Mot so de Toan lop 3 tu luyen cuoi ki II (hay)

đề thi Tiểu Học Lớp 3 Toán học 3
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       4      0
Ngày đăng 2015-05-05 20:14:32 Tác giả Thành Nguyễn Tân loại .doc kích thước 0.22 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Đề 1 Bài 1( 1điểm) : Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. a, Số 54 175 đọc là: A. Năm mươi bốn nghìn một trăm bảy mươi lăm. B. Năm mươi tư nghìn một trăm bảy mươi lăm. C. Năm mươi tư nghìn một trăm bảy mươi năm. b, Số liền sau của 78 409 là : A. 78 408 B. 78 419 C. 78 410 Bài 2 (2điểm) : Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. a, Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 5m5dm = ........dm là: A. 10 B. 55 C. 505 b, Hình chữ nhật có chiều dài 9cm, chiều rộng 5cm. Chu vi hình chữ nhật đó

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Đề 1
 
Bài 1( 1điểm) : Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
a, Số 54 175 đọc là:
 A. Năm mươi bốn nghìn một trăm bảy mươi lăm.  
 B. Năm mươi tư nghìn một trăm bảy mươi lăm.
 C. Năm mươi tư nghìn một trăm bảy mươi năm.  
b, Số liền sau của 78 409 là :
           A. 78 408                    B. 78 419                     C. 78 410
Bài 2 (2điểm) : Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
a, Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 5m5dm = ........dm là:
                 A. 10    B. 55                       C. 505    
b, Hình chữ nhật có chiều dài 9cm, chiều rộng 5cm. Chu vi hình chữ nhật đó là:
  A . 14cm  B . 28cm  C . 45cm      
c, Diện tích hình hình vuông có cạnh 6cm là:
  A . 36cm  B . 26cm  C . 24cm  
d, Nam đi từ trường lúc 11 giờ kém 20 phút. Nam về đến nhà lúc 11 giờ 5 phút. Hỏi Nam đi từ trường về đến nhà hết bao nhiêu phút ?
                    A. 15 phút              B. 20 phút                C. 25 phút
Bài 3 (2điểm): Đặt tính rồi tính
 3946 + 3524   8253 - 5739      5607 × 4     40096 : 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 4  (1,5điểm) : Tính giá trị biểu thức
112 : ( 4 × 2) = ……………………………….
…………………………………………………
81025 - 12071× 6 =……………………
……………………………………………
 
 
Bài 5 (1,5điểm) Tìm x
    6005 : x  = 5
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
 
 
  x × 3 + 183= 465
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
 
Bài 6 (3điểm) Giải toán 
a,  Mua 5 quyển sách cùng loại phải trả 32 500 đồng. Hỏi mua 8 quyển sách như thế phải trả bao nhiêu tiền?
Bài giải
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b, Một sợi dây dài 108cm được cắt thành hai đoạn. Đoạn thứ nhất dài bằng chiều dài sợi dây. Tính chiều dài của mỗi đoạn dây.
Bài giải
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐỀ 2
 
 
Phần 1 (3điểm) Hãy Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:
Điểm     1/  Kết quả của phép trừ 45570 – 6127 là:
                 A. 49453       ;       B. 39443     ;        C. 49443    ;        D. 49435
              2/ Kết quả của phép nhân 17160  x  5 là:              
              A. 8580        ;        B. 85 080                  C. 85 800     ;        D. 85 500
              3/ Kết quả của phép chia 40160 : 8 là :
               A. 520      ;               B. 502   ;                C. 5028    ;         D. 5020
            Phần 2 (7điểm)
            1/ Tính (2điểm)
            a)  (2564 + 526) x 3 ……………………… b)   3350 – 273 : 7
 
 
…………………………………………………………………………………………...
 
             2/ Viết bằng chữ số La Mã (2 điểm)
            a) Viết các chữ số La Mã từ 1 đến 12:
           …………………………………………………………………………………………...
            b) Có 3 que diêm, em xếp được những chữ số La Mã nào ?      
           …………………………………………………………………………………………...
             3/ Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều rộng 6cm, chiều dài 28cm. Tính
           chu vi và diện tích miếng bìa đó ?  (2điểm)                   
          ……………………………………………………………………………………………
          ……………………………………………………………………………………………
          ……………………………………………………………………………………………
           …………………………………………………………………………………………...
          ……………………………………………………………………………………………
          ……………………………………………………………………………………………
 
 
 
 
ĐỀ 3
A. tr¾c nghiÖm
Khoanh vµo ch÷ c¸i ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng
 
1. Sè gåm 1000 vµ 1 ®¬n vÞ lµ:
A.  1100                    B. 1010                        C. 10001                      D. 10012. Sè 5505 ®äc lµ:
A. N¨m ngh×n l¨m tr¨m linh l¨m           B. N¨m ngh×n n¨m tr¨m linh n¨m
 
