Ma tran+de thi hoc ki 2 CN 9 2016-2017 nop Hoa

Đăng ngày 5/2/2017 10:25:11 PM | Thể loại: Trồng cây ăn quả | Chia sẽ bởi: Bằng Thèn Văn | Lần tải: 145 | Lần xem: 14 | Page: 1 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: doc

 


PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN YÊN MINH

TRƯỜNG PTDTBT THCS THẮNG MỐ

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN: CÔNG NGHỆ 9

Năm học : 2016 2017

Tên chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

           Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

 

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

 

Ch đ 1:

Trồng cây ăn quả.Kĩ thuật trồng cây chôm chôm.

-Nhận dạng được một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả

-Hiểu được quy trình trồng cây ăn qu đúng yêu cầu kĩ thuật.

 

-Trồng được cây ăn qu đúng yêu cầu kĩ thuật, thực hiện đúng quy trình trồng cây: đào h => bón phân lót => trồng cây.

 

 

Số câu

Số điểm

3(câu1,2,3)

1,5

 

 

1(câu5)

2

 

 

 

Thực hành

5

5

8,5

Ch đ 2:

Làm sirô quả.

-Biết được qui trình, yêu cầu kĩ thuật làm sirô qu

 

- Vận dụng giải thích  được qui trình, yêu cầu kĩ thuật làm sirô qu

 

 

Số câu

Số điểm

1(câu4)

0,5

 

 

 

 

1(câu6)

1

 

2

1,5

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

4

2

20%

1

2

20%

1

1

10%

1

5

50%

7

10

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN YÊN MINH

TRƯỜNG PTDTBT THCS THẮNG MỐ

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II

Năm học 2016 - 2017

n: Công nghệ – lớp 9

Thời gian: 90 phút

I. PHẦN THI LÍ THUYẾT: (45 phút) (5 điểm)

A/ TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu câu trả lời em cho là đúng (1 điểm):

Câu 1: (0,5 điểm) Sâu đục thân,đục cành hại cây ăn quả có múi thường phá hại mạnh vào các tháng nào sau:

A. Tháng 5,6

B. Tháng 4,5

C. Tháng 3,4

D. Tháng 1,2

Câu 2: (0,5 điểm) Bệnh thán thư thường hại loại quả nào sau:

A. Cam

B. Vải

C. Xoài

D. Nhãn

Câu 3: (0,5 điểm) Rầy xanh hại xoài thường đẻ trứng ở bộ phận nào của cây ăn quả:

A. Trên qủa non

B. Cuống chùm hoa

C. Mặt trên lá cây

D. Thân cây

Câu 4: (0,5 điểm) Khi xếp quả vào lọ, cứ một lớp quả cho một lớp đường với tỉ lệ:

A. 1kg quả cần 0,5kg đường

B. 1kg quả cần 1kg đường

C. 1kg quả cần 1,5kg đường

D. 1kg quả cần 2kg đường

B/ TỰ LUẬN: (3 điểm)

Câu 5: (2 điểm)Trồng cây ăn qủa có múi cần đảm bảo yêu cầu kĩ thuật nào?

Câu 6:(1 điểm)Phân tích quy trình thực hành làm xi rô quả.

II. PHẦN THI THỰC HÀNH: (45 phút) (5 điểm)

 Trồng cây ăn quả (cây chanh) theo đúng yêu cầu kĩ thuật.( Thực hành theo tổ)

 

 

Duyệt của chuyên môn

Thắng Mố, ngày 02 tháng 05 năm 2017

Người ra đề

 

 

 

Thèn Văn Bằng

 

 

 

 

 

 


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

A.PHẦN LÝ THUYẾT

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu

Đáp án

Điểm

u 1

A

0,5

Câu 2

C

0,5

Câu 3

B

0,5

Câu 4

C

0,5

II. T LUẬN (3 điểm)

Câu

Nội dung đáp án

Điểm

Câu 5:

(2 điểm)

-Thời vụ: (v xuân) tháng 2-4, (v thu) tháng 8-10

-khoảng cách trồng: vùng đồng bằng 8mx8m, đất đồi 7mx7m hoặc 6mx8m.

-Đào h, bón phân lót: đất đồng bằng: sâu 50-60 cm, rộng 50-60cm; phân hữu cơ 20-30 kg/1 h, lân 0,5 kg/1h, kali 0,5 kg/1 h; đất đồi;sâu 80-100 cm, rộng 80-100cm; phân hữu cơ 30-50 kg/1 h, lân 0,5 kg/1h, kali 0,5 kg/1 h; vôi 0,2kg/1 h.

0,5

0,5

 

1

 

 

Câu 6:

(3 điểm)

Bước 1. Lựa chọn quả đều không bị dập nát, rồi rửa sạch để ráo

nước.

- Bước 2. Xếp quả vào lọ, cứu một lớp quả, một lớp đường.

Tỉ lệ 1,5 kg đường/1kg quả. Sau đó đậy kín lại và để ở nơi quy định.

Bước 3. Sau 20 – 30 ngày chắt lấy nước.Sau đó cho thêm đường để chiết cho hết dịch quả, lần này lượng đường ít hơn tỉ lệ 1kg quả 1kg đươnggf sau 1-2 tuần, chất lấy nước lần thứ hai.

Đổ lẫn nước hai lần chắt với nhau sẽ được loại nước si rô đặc , có thể bảo quan trong 6 tháng.

1

 

1

 

 

1

 

B. PHẦN THỰC HÀNH: (5 điểm)

Câu hỏi

Đáp án

Thang điểm

 

Thực hành trồng cây ăn quả

- Sự chuẩn bị thực hành: Cây trồng, phân bón lót, dụng cụ thực hành.

1

- Thực hiện quy trình thực hành đúng yêu cầu, kĩ thuật:

 

+ Đào hố trồng:

1

+ Bón phân lót.

0,5

+ Trồng cây.

1

+ Tưới nước.

0,5

- Đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động.

1

 

 

 

 

 

 

 


PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN YÊN MINH

TRƯỜNG PTDTBT THCS THẮNG MỐ

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN: CÔNG NGHỆ 9

Năm học : 2016 2017

Tên chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

           Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

 

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

 

Ch đ 1:

Trồng cây ăn quả.Kĩ thuật trồng cây chôm chôm.

-Biết được đặc điểm thực vật của cây ăn quả.

-Nêu được ngưỡng giới hạn phù hợp của một số yếu tố ngoại cảnh chủ yếu đối với cây chôm chôm

-Nhận dạng được một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả

- Hiểu được giá trị dinh dưỡng của cây chôm chôm, thu hoạch và bảo quản tốt quả chôm chôm.

 

 

 

Số câu

Số điểm

3(câu1,2,3)

1,5

 

 

1(câu5)

1,5

 

 

 

 

4

3

Ch đ 2:

Bón phân thúc cho cây ăn quả.

 

 

-Vận dụng  giải thích được việc bón phân thúc cho cây ăn quả đúng yêu cầu kĩ thuật, đúng quy trình

-Bón được phân thúc cho cây ăn quả đúng yêu cầu kĩ thuật, đúng quy trình

 

Số câu

Số điểm

 

 

 

 

 

1(câu6)

1,5

 

Thực hành

5

2

6,5

Ch đ 3:

Làm sirô quả.

- Biết được qui trình, yêu cầu kĩ thuật làm sirô qu.

 

 

 

 

Số câu

Số điểm

1(câu4)

0,5

 

 

 

 

 

 

1

0,5

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

4

2

20%

1

1,5

15%

1

1,5

15%

1

5

50%

7

10

100%

 


PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN YÊN MINH

TRƯỜNG PTDTBT THCS THẮNG MỐ

ĐỀ DỰ BỊ

ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II

Năm học 2016 - 2017

n: Công nghệ – lớp 9

Thời gian: 90 phút

 

A.PHẦN LÝ THUYẾT:(45 phút) (5 điểm)

I. TRẮC NGHIỆM : (2 điểm )

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (0,5 điểm).Loại đất trồng cây chôm chôm có độ pH phù hợp là:

A. Nhỏ hơn 4,5    B. Lớn hơn 6,5      C. Từ 4,5 – 6,5C        D. Từ 6,5 - 7

Câu 2: (0,5 điểm).Thời vụ trồng cây xoài ở các tỉnh phía Bắc là:

A. Từ tháng 2 đến tháng 3.

B. Từ tháng 2 đến tháng 4.

C. Từ tháng 2 đến tháng 5.

D. Từ tháng 2 đến tháng 6.

Câu 3: (0,5 điểm).Bọ xít hại cây nhãn, cây vải thường để trứng ở bộ phận nào của cây trồng?

A.Dưới mặt lá   B.Rễ cây     C. Trên mặt lá           D.Thân cây

Câu 4: (0,5 điểm).Những loại quả nào sau đây có thể làm xirô?

A. Chuối.                 B. Mít.           C. Táo, mơ, sấu.           D. Na.

II. T LUẬN: (3 điểm)

Câu 5: (1,5 điểm):

Vì sao cần phải bón phân thúc cho cây ăn quả ?Tại sao lại bón vào rãnh hoặc hố theo hình chiếu của tán cây

Câu 6: (1,5 điểm)

Quả chôm chôm có giá trị dinh dưỡng nào? Trình bày một số yêu cầu kĩ thuật khi thu hoạch và bảo quản quả chôm chôm?

B. PHẦN THỰC HÀNH : (5 điểm)(45 phút) ( Thực hành theo tổ)

Bón phân thúc cho cây đào

 

 

Duyệt của chuyên môn

Thắng Mố, ngày 02 tháng 05 năm 2017

Người ra đề

 

 

 

Thèn Văn Bằng

 

 

 

 

 

 

 

 


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

A.PHẦN LÝ THUYẾT

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

C

0,5

Câu 2

B

0,5

Câu 3

A

0,5

Câu 4

C

0,5

II. T LUẬN (3 điểm)

Câu

Nội dung đáp án

Điểm

Câu 5:

(1,5điểm)

- Cần phải bón phân thúc cho cây ăn quả để cung cấp thêm  chất

dinh dưỡng cho cây phát triển.  

- Bón phân vào rãnh hoặc hố theo hình chiếu của mép tán cây, sâu 15 - 20 cm,   rộng 20 - 30 cm và lấp đất kín. Vì căn cứ vào đặc điểm thực vật của cây ăn quả : bộ rễ phát triển, rễ con tập trung chủ yếu ở lớp đất mặt ăn rộng theo hình chiếu của mép tán cây, do đó bón phân như vậy giúp cây hút được chất dinh dưỡng nhanh hơn, có hiệu quả  hơn                                                                       

0,5

 

1

 

Câu 6:

(1,5 điểm)

- Giá trị dinh dưỡng của quả chôm chôm: Quả chôm chôm chôm có chứa nhiều đường, chất khoáng và các loại vitamin, nhất là vitamin C.

- Thu hoạch: Quả chôm chôm chín rải rác nên thu hoạch theo nhiều lần. Khi vỏ quả có màu vàng thì ta tiến hành thu hoạch.

- Bảo quản: Chôm chôm được bảo quản trong túi ni lông ở nhiệt độ 10 độ có thể giữ được 10 – 12 ngày mà chất lượng quả không bị ảnh hưởng.

0,5

 

 

0,5

 

0,5

 

B. PHẦN THỰC HÀNH: (5 điểm)

Câu hỏi

Đáp án

Thang điểm

 

Thực hành bón phân thúc cây ăn quả

- Sự chuẩn bị thực hành: Cây trồng, phân bón lót, dụng cụ thực hành.

1

- Thực hiện quy trình thực hành đúng yêu cầu, kĩ thuật:

 

- Bước 1. Xác định đúng vị trí bón phân.

+Chiếu theo hướng thẳng đứng của tán cây xuống đất

0,5

- Bước 2. Cuốc rãnh hoặc đào hố bón phân:

+Cuốc thành rãnh hoặc đào hố nhỏ với kích thước tùy theo độ sâu của rễ ở vị trí bón phân. Rộng 10-12cm, sâu 15-30cm

1

- Bước 3. Bón phân vào rãnh hoặc hố và lấp đất:

+Rải phân chuồng trộn lẫn với phân hóa học vào rãnh hoặc hố.

+Lấp đất kín

1

-Bước 4. Tưới nước:

+Tưới nước vào rãnh hoặc hố đã bón phân

0,5

- Đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động.

1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc