Nhờ Thầy Cô giúp bài Hình 9-4-8. Cảm ơn Thầy Cô.

Đăng ngày 8/4/2017 5:34:19 PM | Thể loại: Hình học 9 | Chia sẽ bởi: Chính Nguyễn Trí | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: doc

 


Bài Hình 9-4-8

Tứ giác ABCD ngoại tiếp đường tròn (O;r) đồng thời nội tiếp một đường tròn khác. Gọi E,F,G,H theo thứ tự là hình chiếu của O trên AB, BC,CD,DA

a/.CM: r2=AE.CG=BF.DH

b/.CM: , AB=a, BC=b, CD=c, DA=d

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Nhờ Thầy Cô giúp bài Hình 9-4-8. Cảm ơn Thầy Cô., Hình học 9. . Chúng tôi chia sẽ tới bạn đọc thư viện Nhờ Thầy Cô giúp bài Hình 9-4-8. Cảm ơn Thầy Cô. .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , Thư viện Nhờ Thầy Cô giúp bài Hình 9-4-8. Cảm ơn Thầy Cô. thuộc danh mục Hình học 9 được chia sẽ bởi thành viên Chính Nguyễn Trí tới bạn đọc nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này được giới thiệu vào chủ đề Hình học 9 , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng mục còn có Đề thi Toán học Toán 9 Hình học 9 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem Bài Hình 9-4-8 Tứ giác ABCD ngoại tiếp đường tròn (O;r) song song nội tiếp một đường tròn khác, tiếp theo là Gọi E,F,G,H theo thứ tự là hình chiếu của O trên AB, BC,CD,DA a/, tiếp theo là CM: r2=AE,còn cho biết thêm CG=BF, ngoài ra DH b/, nói thêm CM: , AB=a, BC=b, CD=c, DA=d  https://nslide.com/de-thi/nho-thay-co-giup-bai-hinh-9-4-8-cam-on-thay-co.7c1u0q.html