Lời giải đề kiểm tra 1 tiết hình chương I lớp 8

đề thi Hình học 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 28       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
po7w0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
11/22/2017 4:34:22 PM
Loại file
docx
Dung lượng
0.21 M
Lần xem
1
Lần tải
28
File đã kiểm duyệt an toàn

Đề kiểm tra hình học chương I-lớp 8 Năm học :2017-2018Thời gian làm bài :60 phút Đề bài :Cho tam giác ABC vuông tại A có AC>AB.Gọi E và F lần lượt là trung điểm của các cạnh AC và BC 1 a/Chứng tỏ:Tứ g,xem chi tiết và tải về Đề thi Lời giải đề kiểm tra 1 tiết hình chương I lớp 8, Đề Thi Hình Học 8 , Đề thi Lời giải đề kiểm tra 1 tiết hình chương I lớp 8, docx, 1 trang, 0.21 M, Hình học 8 chia sẽ bởi Ninh Nguyễn Khánh đã có 28 download

 
LINK DOWNLOAD

Loi-giai-de-kiem-tra-1-tiet-hinh-chuong-I-lop-8.docx[0.21 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Đề kiểm tra hình học chương I-lớp 8
Năm học :2017-2018Thời gian làm bài :60 phút
Đề bài :Cho tam giác ABC vuông tại A có AC>AB.Gọi E và F lần lượt là trung điểm của các cạnh AC và BC
1 a/Chứng tỏ:Tứ giác AEFB là hình thang vuông (2 Đ)
b/Nếu cho biết AC=16cm ,SΔABC=96 cm2.Tính AF (1 Đ)
2/AF cắt BE tại I ,IC cắt EF và AB lần lượt tại M và N
a/Chứng tỏ :N là trung điểm của AB (0,75 Đ)
b/Chứng tỏ :Tứ giác AEFN là hình chữ nhật (1 Đ)
c/Chứng tỏ:Tứ giác CENF là hình bình hành (1 Đ)
3/Trên tia đối tia EF lấy điểm H sao cho EH=2EM
a/Chứng tỏ :M là trung điểm của EF (0,75 Đ)
/Chứng tỏ :Tứ giác CFAH là hình thoi (1 Đ)
c/Chứng tỏ :3 đường thẳng AF,NE,BH đồng quy tại 1 điểm (0,5 Đ)
4/Kẻ FK vuông góc với AH tại K
a/Chứng tỏ :Tứ giác EKAN là hình thang cân (0,5 Đ)
b/Chứng tỏ :Nếu tứ giác EKAF là hình thang thì tứ giác EKAF là hình thang cân (0,5 Đ)
5/BM cắt AC tại O .Đường thẳng d1 đi qua A và song song với BE.Đường thẳng d2 đi qua N và song song với FK,d1 cắt d2 tại P.Gọi Q là trung điểm của NK
a/Chứng tỏ :O là trọng tâm của tam giác CHF (0,5 Đ)
b/Chứng tỏ :3 điểm E,Q,P thẳng hàng (0,5 Đ)
Hướng dẫn giải/
Câu 1a:EF//AB và góc BAC=90*
Câu 1b :AB=12 cm ,BC=20 cm ,AF=10 cm
Câu 2a:I là trọng tâm tam giác ABC=>CI là đường trung tuyến
Câu 2b:AB//EF ,AC//NF , góc BAC=90*
Câu 2c:AB//EF ,BC//EN
Câu 3a :Chứng tỏ được :M là trung điểm của NC
ME là đường trung bình tam giác ANC ,MF là đường trung bình tam giác BNC =>AN=2ME ,BN=2MF
Câu 3b :Dùng câu 3a chứng tỏ được :EF=EH
Có EF=EH ,EA=EC và EF_|_AC
Câu 3c :Chứng tỏ được tứ giác ABFH là hình bình hành =>BH và NE cùng đi qua trung điểm của AF
Câu 4a :Cho AF,BH,NE đồng quy tại điểm I
Dể thấy IE là đường trung bình tam giác AFH=>NE//AK
Trong tam giác vuông FKH ,chứng tỏ được :EK=EF (1)
Từ NE//AK ,chứng tỏ được :NE_|_KF (2)
Từ (1),(2) Chứng tỏ được :NE là đường trung tuyến của tam giác EKF =>Chứng tỏ được :NE là đường trung trực của KF
=>NK=NF mà NF=AE=>NK=AE
Câu 4b :Từ giả thiết suy ra AF//KE=>K là trung điểm của AH =>tam giác AFH cân tại F=>FA=FH mà FA=AH=>HA=HF
Chứng tỏ được :ΔHKF=ΔHEA =>AE=KF
/
Câu 5a:Gọi G là trung điểm của AM .Chứng tỏ được :BE//NG
Từ BE//NG ,chứng tõ được :MG=MC
=>AC=3MC =>MC:EC=2:3 =>M là trọng tâm tam giác CHF
Câu 5b :NF cắt BE,AP ,AH lần lượt tại T,V,S
Chứng tỏ được :Tứ giác ETVA là hình bình hành =>VT=EA
Mà dễ thấy AE=2NT =>VT=2NT=>NV=NT mà AE=NF
=>NF=2NV .(3)
Chứng tỏ được :A là trung điểm của SH ,N là trung điểm của SF
=>NS=NF ,kết hợp với (3)=>NS=2NV=>V là trung điểm của SN
Từ đó trong tam giác HFS ta có bài toán :Cho tam giác HFS vuông tại F .Gọi E,N,A lần lượt là trung điểm của các cạnh FH,FS,HS .Kẻ FK vuông góc HS tại K .Gọi V là trung điểm của NS .Lấy điểm P thuộc AV sao cho NP//FK .Gọi Q là trung điểm của KN .Chứng tỏ :3 điểm E,Q,P thẳng hàng
Cho NE cắt AV tại J ,NP cắt AE tại U ,JU cắt HS tại R ,AE cắt KN tại Y
/

