Ma trận+ đề thi Toán HK1 2018

đề thi Toán học Toán học 7 Đại số 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Ngày đăng 2018-12-28 22:54:42 Tác giả An Xuan loại .doc kích thước 0.34 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÁI BÈ MA TRẬN ĐỀ KTHK I TRƯỜNG THCS TÂN HƯNG NĂM HỌC 2018 - 2019 MÔN: TOÁN 7 STT Cấp độ Chủ đề TỰ LUẬN Tổng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng CĐ thấp CĐ cao 1 Số hữu tỷ Số thực Biết được các phép toán và tính chất trong Q, R để giải các bài toán đơn giản Sử dụng các phép toán và tính chất trong Q, R để giải các bài toán tìm x Vận dụng linh hoạt các tính chất và phép toán trong Q, R để giải toán một cách hợp lý. Vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức và của dãy tỉ số bằng nh

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÁI BÈ      MA TRẬN ĐỀ KTHK I
TRƯỜNG THCS TÂN HƯNG                    NĂM HỌC 2018 - 2019
                  MÔN: TOÁN 7
 
STT
       Cấp độ  
Chủ đề
TỰ LUẬN
Tổng
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
CĐ thấp
CĐ cao
1
 
 
 
Số hữu tỷ Số thực
Biết được các phép toán và tính chất trong Q, R để giải các bài toán đơn giản
Sử dụng các phép toán và tính chất trong Q, R để giải các bài toán tìm x
Vận dụng linh hoạt các tính chất và phép toán trong Q, R để giải toán một cách hợp lý.
Vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức và của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài tập liên quan
 
 
Số câu
3câu
(câu1.1, câu1.2, câu1.4)
3câu
(câu2.1,câu2.2, câu2.3)
2câu
(câu1.3, câu 1.5)
2câu
(câu3.1, câu4)
 10câu
Số điểm
1,5đ
1,5đ
1,5đ
1,5đ
6,0đ
Tỉ lệ %
15%
15%
15%
15%
60%
2
 
 
 
Đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch
 
 
Vận dụng tính chất đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch giải được bài toán mang tính thực tiễn
 
Số câu
 
 
1câu
(câu3.2)
1câu
Số điểm
 
 
1,0đ
1,0đ
Tỉ lệ %
 
 
10%
10%
3
 
 
 
Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song
Biết và sử dụng đúng tên gọi của các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng: góc so le trong, góc đồng vị, góc trong cùng phía, góc ngoài cùng phía
(sử dụng trong quá trình làm câu 5.1)
 
Vận dụng tính chất của hai đường thẳng song song để tính số đo góc.
 
 
Số câu
 
 
 
1câu (câu5.1)
1câu
 


 
Số điểm
 
 
 
1,0đ
1,0đ
Tỉ lệ %
 
 
10%
10%
4
 
 
 
Tam giác
Vẽ hình theo yêu câu đề bài
Sử dụng định lý tổng 3 góc trong tam giác để tính số đo góc.
Vận dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác để chứng minh hai tam giác bằng nhau và chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau.
 
Số câu
 
1câu
(câu5.2a)
2câu
(câu5.2b, câu 5.2c)
 
3câu
Số điểm
0,25đ
0,75đ
1,0đ
2,0đ
Tỉ lệ %
2,5%
7,5%
10%
20%
Cộng

Số câu
3câu
4câu
8câu
15
Số điểm
1,75đ
2,25đ
6,0đ
10
Tỉ lệ %
17,5%
22,5%
60%
100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT CÁI BÈ
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 


TRƯỜNG THCS TÂN HƯNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
 
Đề Chính Thức
 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC : 2018-2019
MÔN : TOÁN 7
Ngày kiểm tra: 19/12/2018
                   Thời gian làm bài: 90 phút  
                  (không kể thời gian giao đề)
(Đề gồm 5câu, có 02 trang)
 
Câu 1. (3,0 điểm) Thực hiện các phép tính (bằng cách hợp lý nếu có):
    1)                2)            3)                                              
    4)                                           5)                                                  
Câu 2. (1,5 điểm) Tìm x biết:
     1)                       2)               3)                       
Câu 3. (2,0 điểm)
1) Tìm số học sinh của lớp 7A và lớp 7B, biết số học sinh của lớp 7B ít hơn 7A là 6 học sinh và tỉ số học sinh của lớp 7A và 7B là 7:6?
2) Cho biết 3 máy cày, cày xong một cánh đồng hết 30giờ. Hỏi 5 máy cày (cùng năng suất) như thế cày xong cánh đồng đó hết bao nhiêu giờ?                   
Câu 4. (0,5 điểm) Tìm x trong tỉ lệ thức sau: và    
Câu 5. (3,0 điểm)
     1) Cho hình vẽ sau, biết a//b. Tính số đo x của góc B?
 
 
 
 
 
 
 


  2) Cho tam giác ABC vuông tại B.
  a) Tính số đo góc A, biết
  b) Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AD=AB. Tia phân giác của góc BAC cắt BC tại E. Chứng minh:
   c) Chứng minh: BE=DE
                                                                Hết
*Ghi chú:Thí sinh được sử dụng các loại máy tính cầm tay do Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép, nhưng phải trình bày rõ ràng từng bước làm (không tính điểm cho các bài làm bấm máy ra ngay kết quả).
Họ và tên thí sinh:  ..................... Số báo danh:.............
Chữ kí của giám thị 1: ............ Chữ kí của giám thị 2:.............
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT CÁI BÈ
TRƯỜNG THCS TÂN HƯNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
Đề Phụ
 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Năm Học : 2018-2019
Môn : TOÁN 7 – Ngày kiểm tra …/12/2018
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề có 02 trang
 
Câu 1. (3,0 điểm) Thực hiện các phép tính (bằng cách hợp lý nếu có):
    1)                2)             3)                                               
    4)                         5)                                                  
Câu 2. (1,5 điểm) Tìm x biết:
     1)                       2)                3)                       
Câu 3. (2,0 điểm)
1) Tìm chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật, biết chúng tỉ lệ với 3;4 và hình chữ nhật có chu vi là 56 mét?
2) Một ôtô chạy từ A đến B với vận tốc 45km/h mất 3giờ. Hỏi ôtô chạy từ A đến B với vận tốc 65km/h mất bao nhiêu giờ? (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)             
Câu 4. (0,5 điểm) Cho và . Tìm x, y, z?
Câu 5. (3,0 điểm)
     1) Cho hình vẽ sau, biết a//b và b//c. Tính số đo x của góc C?
 
 
 
 
 
     2) Cho tam giác ABC vuông tại A, AB=AC, gọi M là trung điểm BC.
 


  a) Chứng minh:
  b) Chứng minh:
   c) Từ C vẽ đường thẳng vuông góc với BC cắt AB tại D. Chứng minh: DC//AM
 
 
                                                                        Hết
*Ghi chú:Thí sinh được sử dụng các loại máy tính cầm tay do Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép, nhưng phải trình bày rõ ràng từng bước làm (không tính điểm cho các bài làm bấm máy ra ngay kết quả).
Họ và tên thí sinh:  ..................... Số báo danh:.............
Chữ kí của giám thị 1: ............ Chữ kí của giám thị 2:.............
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT CÁI BÈ
TRƯỜNG THCS TÂN HƯNG
Đáp Án Đề Chính Thức 7
HD CHẤM THI HỌC KỲ I
Năm Học : 2018-2019
Môn : TOÁN 7 – Ngày kiểm tra …/12/2018
 
 
Câu
Nội Dung
Điểm
Câu 1:
(3,0đ)
 
Thực hiện các phép tính:
1)

2)

 
3)
 
4)

5)

 
 
 
 
 
 
 
 
0,5đ
 
 
 
 
 
 
 
 
0,5đ
 
 
 
 
 
 
 
0,5đ
 
 
 
 
 
 
 
 
0,75đ
 
 
 
 
 


 
 
 
 
0,75đ
Câu 2:
(1,0đ)
Tìm x biết: 


 
 
 
 
 
0,5đ
 
 
 
 
 
 
 
0,5đ
 
 
 
 
 
 
 


 

 
 
 
 
 
 