3.  Sè lín nhÊt trong c¸c sè: 6091, 6190, 6910, 6901 lµ:
A. 6091                    B.6190                          C. 6901                       D. 6910
 
4. Sè liÕn tr­íc cña sè 1100 lµ:
A. 999                      B. 1001                         C. 1101                        D. 1099
 
5. Sè liÒn sau cña sè 10010 lµ:
A. 10009                   B 10010                        C. 10110                     D. 10011
 
6. ViÕt phÐp céng 2005 + 2005 + 2005 + 2005 thµnh phÐp nh©n:
 
A 2005 x 4                      B. 2005 x 3                    C. 2005 x 2             D. 2005 x 5
 
7. Ngµy 28 th¸ng 6 lµ thø 5 th× ngµy 2 th¸ng 7 cïng n¨m ®ã lµ thø mÊy?
A. Thø hai                        B. Thø ba                       C. Thø t­               D. Thø n¨m
 
8. Gi¸ trÞ cña biÓu thøc  25 + 3x 7 lµ:
A. 46                              B. 196                          C. 25                        D. 82
 
9.ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm
7m 8cm = ..............cm                                    8dm5mm= ...............mm
4dm9cm=...............cm                                    7m4dm=..................dm
 
10. §iÒn dÊu >,
1km.........1000m                                    65 phót...........1 giê
1m5cm..........150cm                               1giê 20 phót...........70 phót
1km 56m..........1560m                            giê.............30 phót
11. Mét h×nh vu«ng cã chu vi lµ 28m. DiÖn tÝch h×nh vu«ng ®ã lµ:
A. 49m2                         B.16m2                C. 56m2                    D.14m2
12. Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi lµ 18m, chiÒu dµi gÊp 3 lÇn chiÒu réng. DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã lµ:
A.108 m2                       B. 972 m2                          C. 54 m2                         D.21m2
 
B. Tù luËn
1. §Æt tÝnh råi tÝnh:
12849 x 4         2978 x 6              36529 : 4            76298 : 7       43582 + 25462
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.T×m x
X x 6 =  36426              73865 + x = 92172        x : 7 = 12098      57892- x= 25413
 
 
 
 
 
 
 
3. TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc:
a, 37265 + 28412 : 4                           b, 21627 – (1836 : 9 + 1978)
 
 
 
 
c, 2418 : 6 x7                                        d, 12876 – 2156 + 46787
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Mét h×nh ch÷ nhËt cã nöa chu vi lµ 26m, chiÒu dµi lµ 17 m . TÝnh diÖn tÝch?
 
 
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. Mét h×nh ch÷ nhËt cã chu vi lµ 70m, chiÒu dµi lµ 26m. TÝnh diÖn tÝch?
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................6. Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi lµ 28m, chiÒu réng b»ng chiÒu dµi. TÝnh chu vi vµ diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã?
 
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
7. Cã 56 c¸i ®Üa ®­îc xÕp vµo 7 hép. Hái 72 c¸i ®Üa th× xÕp ®Òu vµo mÊy hép?
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
8. Mét ®éi c«ng nh©n may, ngµy thø nhÊt may ®­îc 25780 c¸i ¸o, ngµy thø hai may ®­îc Ýt h¬n ngµy thø nhÊt 245 c¸i ¸o vµ nhiÒu h¬n ngµy thø ba 325 c¸i ¸o. hỏi cả ba ngµy ®éi c«ng nh©n may ®­îc tÊt c¶ bao nhiªu c¸i ¸o?
........................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐỀ 4
 
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
         Câu 1:  Lấy số 6000 cộng cho một phần ba của số lớn nhất có bốn chữ số thì được số :
 
             A.   15999                      B.  6033                    C.  6333                    D. 9333
 
          Câu 2: Tổng của số lớn nhất có 3 chữ số và số nhỏ nhất có 3 chữ số là:
      A.   1100           B.    1109    C.     1099 D.   10009
 
          Câu 3:  Thứ ba tuần này là ngày 15. Thứ hai tuần sau là ngày mấy ?
 
             A.   ngày 20                   B.   ngày 21               C.    ngày 22                 D.   ngày 23
          Câu 4:   5 km 4m  =………. m     .  Số thích hợp vào chỗ có dấu chấm là : 
       
           A.    54           B.    504     C.    540    D.    5400
          Câu 6: Thời gian từ 7 giờ đến 8 giờ kém 15 phút là:
      
           A.    15 phút            B.   30 phút                 C.    35 phút            D.    45 phút
 
       B. Phần tự luận: ( 7đ )
        Bài 1. :( 2 điểm)    Đặt tính rồi tính
   5284 + 2907            ;          6530 – 109        ;          8530 x 6 ;         5792 : 8
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
          Bài 2. ( 1,5 điểm) Tìm y , biết:
    
                         9 x y = 8109                                             1854 : y  = 1000 - 997        
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
         Bài 3. :(1điểm)  Điền dấu thích hợp vào chỗ có dấu chấm.
 
         >               giờ  + giờ……… 12 phút           ;     3kg 50g ……3500g
   
         =                56 m 8 cm ......  5608 cm                     ;      4m……   4000 mm
 
    Bài 4.   (1,5đ) Tìm diện tích của một hình vuông có chu vi bằng chu vi của hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng bằng chiều dài ?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
ĐỀ 5
 
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
         Câu 1:  Số mà có số liền trước là số lớn nhất có bốn chữ số là:
 
             A.   999                      B.  9998                     C. 10 000                   D. 10 001
       Câu 2: Hiệu của số lớn nhất có 4 chữ số và số nhỏ nhất có 3 chữ số là:
 
         A.   9000     B.    9001 C.     9899 D.   10 000
 
          Câu 3:  Thứ ba của một năm thường là ngày 26 tháng 2. Thứ ba tuần sau là ngày mấy của tháng 3 ?
 
             A.   ngày 3               B.   ngày 4                     C.    ngày 5                 D.   ngày 6
 
          Câu 4:   98 m 4cm  =………. cm     .  Số thích hợp vào chỗ có dấu chấm là : 
       
            A.    984     B.    9804    C.    9840    D.    98040
          Câu 6: Thời gian từ 21 giờ đến 22 giờ kém 15 phút là  
           A.    15 phút      B.   30 phút                      C.    35 phút                   D.    45 phút
 
       B. Phần tự luận: ( 7đ )
        Bài 1. :( 2 điểm)    Đặt tính rồi tính
   15 829 + 2907         ;      35 063– 10 971        ;      2069  x   7 ;         8586 : 9
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
 
 
          Bài 2. ( 1,5 điểm) Tìm y , biết:
    
                         6 x y = 5502                                             y : 7 = 1005 : 5        
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
         Bài 3. :(1điểm)  Điền dấu thích hợp vào chỗ có dấu chấm.
 
         >               tuần + 2 ngày ………5 ngày           ;     7kg 150g ……7099g
   
         =                123 km 8dam ......  12308dam              ;      9m……   9000 mm
 
 
    Bài 4.   (1,5điểm) Khối lớp Ba đồng diễn thể dục. Nếu xếp hàng ngang thì được 12 hàng, mỗi hàng 9 em. Hỏi nếu xếp 6 hàng dọc thì mỗi hàng có bao nhiêu em ? .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
ĐỀ 6
 
Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo đáp án A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính, …). Hãy chọn câu trả lời đúng và khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đó.
 
Bài 1. Số “Tám mươi bảy nghìn” viết là:
 
 A. 87   B. 870  C. 8700  D. 87000
 
Bài 2. Ba số được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:
 
A. 2935 ;  3914 ;  2945   B. 6840 ;  8640 ;  4860
C. 8763 ;  8843 ;  8853   D. 3689 ;  3699 ;  3690
 
Bài 3. Biểu thức 4 + 16 5 có giá trị là:
A. 100  B. 320  C. 84   D. 94
 
Bài 4. Trong một năm những tháng có 30 ngày là:
 
A. Tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11 B. Tháng 2, tháng 3, tháng 5, tháng 6 
 
C. Tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 D. Tháng 7,tháng 8,tháng 9,tháng 10
 
Bµi 5. Lan ®i tõ nhµ lóc 7 giê kÐm 5 phót, Lan tíi tr­êng lóc 7 giê 10 phót. Hái Lan ®i tõ nhµ ®Õn tr­êng hÕt bao nhiªu phót?
 A. 5 phót  B. 10 phót  C. 15 phót  D. 20 phót
 
Bài 6. Cho hình vẽ.
 
Biết quãng đường AB dài 2350 m, quãng đường CD dài 3000 m, quãng đường CB dài 350 m. Độ dài quãng đường AD dài là:
A. 5350 m B. 2700 m C. 3350 m  D. 5000 m
 
Bài 7. Đặt tính rồi tính
16427 + 8109
 
93680 - 7245
 
1614 5
 
28360 : 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Bài 8. Một người đi bộ trong 5 phút được 450 m. Hỏi trong 8 phút người đó đi được bao nhiêu mét (quãng đường đi được trong mỗi phút đều như nhau)?
Bài làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................................……
 
 
 
 
 
Bài 9. Một hình chữ nhật có chiều dài 12 cm, chiều rộng bằng chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó?
Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn:Thành Nguyễn Tân

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Mot so de Toan lop 3 tu luyen cuoi ki II (hay)
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngMot_so_De_thi_cuoi_k2_.doc[0.22 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
qwi9zq
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2015-05-05 20:14:32
Loại file
doc
Dung lượng
0.22 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
4
đề thi Mot so de Toan lop 3  tu luyen cuoi ki II (hay)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

Xem thêm đề thi

đề thi MỚI NHẤT

đề thi XEM NHIỀU