Đề Thi Vật Lý 12:Ma Trận Và Đề Thi Học Kì 2 Vật Lí Lớp 12 Học Kì 2

đề thi Vật lí Vật lí 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
9z7pxq
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2011-12-29 22:19:44
Loại file
doc
Dung lượng
0.45 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II (Đề kiểm tra HK II theo chương trình Vật lí 12 Chuẩn, dạng trắc nghiệm, 60 phút, 40 câu) 1. Xác định mục tiêu đề kiểm tra, nội dung kiểm tra (các chủ đề) Căn cứ vào Chuẩn kiến th

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
(Đề kiểm tra HK II theo chương trình Vật lí 12 Chuẩn, dạng trắc nghiệm, 60 phút, 40 câu)
1. Xác định mục tiêu đề kiểm tra, nội dung kiểm tra (các chủ đề)
Căn cứ vào Chuẩn kiến thức, kỹ năng của Học kì II môn Vật lí lớp 12 trong Chương trình giáo dục phổ thông. (Xem tài liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Vật lí lớp 12. NXBGDVN).
2. Xác định hình thức kiểm tra: kiểm tra học kì II, trắc nghiệm khách quan, 40 câu.
a) Tính trọng số nội dung kiểm tra theo khung phân phối chương trình:
Nội dung
Tổng số tiết
Lí thuyết
Số tiết thực
Trọng số
LT
VD
LT
VD
Chương  IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ
5
4
2,8
2,2
8,5
6,7
Chương V: SÓNG ÁNH SÁNG
9
5
3,5
5,5
10,6
16,7
Chương VI: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
7
5
3,5
3,5
10,6
10,6
Chương VII: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ
12
7
4,9
7,1
14,8
21,5
Tổng
33
21
 
 
44,5
55,5
 
b) Tính số câu hỏi và điểm số cho các cấp độ đề kiểm tra trắc nghiệm (40 câu).
Cấp độ
Nội dung (chủ đề)
Trọng số
Số lượng câu (chuẩn cần kiểm tra)
Điểm số
Cấp độ 1,2
 
Chương  IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ
8,5
3,4  4
1
Chương V: SÓNG ÁNH SÁNG
10,6
4,24  4
1
Chương VI: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
10,6
4,24  4
1
Chương VII: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ
14,8
5,92  6
1,5
Cấp độ 3, 4
 
Chương  IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ
6,7
2,68  3
0,75
Chương V: SÓNG ÁNH SÁNG
16,7
6,68 7
1,75
1

 


 
Chương VI: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
10,6
4,24  4
1
Chương VII: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ
21,5
8,6  8
2
 
Tổng
100
40
10
1

 


3. Thiết lập khung ma trận
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Môn: Vật lí lớp 12
(Thời gian kiểm tra: 60 phút )
Phạm vi kiểm tra: Học kì II theo chương trình Chuẩn.
Phương án kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan.
Tên Chủ đề
Nhận biết
(Cấp độ 1)
Thông hiểu
(Cấp độ 2)
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
(Cấp độ 3)
Cấp độ cao
(Cấp độ 4)
Chủ đề 1: Dao động cơ (11 tiết)
1. MạCH DAO ĐộNG
 
Năng lượng điện từ của mạch dao động LC là tổng năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm
 Một cuộn cảm có độ tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C thành một mạch điện kín gọi là mạch dao động. Nếu điện trở của mạch rất nhỏ, coi như bằng không thì mạch là mạch dao động lí tưởng.
 Muốn cho mạch dao động hoạt động thì ta tích điện cho tụ điện rồi cho nó phóng điện trong mạch LC. Nhờ có cuộn cảm mắc trong mạch, tụ điện sẽ phóng điện qua lại trong mạch nhiều lần tạo ra một dòng điện xoay chiều trong mạch.
 Nếu điện tích của bản tụ điện biến đổi theo quy luật q = q
 
Sự biến thiên điều hoà theo thời gian của cường độ điện trường và cảm ứng từ trong mạch dao động được gọi là dao động điện từ.
 
