Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

      ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

TRƯỜNG TH TRẦN QUANG KHẢI

MA TRẬN ĐỂ KIỂM TRA ĐỌC THẦM LỚP 4 GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 - 2017

 

MẠCH KIẾN THỨC

NỘI DUNG KIẾN THỨC - KỸ NĂNG CẦN ĐÁNH GIÁ

SỐ CÂU

HỎI

SỐ TT BÀI KIỂM TRA

HÌNH THỨC CÂU HỎI

TỔNG ĐIỂM

TRẮC NGHIỆM

TỰ LUẬN

Nhận biết

Hiểu

Vận dụng

Vận dụng phản hồi

Nhận biết

Hiểu

Vận dụng

Vận dụng phản hồi

ĐỌC HIỂU

-Nhận biết nhiệm vụ nhân vật “tôi” trong bài.

1

1

0,5

 

 

 

 

 

 

 

2,0

- Biết “người chạy cuối cùng” là người khuyết tật.

1

2

 

 

 

 

0,5

 

 

 

-Kết quả chạy của người khuyết tật trong bài.

    1

3

0,5

 

 

 

 

 

 

 

-Biết cư xử vói bạn khuyết tật trong cuộc sống.

1

4

 

 

 

 

 

 

 

0,5

LUYN TỪ

VÀ CÂU

- ghi lại được từ trái nghĩa , gần nghĩa với từ trong câu.

1

5

 

 

 

 

 

1

 

 

3,0

- Xác định được kiểu câu kể.

1

6

 

 

 

 

0,5

 

 

 

-Tìm được từ láy trong đoạn văn cho sẵn.

1

7

 

 

 

 

 

0,5

 

 

- Biết dung dấu gạch ngang đánh dấu bộ phận chú thích trong ngữ cảnh cho trước.  

1

8

 

 

 

 

 

 

0,5

 

- Đặt câu khiến theo tình huống cho trước.

1

9

 

 

 

 

 

 

0,5

 

TỔNG ĐIỂM

9

 

1

 

 

 

1

1,5

1

0,5

5

                

  Quận 1, ngày …. tháng 2 năm 2017                        Nhận biết               40%                                                                          Người lập                        

                                Hiệu trưởng Hiểu 30%

 Vận dụng 20%

 Vận dụng phản hồi 10% Nguyễn Đăng Khánh

 

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

ma tram TV4 GHK2

Đăng ngày 2/26/2017 12:51:16 PM | Thể loại: Lịch sử | Lần tải: 295 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi ma tram TV4 GHK2, Lịch sử. . nslide.com giới thiệu tới đọc giả đề thi ma tram TV4 GHK2 .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , đề thi ma tram TV4 GHK2 trong chủ đề Lịch sử được chia sẽ bởi user Khánh Nguyễn Đăng đến các bạn nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này đã chia sẽ vào chuyên mục Lịch sử , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Tiểu học Lớp 4 Lịch sử ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 TRƯỜNG TH TRẦN QUANG KHẢI MA TRẬN ĐỂ KIỂM TRA ĐỌC THẦM LỚP 4 GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 - 2017 MẠCH KIẾN THỨC NỘI DUNG KIẾN THỨC - KỸ NĂNG CẦN ĐÁNH GIÁ SỐ CÂU HỎI SỐ TT BÀI KIỂM TRA HÌNH THỨC CÂU HỎI TỔNG ĐIỂM      TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN       Nhận biết Hiểu Vận dụng Vận dụng phản hồi Nhận biết Hiểu Vận dụng Vận dụng phản hồi   ĐỌC HIỂU -Nhận biết nhiệm vụ nhân vật “tôi” trong bài, bên cạnh đó 1 1 0,5      

https://nslide.com/de-thi/ma-tram-tv4-ghk2.7w6r0q.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Lịch sử


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1
TRƯỜNG TH TRẦN QUANG KHẢI
MA TRẬN ĐỂ KIỂM TRA ĐỌC THẦM LỚP 4 GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 - 2017

MẠCH KIẾN THỨC
NỘI DUNG KIẾN THỨC - KỸ NĂNG CẦN ĐÁNH GIÁ
SỐ CÂU
HỎI
SỐ TT BÀI KIỂM TRA
HÌNH THỨC CÂU HỎI
TỔNG ĐIỂM

TRẮC NGHIỆM
TỰ LUẬN


Nhận biết
Hiểu
Vận dụng
Vận dụng phản hồi
Nhận biết
Hiểu
Vận dụng
Vận dụng phản hồi


ĐỌC HIỂU
-Nhận biết nhiệm vụ nhân vật “tôi” trong bài.
1
1
0,52,0


- Biết “người chạy cuối cùng” là người khuyết tật.
1
2
0,5


-Kết quả chạy của người khuyết tật trong bài.
 1
3
0,5


-Biết cư xử vói bạn khuyết tật trong cuộc sống.
1
40,5


LUYỆN TỪ
VÀ CÂU
- ghi lại được từ trái nghĩa , gần nghĩa với từ trong câu.
1
5

1


3,0


- Xác định được kiểu câu kể.
1
6
0,5


-Tìm được từ láy trong đoạn văn cho sẵn.
1
7

0,5

- Biết dung dấu gạch ngang đánh dấu bộ phận chú thích trong ngữ cảnh cho trước.
1
8


0,5
- Đặt câu khiến theo tình huống cho trước.
1
9


0,5TỔNG ĐIỂM
9

11
1,5
1
0,5
5


Quận 1, ngày …. tháng 2 năm 2017 Nhận biết 40% Người lập
Hiệu trưởng Hiểu 30%
Vận dụng 20%
Vận dụng phản hồi 10% Nguyễn Đăng KhánhSponsor Documents