Lời giải đề kiểm tra 1 tiết hình chương I lớp 8

Đăng ngày 11/22/2017 4:34:22 PM | Thể loại: Hình học 8 | Chia sẽ bởi: Ninh Nguyễn Khánh | Lần tải: 28 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.21 M | Loại file: docx

 


Đề kiểm tra hình học chương I-lớp 8

Năm học :2017-2018                      Thời gian làm bài :60 phút

 

 

 

 

Đề bài :Cho tam giác ABC vuông tại A có AC>AB.Gọi E và F lần lượt là trung điểm của các cạnh AC và BC

1   a/Chứng tỏ:Tứ giác AEFB là hình thang vuông (2 Đ)

     b/Nếu cho biết AC=16cm ,SΔABC=96 cm2.Tính AF (1 Đ)

2/AF cắt BE tại I ,IC cắt EF và AB lần lượt tại M và N

     a/Chứng tỏ :N là trung điểm của AB (0,75 Đ)

     b/Chứng tỏ :Tứ giác AEFN  là hình chữ nhật (1 Đ)

     c/Chứng tỏ:Tứ giác CENF là hình bình hành (1 Đ)

3/Trên tia đối tia EF lấy điểm H sao cho EH=2EM

   a/Chứng tỏ :M là trung điểm của EF (0,75 Đ)

   b/Chứng tỏ :Tứ giác CFAH là hình thoi (1 Đ)

   c/Chứng tỏ :3 đường thẳng AF,NE,BH đồng quy tại 1 điểm (0,5 Đ)

4/Kẻ FK vuông góc với AH tại K

    a/Chứng tỏ :Tứ giác EKAN là hình thang cân (0,5 Đ)

    b/Chứng tỏ :Nếu tứ giác EKAF là hình thang thì tứ giác EKAF là hình thang cân (0,5 Đ)

5/BM cắt AC tại O .Đường thẳng d1 đi qua A và song song với BE.Đường thẳng d2 đi qua N và song song với FK,d1 cắt d2 tại P.Gọi Q là trung điểm của NK

    a/Chứng tỏ :O là trọng tâm của tam giác CHF (0,5 Đ)

    b/Chứng tỏ :3 điểm E,Q,P thẳng hàng (0,5 Đ)


Hướng dẫn giải

Câu 1a:EF//AB và góc BAC=90*

Câu 1b :AB=12 cm ,BC=20 cm ,AF=10 cm

Câu 2a:I là trọng tâm tam giác ABC=>CI là đường trung tuyến

Câu 2b:AB//EF ,AC//NF , góc BAC=90*

Câu 2c:AB//EF ,BC//EN

Câu 3a :Chứng tỏ được :M là trung điểm của NC

ME là đường trung bình tam giác ANC ,MF là đường trung bình tam giác BNC =>AN=2ME ,BN=2MF

Câu 3b :Dùng câu 3a chứng tỏ được :EF=EH

Có EF=EH ,EA=EC và EF_|_AC

Câu 3c :Chứng tỏ được tứ giác ABFH là hình bình hành =>BH và NE cùng đi qua trung điểm của AF

Câu 4a :Cho AF,BH,NE đồng quy tại điểm I

Dể thấy IE là đường trung bình tam giác AFH=>NE//AK


Trong tam giác vuông FKH ,chứng tỏ được :EK=EF (1)

Từ NE//AK ,chứng tỏ được :NE_|_KF (2)

Từ (1),(2) Chứng tỏ được :NE là đường trung tuyến của tam giác EKF =>Chứng tỏ được :NE là đường trung trực của KF

=>NK=NF mà NF=AE=>NK=AE

Câu 4b :Từ giả thiết suy ra AF//KE=>K là trung điểm của AH =>tam giác AFH cân tại F=>FA=FH mà FA=AH=>HA=HF

Chứng tỏ được :ΔHKF=ΔHEA =>AE=KF

Câu 5a:Gọi G là trung điểm của AM .Chứng tỏ được :BE//NG

Từ BE//NG ,chứng tõ được :MG=MC

=>AC=3MC =>MC:EC=2:3 =>M là trọng tâm tam giác CHF

Câu 5b :NF cắt BE,AP ,AH lần lượt tại T,V,S

Chứng tỏ được :Tứ giác ETVA là hình bình hành =>VT=EA

Mà dễ thấy AE=2NT =>VT=2NT=>NV=NT mà AE=NF

=>NF=2NV .(3)

Chứng tỏ được :A là trung điểm của SH ,N là trung điểm của SF

=>NS=NF ,kết hợp với (3)=>NS=2NV=>V là trung điểm của SN


Từ đó trong tam giác HFS ta có bài toán :Cho tam giác HFS vuông tại F .Gọi E,N,A lần lượt là trung điểm của các cạnh FH,FS,HS .Kẻ FK vuông góc HS tại K .Gọi V là trung điểm của NS .Lấy điểm P thuộc AV sao cho NP//FK .Gọi Q là trung điểm của KN .Chứng tỏ :3 điểm E,Q,P thẳng hàng

Cho NE cắt AV tại J ,NP cắt AE tại U ,JU cắt HS tại R ,AE cắt KN tại Y

Chứng tỏ được :ΔAVS=ΔJVN =>NJ=AS mà AS=NE

=>Từ đó chứng tỏ được :NU là đường trung tực của JE

=>PE=PJ => góc JEP= góc EJA (a)

Ta có :UE=UJ ,AR//EJ =>Chứng tỏ được :tam giác AUR cân tại U=>UA=UR =>AE=RJ

Chứng tỏ được :ΔJEA=ΔEJR =>góc EJA=góc JER (b)

Từ (a),(b)=>3 điểm E,P,R thẳng hàng (6)

Theo nhu trên tứ giác AKEN là hình thang cân .Chứng tỏ được :YE=YN .Trong tam giác vuông AEU ,từ đó chứng tỏ được Y là trung điểm của EU

Chứng tỏ được :KN//JU và tứ giác JNKR là hình bình hành

=>KR=NJ=NE =>Chứng tỏ được :Tứ giác NEKR là hình bình hành =>3 điểm E,Q,R thẳng hàng (7)

Từ (6),(7) Ta có :ĐPCM

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

đề thi Lời giải đề kiểm tra 1 tiết hình chương I lớp 8, Hình học 8. . nslide.com chia sẽ tới bạn đọc thư viện Lời giải đề kiểm tra 1 tiết hình chương I lớp 8 .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , đề thi Lời giải đề kiểm tra 1 tiết hình chương I lớp 8 thuộc danh mục Hình học 8 được giới thiệu bởi thành viên Ninh Nguyễn Khánh đến thành viên nhằm mục tiêu học tập , thư viện này được giới thiệu vào chủ đề Hình học 8 , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .docx, cùng danh mục còn có Đề thi Toán học Toán học 8 Hình học 8 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem Đề kiểm tra hình học chương I-lớp 8 Năm học :2017-2018Thời gian làm bài :60 phút Đề bài :Cho tam giác ABC vuông tại A có AC>AB, tiếp theo là Gọi E và F lần lượt là trung điểm của những cạnh AC và BC 1 a/Chứng tỏ:Tứ giác AEFB là hình thang vuông (2 Đ) b/Nếu cho biết AC=16cm ,SΔABC=96 cm2, kế tiếp là Tính AF (1 Đ) 2/AF cắt BE tại I ,IC cắt EF và AB lần lượt tại M và N a/Chứng https://nslide.com/de-thi/loi-giai-de-kiem-tra-1-tiet-hinh-chuong-i-lop-8.po7w0q.html