Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

LÝ THUYẾT ĐƯỜNG TRÒN

 

1.Đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.Đường kính và dây cung

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.Khoảng cách từ tâm đến dây cung

 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4.Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.Tiếp tuyến của đường tròn

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….
 

 6.Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 7.Vị trí tương đối của hai đường tròn
 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

8.Góc ở tâm ,số đo cung

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 

 9.Liên hệ giữa cung và dây

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

                                 10.Góc nội tiếp

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    11.Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

                                                    12.Góc có đỉnh bên trong ,bên ngoài đường tròn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


 

                                             13.Cung chứa góc

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

                                                    14.Tứ giác nội tiếp

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 15.Độ dài đường tròn,độ dài cung tròn

 

 …………………………………………………………………………              …………………………………………………………………………              …………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………….

 ………………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………

 

 16.Diện tích hình tròn,diện tích hình quạt

 

 

 ………………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Lý thuyết đường tròn

Đăng ngày 2/25/2017 5:32:06 PM | Thể loại: Đại số 9 | Lần tải: 17 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Lý thuyết đường tròn, Đại số 9. . nslide.com chia sẽ tới các bạn thư viện Lý thuyết đường tròn .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , đề thi Lý thuyết đường tròn thuộc thể loại Đại số 9 được chia sẽ bởi thành viên Yến Lê Thị Hải đến bạn đọc nhằm mục đích học tập , tài liệu này được giới thiệu vào mục Đại số 9 , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng mục còn có Đề thi Toán học Toán 9 Đại số 9 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập LÝ THUYẾT ĐƯỜNG TRÒN 1, nói thêm Đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, nói thêm 2, nói thêm là Đường kính và dây cung ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3, bên cạnh đó Khoảng cách từ tâm tới dây cung

https://nslide.com/de-thi/ly-thuyet-duong-tron.hg6r0q.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Đại số 9


LÝ THUYẾT ĐƯỜNG TRÒN

1.Đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.Đường kính và dây cung
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.Khoảng cách từ tâm đến dây cung

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.Tiếp tuyến của đường tròn

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
6.Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


7.Vị trí tương đối của hai đường tròn
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8.Góc ở tâm ,số đo cung
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
9.Liên hệ giữa cung và dây
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10.Góc nội tiếp


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11.Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12.Góc có đỉnh bên trong ,bên ngoài đường tròn………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13.Cung chứa góc

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

14.Tứ giác nội tiếp

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15.Độ dài đường tròn,độ dài cung tròn

………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

16.Diện tích hình tròn,diện tích hình quạt


………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………

Sponsor Documents