Trường THCS Minh Tân     ĐỀ THI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2012-2013

Họ tên: …………………………………………  MÔN: MĨ THUẬT 7

Lớp: ……        Thời gian làm bài: 60’

 

Xếp loại

Lời phê

 

Đề số 1:

Hãy vẽ tạo dáng và trang trí lọ cắm hoa.

 

Bài làm:

Học sinh làm bài vào mặt sau của trang giấy này.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ I

MÔN: MĨ THUẬT 7

Đề số 1:

Bài vẽ đạt được những yêu cầu sau:

       Nội dung: Hs biết tạo dáng và trang trí lọ cắm hoa theo ý thích.

       Bố cục:  Bài vẽ cân đối với trang giấy vẽ, có trọng tâm.

       Hình vẽ: Hình vẽ đẹp, thể hiện rõ nội dung họa tiết chính, họa tiết phụ, có ý nghĩa.

       Màu sắc đẹp hài hòa, có gam màu chủ đạo, diễn tả được ở họa tiết chính, phụ.

       Thể hiện tính sáng tạo, khiếu thẩm mĩ, sạch sẽ, đường nét rõ ràng.

Bài vẽ đạt từ 50% yêu cầu trên được xếp loại đạt,  còn lại xếp chưa đạt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Trường THCS Minh Tân     ĐỀ THI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2012-2013

Họ tên: ………………………………………   MÔN: MĨ THUẬT 7

Lớp: ……         Thời gian làm bài: 60’

 

Xếp loại

Lời phê

 

Đề số 2:

Hãy vẽ một bức tranh về đề tài cuộc sống quanh em ( trường em, nhà em, môi trường, an toàn giao thông,……).  Nhớ đặt tên cho tác phẩm của mình.

 

Bài làm:

Học sinh làm bài vào mặt sau của trang giấy này.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ I

MÔN: MĨ THUẬT 7

Đề số 2:

Bài vẽ đạt được những yêu cầu sau:

       Nôi dung: Hs biết lựa chọn đề tài để vẽ. Đề tài có thể là trường em, nhà em, môi trường, an toàn giao thông,……

       Bố cục:  Bài vẽ cân đối với trang giấy vẽ, có trọng tâm.

       Hình vẽ: Hình vẽ đẹp, thể hiện nội dung, có ý nghĩa.

       Màu sắc đẹp hài hòa, có gam màu chủ đạo, diễn tả được ở hình ảnh chính, phụ.

       Thể hiện tính sáng tạo, khiếu thẩm mĩ, sạch sẽ, đặt tên phù hợp với nội dung .

Bài vẽ đạt từ 50% yêu cầu trên trở lên được xếp loại đạt,  còn lại xếp chưa đạt.