0,5đ
 
Câu 3:
(2,0đ)
1) Gọi x, y lần lượt là số học sinh của lớp 7A và lớp 7B
Điều kiện: x,y > 0
Theo đề bài ta có:

Áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau cho (1) ta được
(do (2))

Vậy lớp 7A có 42 học sinh và 7B có 36 học sinh
2) Gọi x (giờ) là thời gian để 5 máy cày(cùng năng suất), cày xong cánh đồng
Điều kiện: x > 0
Làm việc trên cùng một cánh đồng nên số máy cày (cùng năng suất) và thời gian cày xong cánh đồng là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch.
Suy ra:
        
Vậy 5 máy cày (cùng năng suất), cày xong cánh đồng hết 18giờ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,0đ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,0đ
 
 


Câu 4:
(0,5đ)
Ta có:

Áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau cho (1) ta được


Vậy x=8 và y=14
 
 
 
 
 
 
 
 
0,5đ
Câu 5:
(3,0đ)
1) (1,0đ)
Ta có:   a//b
            và là hai góc trong cùng phía
Nên 
 
2) (2,0đ)
Vẽ hình (0,25đ)
a) Trong tam giác vuông hai góc nhọn phụ nhau nên:
     
b) Ch/m ?
Xét có:
AE là cạnh chung

AB=AD (gt)
Vậy (c.g.c)
c) Ta có: (cmt)
    Suy ra: BE=DE(2 cạnh tương ứng)
 
 
 
 
 
 
0,5đ
 
0,5đ
 
 
 
 
 
0,5đ
 
 
 
 
 
 
0,75đ
 
0,5đ
 
  CHÚ Ý: Các cách giải khác, nếu học sinh làm đúng vẫn cho trọn số điểm.
 
 
 
 
 
 
 


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT CÁI BÈ
TRƯỜNG THCS TÂN HƯNG
Đáp Án Đề Phụ 7
HD CHẤM THI HỌC KỲ I
Năm Học : 2018-2019
Môn : TOÁN 7 – Ngày kiểm tra …/12/2018
 
 
Câu
Nội Dung
Điểm
Câu 1:
(3,0đ)
 
Thực hiện các phép tính:
1)

2)

 
3)
 
4)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,5đ
 
 
 
 
 
 
 
0,5đ
 
 
 
 
 
 
 
0,5đ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,75đ
 
 
 
 
 
 
 
 


Nguồn:An Xuan

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Ma trận+ đề thi Toán HK1 2018
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngTOAN_DEKTHK_1_K7_THCSTANHUNG.doc[0.34 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
95w30q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2018-12-28 22:54:42
Loại file
doc
Dung lượng
0.34 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
1
đề thi Ma trận+ đề thi Toán HK1 2018

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • Ma trận+ đề thi Toán HK1 2018
  Đại số 7
  Ma trận+ đề thi Toán HK1 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Đại số 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/12/2018

  Xem: 0

 • de kt + ma tran toan hk1
  Toán 7
  de kt + ma tran toan hk1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/12/2012

  Xem: 0

 • ma tran de thi hk1
  Toán học 7
  ma tran de thi hk1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/1/2013

  Xem: 0

 • ma tran de thi hk1
  Toán học 7
  ma tran de thi hk1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/1/2013

  Xem: 5

 • ma tran va de thi hk1
  Công nghệ 8
  ma tran va de thi hk1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2018

  Xem: 0

 • ma tran de thi hk1
  Toán 7
  ma tran de thi hk1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/1/2013

  Xem: 0

 • Ma trận đề thi 11 hk1
  Vật lý 11
  Ma trận đề thi 11 hk1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/12/2011

  Xem: 0

 • Đề thi HK1 NV7 - Ma trận
  Ngữ văn 7
  Đề thi HK1 NV7 - Ma trận

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2012

  Xem: 0

 • ma trận đề thi hk1 sinh7
  Sinh học 7
  ma trận đề thi hk1 sinh7

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/12/2014

  Xem: 1

 • Đề thi thử HK1 (Ma trận)
  Đại số 9
  Đề thi thử HK1 (Ma trận)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Đại số 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/12/2008

  Xem: 150