 
 
1

 


3. Thiết lập khung ma trận
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Môn: Vật lí lớp 12
(Thời gian kiểm tra: 60 phút )
Phạm vi kiểm tra: Học kì II theo chương trình Chuẩn.
Phương án kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan.
Tên Chủ đề
Nhận biết
(Cấp độ 1)
Thông hiểu
(Cấp độ 2)
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
(Cấp độ 3)
Cấp độ cao
(Cấp độ 4)
Chủ đề 1: Dao động cơ (11 tiết)
1. MạCH DAO ĐộNG
 
Năng lượng điện từ của mạch dao động LC là tổng năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm
 Một cuộn cảm có độ tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C thành một mạch điện kín gọi là mạch dao động. Nếu điện trở của mạch rất nhỏ, coi như bằng không thì mạch là mạch dao động lí tưởng.
 Muốn cho mạch dao động hoạt động thì ta tích điện cho tụ điện rồi cho nó phóng điện trong mạch LC. Nhờ có cuộn cảm mắc trong mạch, tụ điện sẽ phóng điện qua lại trong mạch nhiều lần tạo ra một dòng điện xoay chiều trong mạch.
 Nếu điện tích của bản tụ điện biến đổi theo quy luật q = q
 
Sự biến thiên điều hoà theo thời gian của cường độ điện trường và cảm ứng từ trong mạch dao động được gọi là dao động điện từ.
 
 
 
1

 


 
 
0cost thì cường độ dòng điện trong mạch dao động biến thiên điều hòa theo thời gian, sớm pha so với q. Ta có: i = I0 cos(t +), trong đó I0 = q0. Đại lượng là tần số góc của dao động.
 Chu kì và tần số của dao động điện từ tự do trong mạch dao động gọi là chu kì và tần số dao động riêng của mạch dao động :

.
 
 
 
 
1

 


2. ĐIệN Từ TRƯờNG
 
Điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra từ trường, từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra điện trường xoáy. Hai trường biến thiên này quan hệ mật thiết với nhau và là hai thành phần của một trường thống nhất, gọi là điện từ trường.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. SóNG ĐIệN Từ
 
 
 Sóng điện từ là quá trình lan truyền điện từ trường trong không gian.
 Chu kỳ biến đổi theo thời gian của điện từ trường tại mọi điểm là như nhau và gọi là chu kỳ của sóng điện từ, ký hiệu là T. Ta có:

trong đó, c là tốc độ ánh sáng,  là bước sóng, f là tần số của sóng điện từ.
 
 
 
 
 
 
 
1

 


 
 
Sóng điện từ có các tính chất sau:
a) Sóng điện từ truyền trong chân không với tốc độ ánh sáng trong chân không là c ≈ 300000 km/s.
Sóng điện từ lan truyền được trong điện môi, tốc độ truyền của nó nhỏ hơn khi truyền trong chân không và phụ thuộc vào hằng số điện môi.
b) Sóng điện từ là sóng ngang (các vectơ điện trường và vectơ  từ trường vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng).
c) Trong sóng điện từ thì dao động của và tại một điểm luôn luôn đồng pha với nhau.
d) Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách giữa hai môi trường thì nó cũng bị phản xạ và khúc xạ như ánh sáng.
e) Sóng điện từ mang năng lượng.
 
 
 
1

 


 
 
 
 
 
4. NGUYÊN TắC THÔNG TIN LIÊN LạC BằNG SóNG VÔ TUYếN
 
 
 
  Sơ đồ khối và chức năng của từng khối của một máy phát thanh vô tuyến đơn giản :

Khối (1) là micrô, thu tín hiệu âm tần, biến âm thanh thành các dao động điện tần số thấp).; Khối (2) là mạch phát sóng điện từ cao tần. Khối (3); là mạch trộn tín hiệu âm tần và dao động điện từ cao tần thành dao động điện từ cao tần biến điệu. Khối (4); là mạch khuếch đại dao động điện từ cao tần biến điệu. Khối (5); là mạch phát xạ sóng điện từ cao tần biến điệu ra không trung nhờ anten phát.
 Sơ đồ khối và chức năng của từng khối của một máy thu thanh đơn giản : :

Khối (1) là mạch chọn sóng. : Sóng điện từ cao tần biến điệu đi vào anten thu Sóng cần thu được chọn nhờ điều chỉnh tần số của mạch cộng hưởng LC. Khối (2) là mạch khuếch đại dao động điện từ cao tần
 
 
1

 


 
 
 
:, làm tăng biên độ của dao động điện từ cao tần biến điệu. Khối (3) là mạch tách sóng :, tách tín hiệu âm tần ra khỏi dao động điện từ cao tần biến điệu. Khối (4) là mạch khuếch đại tín hiệu âm tần, : làm tăng biên độ của tín hiệu âm tần. Khối (5) là loa :, biến dao động điện của tín hiệu thành dao động cơ và phát ra âm thanh.
 
 
ứng dụng của sóng điện từ : : Sóng vô tuyến điện được dùng để tải các thông tin, âm thanh và hình ảnh. Nhờ đó con người có thể thông tin liên lạc từ vị trí này đến vị trí khác trên mặt đất và trong không gian mà không cần dây dẫn.
5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen.
(3 tiết)=8,8%
 
Trình bày được nội dung của phương pháp giản đồ Fre-nen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nêu được cách sử dụng phương pháp giản đồ Fre-nen để tổng hợp hai dao động điều hòa cùng tần số, cùng phương dao động.
- Biểu diễn được dao động điều hòa bằng vectơ quay.
- Vận dụng tính được các đại lượng trong các công thức và phương trình của dao động tổng hợp và hai dao động thành phần.
 
 
 
Giải được các bài toán về tổng hợp hai dao động điều hòa cùng tần số, cùng phương dao động:
- Viết được phương trình của dao động tổng hợp.
- Xét các trường hợp dao động cùng pha, ngược pha và vuông pha.
- Liên hệ bài toán với  thực tiễn.
 
 
Số câu (điểm)
Tỉ lệ %
4  (1 đ)
                                  10 %
3 (0,75 đ)
                                    7,5   %
 
 
7 (1,75 đ)
17,5 %
Chương V :. SóNG áNH SáNG
 
1

 


1. Sự TáN SắC áNH SáNG
 
 
 
 
 
 Thí nghiệm về sự tán sắc ánh sáng của Niu-tơn (1672).
Một chùm ánh sáng trắng truyền qua lăng kính bị phân tích thành các thành phần ánh sáng có màu khác nhau : : đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, trong đó ánh sáng đỏ lệch ít nhất, ánh sáng tím lệch nhiều nhất.
 Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn
Chùm sáng đơn sắc khi đi qua lăng kính thì vẫn giữ nguyên màu của nó (không bị tán sắc).
 Kết luận:
- Sự tán sắc ánh sáng là sự phân tách một chùm ánh sáng phức tạp thành các chùm sáng đơn sắc.
- ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có một màu nhất định và không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.
Hiện tượng truyền sai lệch so với sự truyền thẳng khi ánh sáng gặp vật cản gọi là hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng. ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có tần số xác định, ứng với bước sóng trong chân không xác định, tương ứng với một màu xác định. Mỗi chùm ánh sáng đơn sắc coi như một sóng ánh sáng có bước sóng xác định.
 
 
 
 
1

 


2. GIAO THOA áNH SáNG
 
 
 Thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng:
Thí nghiệm gồm nguồn sáng Đ, kính lọc sắc F, khe hẹp S, hai khe hẹp S1, S2 được đặt song song với nhau và song song với khe S, màn quan sát E đặt song song với mặt phẳng chứa hai khe S1, S2.
Cho ánh sáng chiếu từ ngồn sáng Đ, qua kính lọc sắc F và khe hẹp S chiếu vào hai khe hẹp S1, S2. Quan sát hình ảnh hứng được trên màn E, ta thấy các vân sáng và vân tối xen kẽ nhau. Đó là hiện tượng giao thoa ánh sáng.
 :Khoảng vân i là khoảng cách giữa hai vân sáng, hoặc hai vân tối liên tiếp. Công thức tính khoảng vân
Biết cách tính được khoảng vân và các đại lương trong công thức.
 
 
 
1

 


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi MA TRẬN VÀ ĐỀ THI HỌC KÌ 2 VẬT LÍ LỚP 12 HỌC KÌ 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngMA_TRAN_DE_THI_HOC_KI_2_VAT_LI_12.doc[0.45 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự