Nhờ Thầy Cô giúp bài Hình 9-(31-7-2). Cảm ơn Thầy Cô.

Đăng ngày 8/1/2017 5:52:50 AM | Thể loại: Hình học 9 | Chia sẽ bởi: Chính Nguyễn Trí | Lần tải: 3 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.06 M | Loại file: doc

 


Bài Hình 9-1-8

Cho 2 đường tròn (O) và (O’) ở ngoài nhau. Kẻ các tiếp tuyến chung ngoài AB và A’B’, các tiếp tuyến chung trong CD và EF (A,A’,C,E thuộc (O); B,B’,D,F thuộc (O’). Gọi M là giao điểm của AB và EF. N là giao điểm của A’B’ và CD, H là giao điểm của MN và OO’.

a/.CM: MN vuông góc OO’

b/.CM: 5 điểm O’,B,M,H,F cùng thuộc một đường tròn

c/.CM: 5 điểm O,A,M,E,H cùng thuộc một đường tròn

e/.CM: 3 diểm H,D,B thẳng hàng

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Nhờ Thầy Cô giúp bài Hình 9-(31-7-2). Cảm ơn Thầy Cô., Hình học 9. . Chúng tôi giới thiệu tới mọi người thư viện Nhờ Thầy Cô giúp bài Hình 9-(31-7-2). Cảm ơn Thầy Cô. .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu Nhờ Thầy Cô giúp bài Hình 9-(31-7-2). Cảm ơn Thầy Cô. thuộc chuyên mục Hình học 9 được giới thiệu bởi bạn Chính Nguyễn Trí tới các bạn nhằm mục đích học tập , thư viện này được giới thiệu vào danh mục Hình học 9 , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .doc, cùng mục còn có Đề thi Toán học Toán 9 Hình học 9 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo Bài Hình 9-1-8 Cho 2 đường tròn (O) và (O’) ở ngoài nhau, nói thêm Kẻ những tiếp tuyến chung ngoài AB và A’B’, những tiếp tuyến chung trong CD và EF (A,A’,C,E thuộc (O); B,B’,D,F thuộc (O’), nói thêm là Gọi M là giao điểm của AB và EF, bên cạnh đó N là giao điểm của A’B’ và CD, H là giao điểm của MN và OO’, kế tiếp là a/, thêm nữa CM: MN vuông góc OO’ b/,còn cho biết thêm CM: 5 điểm O’,B,M,H,F cùng https://nslide.com/de-thi/nho-thay-co-giup-bai-hinh-9-31-7-2-cam-on-thay-co.ef0u0q.html