Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

LÝ THUYẾT ĐƯỜNG TRÒN

 

1.Đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.Đường kính và dây cung

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.Khoảng cách từ tâm đến dây cung

 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4.Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.Tiếp tuyến của đường tròn

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….
 

 6.Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 7.Vị trí tương đối của hai đường tròn
 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

8.Góc ở tâm ,số đo cung

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 

 9.Liên hệ giữa cung và dây

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

                                 10.Góc nội tiếp

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    11.Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

                                                    12.Góc có đỉnh bên trong ,bên ngoài đường tròn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


 

                                             13.Cung chứa góc

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

                                                    14.Tứ giác nội tiếp

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 15.Độ dài đường tròn,độ dài cung tròn

 

 …………………………………………………………………………              …………………………………………………………………………              …………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………….

 ………………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………

 

 16.Diện tích hình tròn,diện tích hình quạt

 

 

 ………………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Lý thuyết đường tròn

Đăng ngày 2/25/2017 5:32:06 PM | Thể loại: Đại số | Lần tải: 17 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Lý thuyết đường tròn, Đại số. . Chúng tôi giới thiệu tới mọi người tài liệu Lý thuyết đường tròn .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem , đề thi Lý thuyết đường tròn thuộc thể loại Đại số được giới thiệu bởi bạn Yến Lê Thị Hải đến thành viên nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này đã chia sẽ vào mục Đại số , có 1 page, thuộc file .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Toán học Toán 9 Đại số ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu LÝ THUYẾT ĐƯỜNG TRÒN 1, thêm nữa Đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, thêm nữa 2, tiếp theo là Đường kính và dây cung ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3, tiếp theo là Khoảng cách từ tâm tới dây cung

https://nslide.com/de-thi/ly-thuyet-duong-tron.hg6r0q.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Đại số


LÝ THUYẾT ĐƯỜNG TRÒN

1.Đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.Đường kính và dây cung
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.Khoảng cách từ tâm đến dây cung

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.Tiếp tuyến của đường tròn

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
6.Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


7.Vị trí tương đối của hai đường tròn
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8.Góc ở tâm ,số đo cung
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
9.Liên hệ giữa cung và dây
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10.Góc nội tiếp


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11.Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12.Góc có đỉnh bên trong ,bên ngoài đường tròn………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13.Cung chứa góc

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

14.Tứ giác nội tiếp

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15.Độ dài đường tròn,độ dài cung tròn

………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

16.Diện tích hình tròn,diện tích hình quạt


………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………

Sponsor Documents