Nhờ Thầy Cô giúp bài Hình 9-(31-7-2). Cảm ơn Thầy Cô.

Đăng ngày 8/1/2017 5:52:50 AM | Thể loại: Hình học 9 | Chia sẽ bởi: Chính Nguyễn Trí | Lần tải: 3 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 0.06 M | Loại file: doc

 


Bài Hình 9-1-8

Cho 2 đường tròn (O) và (O’) ở ngoài nhau. Kẻ các tiếp tuyến chung ngoài AB và A’B’, các tiếp tuyến chung trong CD và EF (A,A’,C,E thuộc (O); B,B’,D,F thuộc (O’). Gọi M là giao điểm của AB và EF. N là giao điểm của A’B’ và CD, H là giao điểm của MN và OO’.

a/.CM: MN vuông góc OO’

b/.CM: 5 điểm O’,B,M,H,F cùng thuộc một đường tròn

c/.CM: 5 điểm O,A,M,E,H cùng thuộc một đường tròn

e/.CM: 3 diểm H,D,B thẳng hàng

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc