nhờ th cô giải giứp thanks

đề thi Hóa học Hóa học 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       4      0
Ngày đăng 2017-02-09 11:28:29 Tác giả Thanh Lê Ngọc Phương loại .doc kích thước số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Câu 1: Cho 33,2g hh X gồm Fe, Fe3O4, Cu và CuO vào 500ml dd HCl 2M thu được 1,6g rắn ; 2,24 lit khí H2 đktc và dd Y. cho dd AgNO3 dư vào dd Y thu được 0,56 lit khí NO đkc và m gam kết tủa . giá trị m (ththanh12017) 173,2154,3143,5165,1 Câu 2: Dd X chứa 0,15 mol H2SO4 và 0,1 mol Al2(SO4)3. cho V lit..

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Câu 1: Cho 33,2g hh X gồm Fe, Fe3o4, Cu và CuO vào 500ml dd HCl 2M thu được 1,6g rắn ; 2,24 lit khí H2 đktc và dd Y. cho dd AgNO3 dư vào dd Y thu được 0,56 lit khí NO đkc và m gam kết tủa . giá trị m (ththanh12017)
 173,2  154,3  143,5  165,1
Câu 2: Dd X chứa 0,15 mol H2SO4 và 0,1 mol Al2(SO4)3. cho V lit dd NaOH 1M vào dd X thu được m gam kết tủa. thêm tiếp 450ml dd NaOH 1M vào sau khi pư xảy ra hoàn toàn thu được 0,5m gam kết tủa. giá trị V là
 550  500  600  450
Em nghỉ câu 2: khi thêm 0,45 mol NaOH vào thì kết tủa bị tan một nữa, nghĩa là ban đầu kết tủa phải là 0,9mol . sau đó áp dụng mol OH- = mol NaOH = 0,15.2 + 0,1.2.4 – 0,9 nhưng k có da . sai chổ nào a ?

Nguồn:Thanh Lê Ngọc Phương

 
 
 
LINK DOWNLOAD

doc.pngCau_1.doc[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
lepr0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-02-09 11:28:29
Loại file
doc
Dung lượng
Trang
1
Lần tải
1
Lần xem
4
đề thi nhờ th cô giải giứp thanks

đề thi có liên quan