 


Đề kiểm tra hình học chương I-lớp 8

Năm học :2017-2018                      Thời gian làm bài :60 phút

 

 

 

 

Đề bài :Cho tam giác ABC vuông tại A có AC>AB.Gọi E và F lần lượt là trung điểm của các cạnh AC và BC

1   a/Chứng tỏ:Tứ giác AEFB là hình thang vuông (2 Đ)

     b/Nếu cho biết AC=16cm ,SΔABC=96 cm2.Tính AF (1 Đ)

2/AF cắt BE tại I ,IC cắt EF và AB lần lượt tại M và N

     a/Chứng tỏ :N là trung điểm của AB (0,75 Đ)

     b/Chứng tỏ :Tứ giác AEFN  là hình chữ nhật (1 Đ)

     c/Chứng tỏ:Tứ giác CENF là hình bình hành (1 Đ)

3/Trên tia đối tia EF lấy điểm H sao cho EH=2EM

   a/Chứng tỏ :M là trung điểm của EF (0,75 Đ)

   b/Chứng tỏ :Tứ giác CFAH là hình thoi (1 Đ)

   c/Chứng tỏ :3 đường thẳng AF,NE,BH đồng quy tại 1 điểm (0,5 Đ)

4/Kẻ FK vuông góc với AH tại K

    a/Chứng tỏ :Tứ giác EKAN là hình thang cân (0,5 Đ)

    b/Chứng tỏ :Nếu tứ giác EKAF là hình thang thì tứ giác EKAF là hình thang cân (0,5 Đ)

5/BM cắt AC tại O .Đường thẳng d1 đi qua A và song song với BE.Đường thẳng d2 đi qua N và song song với FK,d1 cắt d2 tại P.Gọi Q là trung điểm của NK

    a/Chứng tỏ :O là trọng tâm của tam giác CHF (0,5 Đ)

    b/Chứng tỏ :3 điểm E,Q,P thẳng hàng (0,5 Đ)


