Nhờ Thầy Cô giúp bài Hình 9-21-8. Cảm ơn Thầy Cô.

Đăng ngày 8/21/2017 5:31:13 PM | Thể loại: Hình học 9 | Chia sẽ bởi: Chính Nguyễn Trí | Lần tải: 5 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: doc

 


Bài Hình 9-21-8

Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Trên tiếp tuyến Ax của (O) lấy điểm C, trên tiếp tuyến By của (O) lấy điểm D sao cho AC+BD=CD

a/.CM: CD tiếp xúc với nửa đường tròn (O) tại E.

b/.Từ E kẻ EF vuông góc với AB (F thuộc AB). Giao điểm của BC và EF là I. CM: I là trung điểm EF

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Nhờ Thầy Cô giúp bài Hình 9-21-8. Cảm ơn Thầy Cô., Hình học 9. . nslide.com chia sẽ đến cộng đồng thư viện Nhờ Thầy Cô giúp bài Hình 9-21-8. Cảm ơn Thầy Cô. .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo , Thư viện Nhờ Thầy Cô giúp bài Hình 9-21-8. Cảm ơn Thầy Cô. trong chuyên mục Hình học 9 được chia sẽ bởi thành viên Chính Nguyễn Trí tới cộng đồng nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này được đưa vào danh mục Hình học 9 , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Toán học Toán 9 Hình học 9 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem Bài Hình 9-21-8 Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB, kế tiếp là Trên tiếp tuyến Ax của (O) lấy điểm C, trên tiếp tuyến By của (O) lấy điểm D sao cho AC+BD=CD a/, nói thêm là CM: CD tiếp xúc với nửa đường tròn (O) tại E,còn cho biết thêm b/, kế tiếp là Từ E kẻ EF vuông góc với AB (F thuộc AB), nói thêm Giao điểm của BC và EF là I, kế tiếp là CM: I là trung điểm https://nslide.com/de-thi/nho-thay-co-giup-bai-hinh-9-21-8-cam-on-thay-co.b85u0q.html