Đề Thi Trồng Cây Ăn Quả:Ma Tran+De Thi Hoc Ki 2 Cn 9 2016-2017 Nop Hoa

đề thi Công nghệ Công nghệ 9 Trồng cây ăn quả 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
w7vt0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-05-02 22:25:11
Loại file
doc
Dung lượng
0.02 M
Trang
1
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN YÊN MINH TRƯỜNG PTDTBT THCS THẮNG MỐ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN: CÔNG NGHỆ 9 Năm học : 2016 – 2017 Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao TNKQ

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN YÊN MINH
TRƯỜNG PTDTBT THCS THẮNG MỐ
 
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN: CÔNG NGHỆ 9
Năm học : 2016 – 2017
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
           Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
 
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
 
Chủ đề 1:
Trồng cây ăn quả.Kĩ thuật trồng cây chôm chôm.
-Nhận dạng được một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả
-Hiểu được quy trình trồng cây ăn quả đúng yêu cầu kĩ thuật.
 
-Trồng được cây ăn quả đúng yêu cầu kĩ thuật, thực hiện đúng quy trình trồng cây: đào hố => bón phân lót => trồng cây.
 
 
Số câu
Số điểm
3(câu1,2,3)
1,5
 
 
1(câu5)
2
 
 
 
Thực hành
5
5
8,5
Chủ đề 2:
Làm sirô quả.
-Biết được qui trình, yêu cầu kĩ thuật làm sirô quả
 
- Vận dụng giải thích  được qui trình, yêu cầu kĩ thuật làm sirô quả
 
 
Số câu
Số điểm
1(câu4)
0,5
 
 
 
 
1(câu6)
1
 
2
1,5
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4
2
20%
1
2
20%
1
1
10%
1
5
50%
7
10
100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN YÊN MINH
TRƯỜNG PTDTBT THCS THẮNG MỐ
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
Năm học 2016 - 2017
Môn: Công nghệ – lớp 9
Thời gian: 90 phút
I. PHẦN THI LÍ THUYẾT: (45 phút) (5 điểm)
A/ TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu câu trả lời em cho là đúng (1 điểm):
Câu 1: (0,5 điểm) Sâu đục thân,đục cành hại cây ăn quả có múi thường phá hại mạnh vào các tháng nào sau:
A. Tháng 5,6
B. Tháng 4,5
C. Tháng 3,4
D. Tháng 1,2
Câu 2: (0,5 điểm) Bệnh thán thư thường hại loại quả nào sau:
A. Cam
B. Vải
C. Xoài
D. Nhãn
Câu 3: (0,5 điểm) Rầy xanh hại xoài thường đẻ trứng ở bộ phận nào của cây ăn quả:
A. Trên qủa non
B. Cuống chùm hoa
C. Mặt trên lá cây
D. Thân cây
Câu 4: (0,5 điểm) Khi xếp quả vào lọ, cứ một lớp quả cho một lớp đường với tỉ lệ:
A. 1kg quả cần 0,5kg đường
B. 1kg quả cần 1kg đường
C. 1kg quả cần 1,5kg đường
D. 1kg quả cần 2kg đường
B/ TỰ LUẬN: (3 điểm)
Câu 5: (2 điểm)Trồng cây ăn qủa có múi cần đảm bảo yêu cầu kĩ thuật nào?
Câu 6:(1 điểm)Phân tích quy trình thực hành làm xi rô quả.
II. PHẦN THI THỰC HÀNH: (45 phút) (5 điểm)
 Trồng cây ăn quả (cây chanh) theo đúng yêu cầu kĩ thuật.( Thực hành theo tổ)
 
 
Duyệt của chuyên môn
Thắng Mố, ngày 02 tháng 05 năm 2017
Người ra đề
 
 
 
Thèn Văn Bằng
 
 
 
 
 
 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
A.PHẦN LÝ THUYẾT
I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu
Đáp án
Điểm
Câu 1
A
0,5
Câu 2
C
0,5
Câu 3
B
0,5
Câu 4
C
0,5
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu
Nội dung đáp án
Điểm
Câu 5:
(2 điểm)
-Thời vụ: (vụ xuân) tháng 2-4, (vụ thu) tháng 8-10
-khoảng cách trồng: vùng đồng bằng 8mx8m, đất đồi 7mx7m hoặc 6mx8m.
-Đào hố, bón phân lót: đất đồng bằng: sâu 50-60 cm, rộng 50-60cm; phân hữu cơ 20-30 kg/1 hố, lân 0,5 kg/1hố, kali 0,5 kg/1 hố; đất đồi;sâu 80-100 cm, rộng 80-100cm; phân hữu cơ 30-50 kg/1 hố, lân 0,5 kg/1hố, kali 0,5 kg/1 hố; vôi 0,2kg/1 hố.
0,5
0,5
 
