Nhờ Thầy Cô giúp bài Hình 9-4-8. Cảm ơn Thầy Cô.

Đăng ngày 8/4/2017 5:34:19 PM | Thể loại: Hình học 9 | Chia sẽ bởi: Chính Nguyễn Trí | Lần tải: 2 | Lần xem: 26 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: doc

 


Bài Hình 9-4-8

Tứ giác ABCD ngoại tiếp đường tròn (O;r) đồng thời nội tiếp một đường tròn khác. Gọi E,F,G,H theo thứ tự là hình chiếu của O trên AB, BC,CD,DA

a/.CM: r2=AE.CG=BF.DH

b/.CM: , AB=a, BC=b, CD=c, DA=d

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc