ma tran HKI lop 3 Toan va TV

Đăng ngày 11/24/2017 7:26:19 AM | Thể loại: Toán học 3 | Chia sẽ bởi: thi hà vũ | Lần tải: 22 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 0.33 M | Loại file: docx
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

đề thi ma tran HKI lop 3 Toan va TV, Toán học 3. . nslide chia sẽ tới đọc giả tài liệu ma tran HKI lop 3 Toan va TV .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu ma tran HKI lop 3 Toan va TV trong thể loại Toán học 3 được giới thiệu bởi user thi hà vũ đến bạn đọc nhằm mục đích tham khảo , thư viện này được chia sẽ vào thể loại Toán học 3 , có 1 page, thuộc định dạng .docx, cùng chuyên mục còn có Đề thi Tiểu Học Lớp 3 Toán học 3 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem Câu 1: Số ngay lập tức sau của số 89 là số: A/ 87 B/ 88 C/ 90 D/ 98 Đáp án: C/ 90 Câu 2: Trong những số: 97; 79; 100; 78 số nào là số lớn nhất? A/ 78 B/ 100 C/ 79 D/ 97 Đáp án: B/ 100 Câu 3: trong những số: 197; 179; 198; 178 số nào là số nhỏ nhất? A/ 178 B/ 197 C/ 179 D/ 198 đáp án: A/ 178 Câu 4: Số ngay lập tức sau của 249 là: 150 B, nói thêm 248 C, cho https://nslide.com/de-thi/ma-tran-hki-lop-3-toan-va-tv.on9w0q.html

Nội dung

Câu 1: Số liền sau của số 89 là số:
A/ 87 B/ 88 C/ 90 D/ 98
Đáp án: C/ 90
Câu 2: Trong các số: 97; 79; 100; 78 số nào là số lớn nhất?
A/ 78 B/ 100 C/ 79 D/ 97
Đáp án: B/ 100
Câu 3: trong các số: 197; 179; 198; 178 số nào là số nhỏ nhất?
A/ 178 B/ 197 C/ 179 D/ 198
đáp án: A/ 178

Câu 4: Số liền sau của 249 là:
150 B.248 C.250

Câu 5: Chữ số 3 trong số 135 có giá trị là:
A.30 B. 13 C. 3

Câu 6:Kết quả phép tính 8 x 9 là:
A. 40 B. 56 C 65 D. 72
Đáp án: D. 72

Câu 7: Khi tính giá trị biểu thức có dấu ngoặc ( ) thì ta thực hiện
a) Trước tiên thực hiện các phép tính trong ngoặc trước
b) Thực hiện từ phải qua trái
c) Thực hiện từ trái qua phải
d ) Thực hiện nhân chia trước rồi đến trong ngoăc
Đáp án: a) Trước tiên thực hiện các phép tính trong ngoặc trước

Câu 8:Đâu là biểu thức?
2<3 b) 6 con gà c) 4 + d) 5+ 7
Đáp án: d) 5+ 7

Câu 9: Số liền sau của số: 398 là ?
a. 387 b. 388 c. 399 d. 391

Câu 10: Phép chia của 54 : 6 = ?
a. 6 b. 7 c. 8 d. 9

Câu 11: Phép nhân của 9 x 8 = ?
a. 72 b. 71 c. 70 d. 63

Câu 12 : Số tám trăm ba mươi sáu viết là:
856 B. 836 C. 863

Câu 13: Điền dấu vào ô trống: 859 860
> B. < C. =
Đáp án: B

Câu 14 : Kết quả của phép tính 13 x 4 là:
7 B. 6 C. 8

Đáp án: A

Câu 15 : Số liền trước số 68 là:

A . 67 B. 69 C. 96

Đáp án: A

Câu 16 : 56 có mấy chục và mấy đơn vị?

6 chục và 5 đơn vị B. 5 chục và 6 đơn vị C. 56 chục
Đáp án: B


Đáp án : a

Câu 17: Số sáu trăm linh một được viết là:

a. 610 b. 601 c. 611

Đáp án : b

Câu 18: Số liền trước của số 478 là:
a. 477 b. 476 c. 479

Đáp án : a

Câu 19 : Số liền sau của số 588 là:
a. 587 b. 589 c. 586

Câu 20 : Tìm số lớn nhất trong các số sau:625, 598, 314, 631, 515, 532
631 B. 625 C. 598


Câu 22. Số liền sau của số 699 là:
a. 667 b. 668 c.700 d.701

Câu 23:Số 535 đọc là:
Năm trăm ba mươi năm
Năm trăm ba mươi lăm
Năm trăm ba năm
Năm trăm ba lăm
Câu 24. X : 8 = 72, 8 trong phép tnhs được gọi là.
a. số bị chia b. số chia c. thương d. thừa số


BÀI TẬP
Bài 1.Đặt tính rồi tính
23x2 66:6 141+28 541-321
Đáp án: 4611196220
314 x 264 : 2 132 x 3 69 : 3
Đáp án: 492 32 864 23
252 + 127 672 – 457 127 × 4 56 ː 8
Đáp án: 379 215 508 7
56 ː 8 = 55 ː 5 = 17 × 4 =
Đáp án: 71168
36 ː 3 = 72 ː 8 = 42 × 4 =
Đáp án: 129168
a/ 200 x 4 = b/ 630 : 7