Ma trận đề minh họa môn toán thi THPT QG 2017

Đăng ngày 11/26/2016 4:55:05 PM | Thể loại: Giải tích 12 | Chia sẽ bởi: Đức Tạ Minh | Lần tải: 104 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: pdf

GV: Tạ Minh Đức. THPT Hiền Đa, Phú Thọ.  
Mobile: 0962.568.999; 0915.176.999  
XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ  
50 câu, 06 chủ đề)  
(
Mức độ nhận thức  
Vận dụng  
Chủ đề  
Nội dung  
Tổng  
Nhận  
biết  
Thông  
Cấp độ  
Cấp độ  
cao  
hiểu  
thấp  
Sự đồng biến, nghịch biến  
Cực trị của hàm số  
GTLN, GTNN  
1
1
2
3
2
2
1
1
2
1
1
1
1
Hàm số  
và đồ thị  
Đường tiệm cận  
Đồ thị hàm số  
1
1
Sự tương giao  
1
Tng  
PT logarit cơ bản  
BPT mũ, lôgarit  
Quy tắc tính toán  
Đạo hàm hàm số mũ, lôgarit  
Bài toán ứng dụng thực tế  
3
1
4
3
2
2
1
11  
1
2
4
2
1
2
2
2
Mũ và  
lôgarit  
1
Tng  
1
6
1
10  
Nguyên hàm  
Tích phân  
Diện tích hình phẳng  
Thể tích khối tròn xoay  
Bài toán thực tế  
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
Nguyên  
hàm -  
Tích phân  
1
1
Tng  
Các phép toán  
1
1
3
2
1
3
0
0
7
3
2
1
Biểu diễn số phức  
Phương trình trên ^  
1
1
Số phức  
Tng  
1
3
2
6
Thể tích khối chóp  
Thể tích khối lăng trụ  
Khoảng cách  
Khối nón  
Khối trụ  
Khối cầu  
2
2
1
1
1
2
1
1
Khối đa  
diện - mặt  
cầu, mặt  
trụ, mặt  
nón  
1
1
1
1
1
Tng  
1
3
2
2
8
Phương trình mặt phẳng  
Phương trình đường thẳng  
Phương trình mặt cầu  
1
2
1
1
1
1
4
2
2
Tọa độ  
trong  
không  
gian  
1
Tng  
2
3
3
0
8
Tổng  
9
22  
15  
4
50  
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pdf