Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

     PHÒNG GD & ĐT NĂM CĂN

TRƯỜNG THCS XÃ HÀNG VỊNH

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN HKII NĂM HỌC 2016-2017

CHỦ ĐỀ

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

TỔNG

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

 

1/. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn: Giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn; Giải bài toán bằng cách lập hệ PT.

C1

 

C2

 

 

 

 

C17

 

Số câu

1

 

1

 

 

 

 

1

3

Số điểm

0,25

 

0,25

 

 

 

 

1,5

2,0-20%

2/. Hàm số y=ax2 (a≠0) – Phương trình bậc hai một ẩn: Tính chất và đồ thị hàm số; giải PT, vận dụng định lí Vi-ét.

C3, C4, C5.

 

C6, C7,C8

C18

C9

C19

C10

 

 

Số câu

3

 

3

1

1

1

1

 

10

Số điểm

0,75

 

0,75

1,0

0,25

1,0

0,25

 

4,0-40%

3/. Góc với đường tròn: Nhận biết, tính được số đo các loại góc; chứng minh tứ giác nội tiếp, tia phân giác của một góc.

C11

 

 

C12 C13

 

C14

C20

 

 

 

Số câu

1

 

2

 

1

1

 

 

5

Số điểm

0,25

 

0,5

 

0,25

2,0

 

 

3,0-30%

4/. Hình trụ-Hình nón-Hình cầu: Tính diện tích, thể tích các loại hình.

C15

 

C16

 

 

C21

 

 

 

Số câu

1

 

1

 

 

1

 

 

3

Số điểm

0,25

 

0,25

 

 

0,5

 

 

1,0-10%

Số câu

Số điểm

   Tỉ lệ %

6

1,5

15%

8

2,75

27,5%

5

4,0

40%

3

1,75

17,5%

21

10,0

100%

 

Hàng Vịnh, ngày 04 tháng 04 năm 2017

               GVBM

 

 

  Nguyễn Văn Tẻo

 

     PHÒNG GD & ĐT NĂM CĂN

TRƯỜNG THCS XÃ HÀNG VỊNH

 

 BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT NỘI DUNG CÂU HỎI KIỂM TRA MÔN TOÁN HKII

Chủ đề

Câu

Mức độ tư duy

Mô tả

1/. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

C1

C2

 

Nhận biết

Thông hiểu

 

Nhận biết được PT bậc nhất hai ẩn.

Xác định được nghiệm của hệ phương trình.

2/. Hàm số y=ax2 (a≠0) – Phương trình bậc hai một ẩn

C3

C4

 

C5

 

C6

 

C7

 

C8

 

C9

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Ma trận, bảng mô tả, bảng phân tích các phương án nhiễu, đề đáp môn Toán HKII 2016-2017

Đăng ngày 4/10/2017 11:59:52 PM | Thể loại: Toán học 9 | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.55 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Ma trận, bảng mô tả, bảng phân tích các phương án nhiễu, đề đáp môn Toán HKII 2016-2017, Toán học 9. . nslide.com giới thiệu đến cộng đồng tài liệu Ma trận, bảng mô tả, bảng phân tích các phương án nhiễu, đề đáp môn Toán HKII 2016-2017 .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem , Thư viện Ma trận, bảng mô tả, bảng phân tích các phương án nhiễu, đề đáp môn Toán HKII 2016-2017 thuộc danh mục Toán học 9 được chia sẽ bởi thành viên Tẻo Nguyễn Văn tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này được đưa vào danh mục Toán học 9 , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng mục còn có Đề thi Đề thi Toán học Toán học 9 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem PHÒNG GD & ĐT NĂM CĂN TRƯỜNG THCS XÃ HÀNG VỊNH MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN HKII NĂM HỌC 2016-2017 CHỦ ĐỀ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao TỔNG   TN TL TN TL TN TL TN TL   1/, bên cạnh đó Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn: Giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn; Giải

https://nslide.com/de-thi/ma-tran-bang-mo-ta-bang-phan-tich-cac-phuong-an-nhieu-de-dap-mon-toan-hkii-2016-2017.k0ct0q.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán học 9


PHÒNG GD & ĐT NĂM CĂN
TRƯỜNG THCS XÃ HÀNG VỊNH

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN HKII NĂM HỌC 2016-2017
CHỦ ĐỀ
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
TỔNG


TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL


1/. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn: Giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn; Giải bài toán bằng cách lập hệ PT.
C1

C2
C17


Số câu
1

1
1
3

Số điểm
0,25

0,25
1,5
2,0-20%

2/. Hàm số y=ax2 (a≠0) – Phương trình bậc hai một ẩn: Tính chất và đồ thị hàm số; giải PT, vận dụng định lí Vi-ét.
C3, C4, C5.

C6, C7,C8
C18
C9
C19
C10Số câu
3

3
1
1
1
1

10

Số điểm
0,75

0,75
1,0
0,25
1,0
0,25

4,0-40%

3/. Góc với đường tròn: Nhận biết, tính được số đo các loại góc; chứng minh tứ giác nội tiếp, tia phân giác của một góc.
C11


C12 C13

C14
C20
Số câu
1

2

1
1


5

Số điểm
0,25

0,5

0,25
2,0


3,0-30%

4/. Hình trụ-Hình nón-Hình cầu: Tính diện tích, thể tích các loại hình.
C15

C16


C21
Số câu
1

1


1


3

Số điểm
0,25

0,25


0,5


1,0-10%

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
6
1,5
15%
8
2,75
27,5%
5
4,0
40%
3
1,75
17,5%
21
10,0
100%


Hàng Vịnh, ngày 04 tháng 04 năm 2017
GVBM


Nguyễn Văn Tẻo

PHÒNG GD & ĐT NĂM CĂN
TRƯỜNG THCS XÃ HÀNG VỊNH

BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT NỘI DUNG CÂU HỎI KIỂM TRA MÔN TOÁN HKII
Chủ đề
Câu
Mức độ tư duy
Mô tả

1/. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
C1
C2

Nhận biết
Thông hiểu

Nhận biết được PT bậc nhất hai ẩn.
Xác định được nghiệm của hệ phương trình.

2/. Hàm số y=ax2 (a≠0) – Phương trình bậc hai một ẩn
C3
C4

C5

C6

C7

C8

C9


C10
Nhận biết
Nhận biết

Nhận biết

Thông hiểu

Thông hiểu

Thông hiểu

Vận dụng thấp


Vận dụng cao
Nhận biết được PT bậc hai một ẩn.
Nhận biết được hệ số của PT bậc hai một ẩn.
Nhận biết được PT bậc hai một ẩn có 2 nghiệm phân biệt khi a, c trái dấu.
Tính được 2 nghiệm của PT bậc hai một ẩn bằng công thưc nhẩm nghiệm.
Tính được 2 nghiệm của PT bậc hai một ẩn bằng công thưc nhẩm nghiệm.
Tính được 2 nghiệm của PT bậc hai một ẩn bằng định lí Vi - ét.
Tìm được điều kiện để phương trình bậc hai một ẩn đồng biến và nghịch biến.
Tìm được điều kiện để phương trình bậc hai một ẩn có nghiệm.

3/. Góc với đường tròn
C11

C12
C13
C14
Nhận biết

Thông hiểu
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Nhận biết được công thức tính độ dài đường tròn.
Tính được diện tích hình tròn.
Tính được số đo góc ở tâm.
Tính được số đo cung bị chắn.

4/. Hình trụ-Hình nón-Hình cầu
C15

C16
Nhận biết

Thông hiểu
Tính được diện tích xung quanh của hình trụ.
Tính được diện tích toàn phần của hình trụ.


Hàng Vịnh, ngày 04 tháng 04 năm 2017
GVBM


Nguyễn Văn Tẻo

PHÒNG GD & ĐT NĂM CĂN
TRƯỜNG THCS XÃ HÀNG VỊNH
BẢNG PHÂN TÍCH CỤ THỂ CÁC PHƯƠNG ÁN
Câu hỏi

Sponsor Documents