nslide.com Thư viện tài liệu giáo án bài giảng Thư viện giáo án điện tử,thư viện tài liệu, thư viện giáo án, thư viện bài giảng,thư viện đề thi,
mầm non,tiểu học,cấp 1, cấp 2, cấp 3, lớp 1,lớp 2,lớp 3,lớp 4,lớp 5,lớp 6,lớp 7,lớp 8,lớp 9,lớp 10,lớp 11,lớp 12, giáo trình, luận văn, đồ án, khóa luận
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra ma trận đề kiểm tra 1 tiết địa lí HK II

Đề thi Địa lý 10 ma trận đề kiểm tra 1 tiết địa lí HK II

Loại file: docx
Ngày chia sẽ: 2/24/2017 10:35:39 AM
Kích thước: 0.00 M
Lần tải: 31
Tác giả: Nhung Bùi Thị
Nguồn: suu tam
File đính kèm: Thiet_ke_mon_dialy_Khoi_11_1_tiet_Copy.docx
Xem: 3
Số trang 1 trang
Download miễn phí, free 100%

Xin hãy download về máy để xem Đề thi Địa lý 10, Mien phi 100%

SLIDE

Đề thi Địa lý 10 ma trận đề kiểm tra 1 tiết địa lí HK II

Loại file: docx | Kích thước: 0.00 M | Lần tải: 31 | Xem: 3 | Số trang 1 trang

MÔ TẢ TÀI LIỆU

Download Đề thi Địa lý 10 ma trận đề kiểm tra 1 tiết địa lí HK II mien phi,tai lieu ma trận đề kiểm tra 1 tiết địa lí HK II mien phi,bai giang ma trận đề kiểm tra 1 tiết địa lí HK II mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

SỞ GD & ĐT ĐỒNG NAI
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
THIẾT KẾ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
LỚP: 11, NĂM HỌC 2016 – 2017
Môn: Địa Lý


I.MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA ĐỀ KIỂM TRA
Kiểm tra nhằm đánh giá năng lực đầu ra của HS về
- Nhật Bản.
- Trung Quốc.
1. Kiến thức
- Đánh giá khả năng nhận biết, thông hiểu và vận dụng kiến thức cơ bản của HS về vị trí địa lí, lãnh thổ, đặc điểm chung của tự nhiên, dân cư , kinh tế của Nhật Bản, Trung Quốc.
2. Kỹ năng
- Đánh giá kĩ năng tính toán xử lí số liệu, kĩ năng vẽ và nhận xét biểu đồ.
- Đánh giá kĩ năng đọc bản đồ, nhận xét các bảng số liệu.
- Vận dụng các kiến thức để giải quyết các vấn đề.
3. Thái độ
- Nghiêm túc, tự giác trong khi làm bài kiểm tra.
4. Năng lực
- Tự học, giải quyết vấn đề, tính toán, sử dụng bản đồ, số liệu thống kê, sử dụng hình ảnh.
II.HÌNH THỨC CỦA ĐỀ KIỂM TRA
-Hình thức: 40% tự luận và 60% trắc nghiệm
-Thời gian làm bài: 45 phút
III.KHUNG NĂNG LỰC
Mức độ
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Năng lực
Cấp độ thấp
Cấp độ cao


BÀI 9:
NHẬT BẢN
- Nhớ được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Nhật Bản.
- Nhớ được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và Nhớ được những thuận lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế.
- Nhớ được sự phát triển và phân bố của những ngành kinh tế chủ chốt.
- Ghi nhớ một số địa danh.

- Hiểu được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và phân tích được những thuận lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế.
- Phân tích được các đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của chúng tới kinh tế.
- Giải thích được sự phát triển và phân bố của những ngành kinh tế chủ chốt.


- Năng lực tự học
- Năng lực giải quyết vấn đề
- Năng lực tư duy logic

BÀI 10: TRUNG QUỐC
- Nhớ được các đặc điểm dân cư của Trung Quốc.
- Trình bày đặc điểm tự nhiên tài nguyên thiên nhiên và phân tích được những thuận lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế- xã hội.
- Hiểu và phân tích được đặc điểm phát triển kinh tế, một số ngành kinh tế chủ chốt.


-Năng lực tự học


KĨ NĂNG


-Vẽ biểu đồ kết hợp cột và đường
Nhận xét và giải thích từ biểu đồ đã vẽ
-Năng lực giải quyết vấn đề
IV.MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
1.Dùng cho loại đề kiểm tra kết hợp TL và TNKQ
Cấp độ

Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ caoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


Chủ đề 1: Nhật Bản

- Nhớ được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Nhật Bản.
- Nhớ được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và Nhớ được những thuận lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế.
- Nhớ được sự phát triển và phân bố của những ngành kinh tế chủ chốt.
- Ghi nhớ một số địa danh.

- Hiểu được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và phân tích được những thuận lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế.
- Phân tích được các đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của chúng tới kinh tế.
- Giải thích được sự phát triển và phân bố của những ngành kinh tế chủ chốt.-
Số câu: 9
Số điểm: 4,5 đ
Tỉ lệ: 45 %
4 câu
2 điểm
20 %

5 câu
2,5 điểm
25 %


9câu
4,5 điểm
45 %

Chủ đề 2: Trung Quốc

-Nhớ được các đặc điểm dân cư của Trung Quốc.

- Hiểu và phân tích được đặc điểm phát triển kinh tế, một số ngành kinh tế chủ chốt.
- Trình bày đặc điểm tự nhiên tài nguyên thiên nhiên và phân tích được những thuận lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế- xã hội.


Số câu: 4

DOWNLOAD TÀI LIỆU
SAU ĐÓ BẤM
Download Thiet_ke_mon_dialy_Khoi_11_1_tiet_Copy.docx