Mọi người giải dùm câu 46 mã đề 482

Đăng ngày 7/6/2011 3:26:46 PM | Thể loại: Hóa học 12 | Chia sẽ bởi: Chung Nguyễn Cao | Lần tải: 7 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: doc

 


Nếu là bài tập tự luận các bạn giải thế nào ? Không dựa vào đáp án?

Câu 46: Hóa hơi 15,52 gam hỗn hợp gồm một axit no đơn chức X và một axit no đa chức Y (số mol X lớn hơn số mol Y), thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 5,6 gam N2 (đo cùng trong điều kiện nhiệt độ, áp suất). Nếu đốt cháy toàn bộ hỗn hợp hai axit trên thì thu được 10,752 lít CO2 (đktc) . Công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là:

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Mọi người giải dùm câu 46 mã đề 482, Hóa học 12. . nslide.com trân trọng giới thiệu đến mọi người thư viện Mọi người giải dùm câu 46 mã đề 482 .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , đề thi Mọi người giải dùm câu 46 mã đề 482 trong danh mục Hóa học 12 được giới thiệu bởi thành viên Chung Nguyễn Cao tới mọi người nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này đã giới thiệu vào chuyên mục Hóa học 12 , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Hóa học Hóa học 12 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập Nếu là bài tập tự luận những bạn giải thế nào ? Không dựa vào đáp án? Câu 46: Hóa hơi 15,52 gam hổ lốn gồm một axit no đơn chức X và một axit no đa chức Y (số mol X lớn hơn số mol Y), thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 5,6 gam N2 (đo cùng trong điều kiện nhiệt độ, áp suất), tiếp theo là Nếu đốt cháy hoàn toàn hổ lốn hai axit trên thì thu được 10,752 lít CO2 (đktc) , cho biết thêm Công thức cấu tạo https://nslide.com/de-thi/moi-nguoi-giai-dum-cau-46-ma-de-482.afg6wq.html