Hướng dẫn giải

Câu 1a:EF//AB và góc BAC=90*

Câu 1b :AB=12 cm ,BC=20 cm ,AF=10 cm

Câu 2a:I là trọng tâm tam giác ABC=>CI là đường trung tuyến

Câu 2b:AB//EF ,AC//NF , góc BAC=90*

Câu 2c:AB//EF ,BC//EN

Câu 3a :Chứng tỏ được :M là trung điểm của NC

ME là đường trung bình tam giác ANC ,MF là đường trung bình tam giác BNC =>AN=2ME ,BN=2MF

Câu 3b :Dùng câu 3a chứng tỏ được :EF=EH

Có EF=EH ,EA=EC và EF_|_AC

Câu 3c :Chứng tỏ được tứ giác ABFH là hình bình hành =>BH và NE cùng đi qua trung điểm của AF

Câu 4a :Cho AF,BH,NE đồng quy tại điểm I

Dể thấy IE là đường trung bình tam giác AFH=>NE//AK


Trong tam giác vuông FKH ,chứng tỏ được :EK=EF (1)

Từ NE//AK ,chứng tỏ được :NE_|_KF (2)

Từ (1),(2) Chứng tỏ được :NE là đường trung tuyến của tam giác EKF =>Chứng tỏ được :NE là đường trung trực của KF

=>NK=NF mà NF=AE=>NK=AE

Câu 4b :Từ giả thiết suy ra AF//KE=>K là trung điểm của AH =>tam giác AFH cân tại F=>FA=FH mà FA=AH=>HA=HF

Chứng tỏ được :ΔHKF=ΔHEA =>AE=KF

Câu 5a:Gọi G là trung điểm của AM .Chứng tỏ được :BE//NG

Từ BE//NG ,chứng tõ được :MG=MC

=>AC=3MC =>MC:EC=2:3 =>M là trọng tâm tam giác CHF

Câu 5b :NF cắt BE,AP ,AH lần lượt tại T,V,S

Chứng tỏ được :Tứ giác ETVA là hình bình hành =>VT=EA

Mà dễ thấy AE=2NT =>VT=2NT=>NV=NT mà AE=NF

=>NF=2NV .(3)

Chứng tỏ được :A là trung điểm của SH ,N là trung điểm của SF

=>NS=NF ,kết hợp với (3)=>NS=2NV=>V là trung điểm của SN


Từ đó trong tam giác HFS ta có bài toán :Cho tam giác HFS vuông tại F .Gọi E,N,A lần lượt là trung điểm của các cạnh FH,FS,HS .Kẻ FK vuông góc HS tại K .Gọi V là trung điểm của NS .Lấy điểm P thuộc AV sao cho NP//FK .Gọi Q là trung điểm của KN .Chứng tỏ :3 điểm E,Q,P thẳng hàng

Cho NE cắt AV tại J ,NP cắt AE tại U ,JU cắt HS tại R ,AE cắt KN tại Y

Chứng tỏ được :ΔAVS=ΔJVN =>NJ=AS mà AS=NE

=>Từ đó chứng tỏ được :NU là đường trung tực của JE

=>PE=PJ => góc JEP= góc EJA (a)

Ta có :UE=UJ ,AR//EJ =>Chứng tỏ được :tam giác AUR cân tại U=>UA=UR =>AE=RJ

Chứng tỏ được :ΔJEA=ΔEJR =>góc EJA=góc JER (b)

Từ (a),(b)=>3 điểm E,P,R thẳng hàng (6)

Theo nhu trên tứ giác AKEN là hình thang cân .Chứng tỏ được :YE=YN .Trong tam giác vuông AEU ,từ đó chứng tỏ được Y là trung điểm của EU

Chứng tỏ được :KN//JU và tứ giác JNKR là hình bình hành

=>KR=NJ=NE =>Chứng tỏ được :Tứ giác NEKR là hình bình hành =>3 điểm E,Q,R thẳng hàng (7)

Từ (6),(7) Ta có :ĐPCM

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Lời giải đề kiểm tra 1 tiết hình chương I lớp 8
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU