Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

      ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

TRƯỜNG TH TRẦN QUANG KHẢI

MA TRẬN ĐỂ KIỂM TRA ĐỌC THẦM LỚP 4 GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 - 2017

 

MẠCH KIẾN THỨC

NỘI DUNG KIẾN THỨC - KỸ NĂNG CẦN ĐÁNH GIÁ

SỐ CÂU

HỎI

SỐ TT BÀI KIỂM TRA

HÌNH THỨC CÂU HỎI

TỔNG ĐIỂM

TRẮC NGHIỆM

TỰ LUẬN

Nhận biết

Hiểu

Vận dụng

Vận dụng phản hồi

Nhận biết

Hiểu

Vận dụng

Vận dụng phản hồi

ĐỌC HIỂU

-Nhận biết nhiệm vụ nhân vật “tôi” trong bài.

1

1

0,5

 

 

 

 

 

 

 

2,0

- Biết “người chạy cuối cùng” là người khuyết tật.

1

2

 

 

 

 

0,5

 

 

 

-Kết quả chạy của người khuyết tật trong bài.

    1

3

0,5

 

 

 

 

 

 

 

-Biết cư xử vói bạn khuyết tật trong cuộc sống.

1

4

 

 

 

 

 

 

 

0,5

LUYN TỪ

VÀ CÂU

- ghi lại được từ trái nghĩa , gần nghĩa với từ trong câu.

1

5

 

 

 

 

 

1

 

 

3,0

- Xác định được kiểu câu kể.

1

6

 

 

 

 

0,5

 

 

 

-Tìm được từ láy trong đoạn văn cho sẵn.

1

7

 

 

 

 

 

0,5

 

 

- Biết dung dấu gạch ngang đánh dấu bộ phận chú thích trong ngữ cảnh cho trước.  

1

8

 

 

 

 

 

 

0,5

 

- Đặt câu khiến theo tình huống cho trước.

1

9

 

 

 

 

 

 

0,5

 

TỔNG ĐIỂM

9

 

1

 

 

 

1

1,5

1

0,5

5

                

  Quận 1, ngày …. tháng 2 năm 2017                        Nhận biết               40%                                                                          Người lập                        

                                Hiệu trưởng Hiểu 30%

 Vận dụng 20%

 Vận dụng phản hồi 10% Nguyễn Đăng Khánh

 

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

ma tram TV4 GHK2

Đăng ngày 2/26/2017 12:51:16 PM | Thể loại: Lịch sử 4 | Lần tải: 295 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi ma tram TV4 GHK2, Lịch sử 4. . nslide.com giới thiệu tới các bạn thư viện ma tram TV4 GHK2 .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo , Thư viện ma tram TV4 GHK2 trong thể loại Lịch sử 4 được giới thiệu bởi user Khánh Nguyễn Đăng tới bạn đọc nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này đã chia sẽ vào thể loại Lịch sử 4 , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Tiểu học Lớp 4 Lịch sử 4 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 TRƯỜNG TH TRẦN QUANG KHẢI MA TRẬN ĐỂ KIỂM TRA ĐỌC THẦM LỚP 4 GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 - 2017 MẠCH KIẾN THỨC NỘI DUNG KIẾN THỨC - KỸ NĂNG CẦN ĐÁNH GIÁ SỐ CÂU HỎI SỐ TT BÀI KIỂM TRA HÌNH THỨC CÂU HỎI TỔNG ĐIỂM      TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN       Nhận biết Hiểu Vận dụng Vận dụng phản hồi Nhận biết Hiểu Vận dụng Vận dụng phản hồi   ĐỌC HIỂU -Nhận biết nhiệm vụ nhân vật “tôi” trong bài, kế tiếp là 1

https://nslide.com/de-thi/ma-tram-tv4-ghk2.7w6r0q.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Lịch sử 4


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1
TRƯỜNG TH TRẦN QUANG KHẢI
MA TRẬN ĐỂ KIỂM TRA ĐỌC THẦM LỚP 4 GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 - 2017

MẠCH KIẾN THỨC
NỘI DUNG KIẾN THỨC - KỸ NĂNG CẦN ĐÁNH GIÁ
SỐ CÂU
HỎI
SỐ TT BÀI KIỂM TRA
HÌNH THỨC CÂU HỎI
TỔNG ĐIỂM

TRẮC NGHIỆM
TỰ LUẬN


Nhận biết
Hiểu
Vận dụng
Vận dụng phản hồi
Nhận biết
Hiểu
Vận dụng
Vận dụng phản hồi


ĐỌC HIỂU
-Nhận biết nhiệm vụ nhân vật “tôi” trong bài.
1
1
0,52,0


- Biết “người chạy cuối cùng” là người khuyết tật.
1
2
0,5


-Kết quả chạy của người khuyết tật trong bài.
 1
3
0,5


-Biết cư xử vói bạn khuyết tật trong cuộc sống.
1
40,5


LUYỆN TỪ
VÀ CÂU
- ghi lại được từ trái nghĩa , gần nghĩa với từ trong câu.
1
5

1


3,0


- Xác định được kiểu câu kể.
1
6
0,5


-Tìm được từ láy trong đoạn văn cho sẵn.
1
7

0,5

- Biết dung dấu gạch ngang đánh dấu bộ phận chú thích trong ngữ cảnh cho trước.
1
8


0,5
- Đặt câu khiến theo tình huống cho trước.
1
9


0,5TỔNG ĐIỂM
9

11
1,5
1
0,5
5


Quận 1, ngày …. tháng 2 năm 2017 Nhận biết 40% Người lập
Hiệu trưởng Hiểu 30%
Vận dụng 20%
Vận dụng phản hồi 10% Nguyễn Đăng KhánhSponsor Documents