu 3a :Chứng tỏ được :M là trung điểm của NC

ME là đường trung bình tam giác ANC ,MF là đường trung bình tam giác BNC =>AN=2ME ,BN=2MF

Câu 3b :Dùng câu 3a chứng tỏ được :EF=EH

Có EF=EH ,EA=EC và EF_|_AC

Câu 3c :Chứng tỏ được tứ giác ABFH là hình bình hành =>BH và NE cùng đi qua trung điểm của AF

Câu 4a :Cho AF,BH,NE đồng quy tại điểm I

Dể thấy IE là đường trung bình tam giác AFH=>NE//AK


Trong tam giác vuông FKH ,chứng tỏ được :EK=EF (1)

Từ NE//AK ,chứng tỏ được :NE_|_KF (2)

Từ (1),(2) Chứng tỏ được :NE là đường trung tuyến của tam giác EKF =>Chứng tỏ được :NE là đường trung trực của KF

=>NK=NF mà NF=AE=>NK=AE

Câu 4b :Từ giả thiết suy ra AF//KE=>K là trung điểm của AH =>tam giác AFH cân tại F=>FA=FH mà FA=AH=>HA=HF

Chứng tỏ được :ΔHKF=ΔHEA =>AE=KF

Câu 5a:Gọi G là trung điểm của AM .Chứng tỏ được :BE//NG

Từ BE//NG ,chứng tõ được :MG=MC

=>AC=3MC =>MC:EC=2:3 =>M là trọng tâm tam giác CHF

Câu 5b :NF cắt BE,AP ,AH lần lượt tại T,V,S

Chứng tỏ được :Tứ giác ETVA là hình bình hành =>VT=EA

Mà dễ thấy AE=2NT =>VT=2NT=>NV=NT mà AE=NF

=>NF=2NV .(3)

Chứng tỏ được :A là trung điểm của SH ,N là trung điểm của SF

=>NS=NF ,kết hợp với (3)=>NS=2NV=>V là trung điểm của SN


Từ đó trong tam giác HFS ta có bài toán :Cho tam giác HFS vuông tại F .Gọi E,N,A lần lượt là trung điểm của các cạnh FH,FS,HS .Kẻ FK vuông góc HS tại K .Gọi V là trung điểm của NS .Lấy điểm P thuộc AV sao cho NP//FK .Gọi Q là trung điểm của KN .Chứng tỏ :3 điểm E,Q,P thẳng hàng

Cho NE cắt AV tại J ,NP cắt AE tại U ,JU cắt HS tại R ,AE cắt KN tại Y

Chứng tỏ được :ΔAVS=ΔJVN =>NJ=AS mà AS=NE

=>Từ đó chứng tỏ được :NU là đường trung tực của JE

=>PE=PJ => góc JEP= góc EJA (a)

Ta có :UE=UJ ,AR//EJ =>Chứng tỏ được :tam giác AUR cân tại U=>UA=UR =>AE=RJ

Chứng tỏ được :ΔJEA=ΔEJR =>góc EJA=góc JER (b)

Từ (a),(b)=>3 điểm E,P,R thẳng hàng (6)

Theo nhu trên tứ giác AKEN là hình thang cân .Chứng tỏ được :YE=YN .Trong tam giác vuông AEU ,từ đó chứng tỏ được Y là trung điểm của EU

Chứng tỏ được :KN//JU và tứ giác JNKR là hình bình hành

=>KR=NJ=NE =>Chứng tỏ được :Tứ giác NEKR là hình bình hành =>3 điểm E,Q,R thẳng hàng (7)

Từ (6),(7) Ta có :ĐPCM

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx