ma trận đề thi HK2_Toán 6_2017 ( tham khảo )

Đăng ngày 3/21/2017 10:28:57 AM | Thể loại: Toán học 6 | Chia sẽ bởi: Châu Lê Long | Lần tải: 1 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 0.05 M | Loại file: doc

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN : TOÁN – KHỐI 6

 

Mức độ số câu hỏi

Tổng số câu

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Chương 2 (SH)

Số nguyên

10 tiết

1

Nhân số nguyên và tính chất của phép nhân

 

1

1

 

 

 

 

 

2

Ước và bội của số nguyên

1

 

 

 

Chương 2: Số nguyên

1

1

1

 

 

 

 

 

Chương 3 (SH)

Phân sô

42 tiết

1

Phân số

1

1

 

1

 

 

 

 

2

Phân số bằng nhau và tính chất cơ bản của phân số

1

 

 

 

3

Rút gọn phân số

 

1

 

 

4

Quy đồng mẫu nhiều phân số

 

1

 

 

5

So sánh phân số

1

 

 

 

6

Phép cộng phân số và tính chất của phép cộng phân số

 

1

 

 

7

Phép trừ phân số

1

 

 

 

8

Phép nhân phân số và tính chất cơ bản của phép nhân

 

 

1

 

9

Phép chia phân số

1

 

 

 

10

Hỗn số, số thập phân, phần trăm

 

 

1

 

11

Tìm giá trị phân số của một số cho trước

 

1

1

 

 

 

 

 

12

Tìm một số biết giá trị phân số của số đó

 

1

 

 

13

Tìm tỉ số của hai số

 

 

1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi ma trận đề thi HK2_Toán 6_2017 ( tham khảo ), Toán học 6. . nslide.com giới thiệu tới mọi người tài liệu ma trận đề thi HK2_Toán 6_2017 ( tham khảo ) .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , Thư viện ma trận đề thi HK2_Toán 6_2017 ( tham khảo ) thuộc thể loại Toán học 6 được giới thiệu bởi bạn Châu Lê Long tới bạn đọc nhằm mục đích học tập , thư viện này đã đưa vào chủ đề Toán học 6 , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Đề thi Toán học Toán học 6 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN : TOÁN – KHỐI 6 Mức độ số câu hỏi Tổng số câu  Nhận biết Thông hiểu Vận dụng  TN TL TN TL TN TL TN TL Chương 2 (SH) Số nguyên 10 tiết 1 Nhân số nguyên và thuộc tính của phép nhân 1 1    2 Ước và bội của số nguyên 1     Chương 2: https://nslide.com/de-thi/ma-tran-de-thi-hk2toan-62017-tham-khao.7zqs0q.html