nhờ các thầy giải giúp bài này đề thi Vật lý 12

Đăng ngày 6/22/2009 8:00:00 PM | Thể loại: Vật lý 12 | Lần tải: 7 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Trong chất rắn, sóng ngang hay dọc sóng nào có vận tốc lớn hơn

Sponsor Documents