1
 
 
Câu 6:
(3 điểm)
Bước 1. Lựa chọn quả đều không bị dập nát, rồi rửa sạch để ráo
nước.
- Bước 2. Xếp quả vào lọ, cứu một lớp quả, một lớp đường.
Tỉ lệ 1,5 kg đường/1kg quả. Sau đó đậy kín lại và để ở nơi quy định.
Bước 3. Sau 20 – 30 ngày chắt lấy nước.Sau đó cho thêm đường để chiết cho hết dịch quả, lần này lượng đường ít hơn tỉ lệ 1kg quả 1kg đươnggf sau 1-2 tuần, chất lấy nước lần thứ hai.
Đổ lẫn nước hai lần chắt với nhau sẽ được loại nước si rô đặc , có thể bảo quan trong 6 tháng.
1
 
1
 
 
1
 
B. PHẦN THỰC HÀNH: (5 điểm)
Câu hỏi
Đáp án
Thang điểm
 
Thực hành trồng cây ăn quả
- Sự chuẩn bị thực hành: Cây trồng, phân bón lót, dụng cụ thực hành.
1
- Thực hiện quy trình thực hành đúng yêu cầu, kĩ thuật:
 
+ Đào hố trồng:
1
+ Bón phân lót.
0,5
+ Trồng cây.
1
+ Tưới nước.
0,5
- Đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động.
1
 
 
 
 
 
 
 

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN YÊN MINH
TRƯỜNG PTDTBT THCS THẮNG MỐ
 
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN: CÔNG NGHỆ 9
Năm học : 2016 – 2017
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
           Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
 
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
 
Chủ đề 1:
Trồng cây ăn quả.Kĩ thuật trồng cây chôm chôm.
-Biết được đặc điểm thực vật của cây ăn quả.
-Nêu được ngưỡng giới hạn phù hợp của một số yếu tố ngoại cảnh chủ yếu đối với cây chôm chôm
-Nhận dạng được một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả
- Hiểu được giá trị dinh dưỡng của cây chôm chôm, thu hoạch và bảo quản tốt quả chôm chôm.
 
 
 
Số câu
Số điểm
3(câu1,2,3)
1,5
 
 
1(câu5)
1,5
 
 
 
 
4
3
Chủ đề 2:
Bón phân thúc cho cây ăn quả.
 
 
-Vận dụng  giải thích được việc bón phân thúc cho cây ăn quả đúng yêu cầu kĩ thuật, đúng quy trình
-Bón được phân thúc cho cây ăn quả đúng yêu cầu kĩ thuật, đúng quy trình
 
Số câu
Số điểm
 
 
 
 
 
1(câu6)
1,5
 
Thực hành
5
2
6,5
Chủ đề 3:
Làm sirô quả.
- Biết được qui trình, yêu cầu kĩ thuật làm sirô quả.
 
 
 
 
Số câu
Số điểm
1(câu4)
0,5
 
 
 
 
 
 
1
0,5
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4
2
20%
1
1,5
15%
1
1,5
15%
1
5
50%
7
10
100%
 

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN YÊN MINH
TRƯỜNG PTDTBT THCS THẮNG MỐ
ĐỀ DỰ BỊ
ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
Năm học 2016 - 2017
Môn: Công nghệ – lớp 9
Thời gian: 90 phút
 
A.PHẦN LÝ THUYẾT:(45 phút) (5 điểm)
I. TRẮC NGHIỆM : (2 điểm )
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: (0,5 điểm).Loại đất trồng cây chôm chôm có độ pH phù hợp là:
A. Nhỏ hơn 4,5    B. Lớn hơn 6,5      C. Từ 4,5 – 6,5C        D. Từ 6,5 - 7
Câu 2: (0,5 điểm).Thời vụ trồng cây xoài ở các tỉnh phía Bắc là:
A. Từ tháng 2 đến tháng 3.
B. Từ tháng 2 đến tháng 4.
C. Từ tháng 2 đến tháng 5.
D. Từ tháng 2 đến tháng 6.
Câu 3: (0,5 điểm).Bọ xít hại cây nhãn, cây vải thường để trứng ở bộ phận nào của cây trồng?
A.Dưới mặt lá   B.Rễ cây     C. Trên mặt lá           D.Thân cây
Câu 4: (0,5 điểm).Những loại quả nào sau đây có thể làm xirô?
A. Chuối.                 B. Mít.           C. Táo, mơ, sấu.           D. Na.
II. TỰ LUẬN: (3 điểm)
Câu 5: (1,5 điểm):
Vì sao cần phải bón phân thúc cho cây ăn quả ?Tại sao lại bón vào rãnh hoặc hố theo hình chiếu của tán cây
Câu 6: (1,5 điểm)
Quả chôm chôm có giá trị dinh dưỡng nào? Trình bày một số yêu cầu kĩ thuật khi thu hoạch và bảo quản quả chôm chôm?
B. PHẦN THỰC HÀNH : (5 điểm)(45 phút) ( Thực hành theo tổ)
Bón phân thúc cho cây đào
 
 
Duyệt của chuyên môn
Thắng Mố, ngày 02 tháng 05 năm 2017
Người ra đề
 
 
 
Thèn Văn Bằng
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
A.PHẦN LÝ THUYẾT
I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu
Đáp án
Điểm
Câu 1
C
0,5
Câu 2
B
0,5
Câu 3
A
0,5
Câu 4
C
0,5
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu
Nội dung đáp án
Điểm
Câu 5:
(1,5điểm)
- Cần phải bón phân thúc cho cây ăn quả để cung cấp thêm  chất
dinh dưỡng cho cây phát triển.  
- Bón phân vào rãnh hoặc hố theo hình chiếu của mép tán cây, sâu 15 - 20 cm,   rộng 20 - 30 cm và lấp đất kín. Vì căn cứ vào đặc điểm thực vật của cây ăn quả : bộ rễ phát triển, rễ con tập trung chủ yếu ở lớp đất mặt ăn rộng theo hình chiếu của mép tán cây, do đó bón phân như vậy giúp cây hút được chất dinh dưỡng nhanh hơn, có hiệu quả  hơn                                                                       
0,5
 
1
 
Câu 6:
(1,5 điểm)
- Giá trị dinh dưỡng của quả chôm chôm: Quả chôm chôm chôm có chứa nhiều đường, chất khoáng và các loại vitamin, nhất là vitamin C.
- Thu hoạch: Quả chôm chôm chín rải rác nên thu hoạch theo nhiều lần. Khi vỏ quả có màu vàng thì ta tiến hành thu hoạch.
- Bảo quản: Chôm chôm được bảo quản trong túi ni lông ở nhiệt độ 10 độ có thể giữ được 10 – 12 ngày mà chất lượng quả không bị ảnh hưởng.
0,5
 
 
0,5
 
0,5
 
B. PHẦN THỰC HÀNH: (5 điểm)
Câu hỏi
Đáp án
Thang điểm
 
Thực hành bón phân thúc cây ăn quả
- Sự chuẩn bị thực hành: Cây trồng, phân bón lót, dụng cụ thực hành.
1
- Thực hiện quy trình thực hành đúng yêu cầu, kĩ thuật:
 
- Bước 1. Xác định đúng vị trí bón phân.
+Chiếu theo hướng thẳng đứng của tán cây xuống đất
0,5
- Bước 2. Cuốc rãnh hoặc đào hố bón phân:
+Cuốc thành rãnh hoặc đào hố nhỏ với kích thước tùy theo độ sâu của rễ ở vị trí bón phân. Rộng 10-12cm, sâu 15-30cm
1
- Bước 3. Bón phân vào rãnh hoặc hố và lấp đất:
+Rải phân chuồng trộn lẫn với phân hóa học vào rãnh hoặc hố.
+Lấp đất kín
1
-Bước 4. Tưới nước:
+Tưới nước vào rãnh hoặc hố đã bón phân
0,5
- Đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động.
1
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Ma tran+de thi hoc ki 2 CN 9 2016-2017 nop Hoa
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngMa tran+de thi hoc ki 2 CN 9 2016-2017 nop Hoa.doc[0.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự

đề thi TIẾP THEO

đề thi MỚI ĐĂNG

đề thi XEM NHIỀU