Mẫu đề KTĐKCK 1 (Tiếng Việt 2)

Đăng ngày 12/15/2017 8:51:19 PM | Thể loại: Tập đọc 2 | Chia sẽ bởi: NInh Cao Văn | Lần tải: 432 | Lần xem: 47 | Page: 1 | Kích thước: 0.42 M | Loại file: doc

 


TRƯỜNG TIỂU HỌC CƯ KTY                   MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1

                    KHỐI: 2                                                     NĂM HỌC: 2017-2018     

                                                     

 

MÔN: TIẾNG VIỆT

 

 

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

HT khác

TN

KQ

TL

HT khác

TN KQ

TL

HT khác

TNKQ

TL

HT khác

1. Kiến thức tiếng Việt, văn học

Số câu

2

 

 

1

 

 

 

 

 

3

 

 

Số điểm

1,0

 

 

1,0

 

 

 

 

 

2,0

 

 

2. Đọc

a) Đọc thành tiếng

Số câu

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Số điểm

 

 

6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

6,0

b) Đọc hiểu

Số câu

3

 

 

1

 

 

 

 

 

4

 

 

Số điểm

1,5

 

 

0,5

 

 

 

 

 

2,0

 

 

3. Viết

a) Chính tả

Số câu

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Số điểm

 

 

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

b) Đoạn, bài

(viết văn)

Số câu

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

Số điểm

 

 

 

 

 

 

 

5,0

 

 

5,0

 

4.

Nghe -nói

 

Nói

Số câu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết hợp trong đọc và viết chính tả

Tổng

Số câu

5

 

2

2

 

 

 

1

 

7

1

2

Số điểm

2,5

 

11

1,5

 

 

 

5,0

 

4,0

5.0

11

 

 

 

 

 

 

 

 


Trường Tiểu học Cư Kty

Họ và tên:…….………………………

Lớp: 2….

 

Thứ ........... ngày ....... tháng .... năm 2017

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ  I

NĂM HỌC: 2017-2018

Môn: Tiếng Việt (Đọc)

Thời gian: 40 phút

 

        Điểm

 

 

 

 

Lời phê của giáo viên

A. Kiểm tra kĩ năng đọc và kiến thức Tiếng Việt:

I - Đọc thành tiếng: (6 điểm)

    Đọc 1 trong 3 đoạn bài Câu chuyện bó đũa (Trang 112 - TV2/tập 1)

II - Kiểm tra đọc thầm và trả lời câu hỏi: ( 4 điểm) 

  Đọc thầm bài: Câu chuyện bó đũa” (Trang 112-TV2/tập 1) và trả lời các câu hỏi sau:

Khoanh tròn chữ cái đặt trước ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau:

Câu 1. (0,5 điểm)   Lúc nhỏ, những người con sống với nhau như thế nào?

A. Sống rất hòa thuận

B. Hay va chạm.

C. Hay gây gổ.

Câu 2. (0,5 điểm)   Người cha gọi bốn người con lại để làm gì ?

          A. Cho tiền.

          B. Cho mỗi người con một bó đũa.

          C. Để nghe cha bảo: Ai bẻ được bó đũa này thì cha thưởng cho túi tiền.

Câu 3. (0,5 điểm)   Người cha bẻ gãy bó đũa bằng cách nào?

           A. Cởi bó đũa ra bẻ gãy từng chiếc.

         B. Cầm cả bó đũa bẻ gãy.

         C. Dùng dao chặt gãy bó đũa.

Câu 4. (0,5 điểm)   Người cha khuyên các con điều gì?

A. Hãy đánh nhau.

B. Hãy thương yêu, đùm bọc nhau.

C. Hãy ghét bỏ nhau.

Câu 5. (0,5 điểm)   Câu:Bốn người con lần lượt bẻ bó đũa thuộc kiểu câu gì?

         A. Ai là gì?

         B. Ai thế nào?

         C. Ai làm gì?

Câu 6. (1 điểm) Dòng nào dưới đây ghi đúng và đủ các từ chỉ hoạt động trong câu:

     Chú gà trống vươn mình, dang đôi cánh to, khoẻ như hai cái quạt, vỗ phành phạch, rồi gáy vang: "Ò... ó...o...o!"

A.vươn, dang, vỗ.

        B.vươn, dang, vỗ, gáy.

          C.vươn, dang, vỗ, khỏe.


Câu 7. (0,5 điểm)  Câu nào dưới đây được đặt đúng dấu phẩy?

A. ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập.

B. ngoan ngoãn chăm chỉ, học tập.

C. , ngoan ngoãn chăm chỉ học tập.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Trường Tiểu học Cư Kty

Họ và tên:…….………………………

Lớp: 2….

 

Thứ ........... ngày ....... tháng .... năm 2017

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ  I

NĂM HỌC: 2017-2018

Môn: Tiếng Việt (Viết)

Thời gian: 40 phút

 

        Điểm

 

 

 

 

Lời phê của giáo viên

B. Kiểm tra kĩ năng viết chính tả và viết văn (viết đoạn, bài)

I. Chính tả: (15-20 phút) (5 điểm)

Nghe - viết: Con chó nhà hàng xóm  (Tiếng Việt lớp 2 - Tập 1- trang 131)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


II. Tập làm văn: (20-25 phút) (5 điểm)

Viết một đoạn văn ngắn (từ 4 - 5 câu) kể về gia đình em.

Gợi ý:

a) Gia đình em có mấy người? Đó là những ai?

b) Tính tình bố em thế nào? Thường ngày bố làm những công việc gì?

c) Tính tình mẹ em thế nào? Thường ngày mẹ làm những công việc gì?

d) Tính tình những người khác trong gia đình (nếu có) thế nào?

e) Em có tình cảm như thế nào đối với những người trong gia đình em?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT

 

A. ĐIỂM ĐỌC: (10 điểm)

  * Lưu ý: Không cho điểm thập phân.        

I. Đọc thành tiếng: (6 điểm)

Đọc một đoạn văn trong bài Câu chuyện bó đũa theo yêu cầu của giáo viên đạt mức độ 1 (đúng t, đúng tiếng, biết ngắt ngh đúng ch, đọc trôi chảy, lưu loát, rõ ràng, đạt tốc đ 40 ch/ phút): đạt 6 điểm.

II. Đọc thầm và trả lời câu hỏi: (4 điểm)

      Câu 1: Ý A ( 0,5 đ)

      Câu 2: Ý C ( 0,5 đ)

     Câu 3: Ý A (0,5 đ)

      Câu 4: Ý B ( 0,5đ)

      Câu 5: Ý C (0,5 đ)

      Câu 6: Ý B ( 1,0 đ)

      Câu 7 :Ý A ( 0,5 đ)

B. ĐIỂM VIẾT: (10 điểm) 

* Lưu ý: Không cho điểm thập phân.

I. Chính tả: (5 điểm)

- Viết đạt tốc độ 40 chữ / phút

        - Bài viết không mắc lỗi, trình bày sạch đẹp: (5 điểm)

        - Viết sai phụ âm đầu, vần, dấu thanh, không viết hoa đúng quy định: Mỗi lỗi trừ 0,5 điểm.

         - Chữ viết không đẹp, không đúng độ cao: Toàn bài trừ  0,5 điểm.

II. Tập làm văn: (5 điểm)

- Bài viết đúng, đủ nội dung, biết diễn đạt thành câu, trình bày sạch đẹp: 5 điểm.

        - Tùy mức độ sai sót, giáo viên có thể cho các mức điểm: 4,5-4-3,5-3,0-2,5-2,0-2,5-1,0-0,5.

========== A ==========

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc