PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÁI BÈ      MA TRẬN ĐỀ KTHK I

TRƯỜNG THCS TÂN HƯNG                    NĂM HỌC 2018 - 2019

                  MÔN: TOÁN 7

 

STT

       Cấp độ
 

Chủ đề

TỰ LUẬN

Tổng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

CĐ thấp

CĐ cao

1

 

 

 

Số hữu tỷ
Số thực

Biết được các phép toán và tính chất trong Q, R để giải các bài toán đơn giản

Sử dụng các phép toán và tính chất trong Q, R để giải các bài toán tìm x

Vận dụng linh hoạt các tính chất và phép toán trong Q, R để giải toán một cách hợp lý.

Vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức và của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài tập liên quan

 

 

Số câu

3câu

(câu1.1, câu1.2, câu1.4)

3câu

(câu2.1,câu2.2, câu2.3)

2câu

(câu1.3, câu 1.5)

2câu

(câu3.1, câu4)

 10câu

Số điểm

1,5đ

1,5đ

1,5đ

1,5đ

6,0đ

Tỉ lệ %

15%

15%

15%

15%

60%

2

 

 

 

Đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch

 

 

Vận dụng tính chất đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch giải được bài toán mang tính thực tiễn

 

Số câu

 

 

1câu

(câu3.2)

1câu

Số điểm

 

 

1,0đ

1,0đ

Tỉ lệ %

 

 

10%

10%

3

 

 

 

Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song

Biết và sử dụng đúng tên gọi của các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng: góc so le trong, góc đồng vị, góc trong cùng phía, góc ngoài cùng phía

(sử dụng trong quá trình làm câu 5.1)

 

Vận dụng tính chất của hai đường thẳng song song để tính số đo góc.

 

 

Số câu

 

 

 

1câu (câu5.1)

1câu

 


 

Số điểm

 

 

 

1,0đ

1,0đ

Tỉ lệ %

 

 

10%

10%

4

 

 

 

Tam giác

Vẽ hình theo yêu câu đề bài

Sử dụng định lý tổng 3 góc trong tam giác để tính số đo góc.

Vận dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác để chứng minh hai tam giác bằng nhau và chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau.

 

Số câu

 

1u

(câu5.2a)

2câu

(câu5.2b, câu 5.2c)

 

3câu

Số điểm

0,25đ

0,75đ

1,0đ

2,0đ

Tỉ lệ %

2,5%

7,5%

10%

20%

Cộng

Số câu

3câu

4câu

8câu

15

Số điểm

1,75đ

2,25đ

6,0đ

10

Tỉ lệ %

17,5%

22,5%

60%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT CÁI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 


TRƯỜNG THCS TÂN HƯNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

Đề Chính Thức

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC : 2018-2019

MÔN : TOÁN 7

Ngày kiểm tra: 19/12/2018

                   Thời gian làm bài: 90 phút  

                  (không kể thời gian giao đề)

(Đề gồm 5câu, 02 trang)

 

Câu 1. (3,0 điểm) Thực hiện các phép tính (bằng cách hợp lý nếu có):

    1)                2)            3)                                              

    4)                                           5)                                                  

Câu 2. (1,5 điểm) Tìm x biết:

     1)                       2)               3)                       

Câu 3. (2,0 điểm)

1) Tìm số học sinh của lớp 7A và lớp 7B, biết số học sinh của lớp 7B ít hơn 7A là 6 học sinh và tỉ số học sinh của lớp 7A và 7B là 7:6?

2) Cho biết 3 máy cày, cày xong một cánh đồng hết 30giờ. Hỏi 5 máy cày (cùng năng suất) như thế cày xong cánh đồng đó hết bao nhiêu giờ?                   

Câu 4. (0,5 điểm) Tìm x trong tỉ lệ thức sau:    

Câu 5. (3,0 điểm)

     1) Cho hình vẽ sau, biết a//b. Tính số đo x của góc B?

 

 

 

 

 

 

 


  2) Cho tam giác ABC vuông tại B.

  a) Tính số đo góc A, biết

  b) Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AD=AB. Tia phân giác của góc BAC cắt BC tại E. Chứng minh:

   c) Chứng minh: BE=DE

                                                                Hết

*Ghi chú:Thí sinh được sử dụng các loại máy tính cầm tay do Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép, nhưng phải trình bày rõ ràng từng bước làm (không tính điểm cho các bài làm bấm máy ra ngay kết quả).

Họ và tên thí sinh:  ..................... Số báo danh:.............

Chữ kí của giám thị 1: ............ Chữ kí của giám thị 2:.............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT CÁI BÈ

TRƯỜNG THCS TÂN HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Đề Phụ

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm Học : 2018-2019

Môn : TOÁN 7 – Ngày kiểm tra …/12/2018

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề có 02 trang

 

Câu 1. (3,0 điểm) Thực hiện các phép tính (bằng cách hợp lý nếu có):

    1)                2)             3)                                               

    4)                         5)                                                  

Câu 2. (1,5 điểm) Tìm x biết:

     1)                       2)                3)                       

Câu 3. (2,0 điểm)

1) Tìm chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật, biết chúng tỉ lệ với 3;4 và hình chữ nhật có chu vi là 56 mét?

2) Một ôtô chạy từ A đến B với vận tốc 45km/h mất 3giờ. Hỏi ôtô chạy từ A đến B với vận tốc 65km/h mất bao nhiêu giờ? (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)             

Câu 4. (0,5 điểm) Cho . Tìm x, y, z?

Câu 5. (3,0 điểm)

     1) Cho hình vẽ sau, biết a//b và b//c. Tính số đo x của góc C?

 

 

 

 

 

     2) Cho tam giác ABC vuông tại A, AB=AC, gọi M là trung điểm BC.

 


  a) Chứng minh:

  b) Chứng minh:

   c) Từ C vẽ đường thẳng vuông góc với BC cắt AB tại D. Chứng minh: DC//AM

 

 

                                                                        Hết

*Ghi chú:Thí sinh được sử dụng các loại máy tính cầm tay do Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép, nhưng phải trình bày rõ ràng từng bước làm (không tính điểm cho các bài làm bấm máy ra ngay kết quả).

Họ và tên thí sinh:  ..................... Số báo danh:.............

Chữ kí của giám thị 1: ............ Chữ kí của giám thị 2:.............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT CÁI BÈ

TRƯỜNG THCS TÂN HƯNG

Đáp Án Đề Chính Thức 7

HD CHẤM THI HỌC KỲ I

Năm Học : 2018-2019

Môn : TOÁN 7 – Ngày kiểm tra …/12/2018

 

 

Câu

Nội Dung

Điểm

Câu 1:

(3,0đ)

 

Thực hiện các phép tính:

1)

2)

 

3)

 

4)

5)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5đ

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5đ

 

 

 

 

 

 

 

0,5đ

 

 

 

 

 

 

 

 

0,75đ

 

 

 

 

 


 

 

 

 

0,75đ

Câu 2:

(1,0đ)

Tìm x biết: 

 

 

 

 

 

0,5đ

 

 

 

 

 

 

 

0,5đ

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

0,5đ

 

Câu 3:

(2,0đ)

1) Gọi x, y lần lượt là số học sinh của lớp 7A và lớp 7B

Điều kiện: x,y > 0

Theo đề bài ta có:

Áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau cho (1) ta được

(do (2))

Vậy lớp 7A có 42 học sinh và 7B có 36 học sinh

2) Gọi x (giờ) là thời gian để 5 máy cày(cùng năng suất), cày xong cánh đồng

Điều kiện: x > 0

Làm việc trên cùng một cánh đồng nên số máy cày (cùng năng suất) và thời gian cày xong cánh đồng là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch.

Suy ra:

        

Vậy 5 máy cày (cùng năng suất), cày xong cánh đồng hết 18giờ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0đ

 

 


Câu 4:

(0,5đ)

Ta có:

Áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau cho (1) ta được

Vậy x=8 và y=14

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5đ

Câu 5:

(3,0đ)

1) (1,0đ)

Ta có:   a//b

            là hai góc trong cùng phía

Nên 

 

2) (2,0đ)

Vẽ hình (0,25đ)

a) Trong tam giác vuông hai góc nhọn phụ nhau nên:

     

b) Ch/m ?

Xét có:

AE là cạnh chung

AB=AD (gt)

Vậy (c.g.c)

c) Ta có: (cmt)

    Suy ra: BE=DE(2 cạnh tương ứng)

 

 

 

 

 

 

0,5đ

 

0,5đ

 

 

 

 

 

0,5đ

 

 

 

 

 

 

0,75đ

 

0,5đ

 

  CHÚ Ý: Các cách giải khác, nếu học sinh làm đúng vẫn cho trọn số điểm.

 

 

 

 

 

 

 


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT CÁI BÈ

TRƯỜNG THCS TÂN HƯNG

Đáp Án Đề Phụ 7

HD CHẤM THI HỌC KỲ I

Năm Học : 2018-2019

Môn : TOÁN 7 – Ngày kiểm tra …/12/2018

 

 

Câu

Nội Dung

Điểm

Câu 1:

(3,0đ)

 

Thực hiện các phép tính:

1)

2)

 

3)

 

4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5đ

 

 

 

 

 

 

 

0,5đ

 

 

 

 

 

 

 

0,5đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,75đ