Nhờ Thầy Cô giúp bài Hình 9-4-9. Cảm ơn Thầy Cô.

Đăng ngày 9/4/2017 10:16:05 AM | Thể loại: Hình học 9 | Chia sẽ bởi: Chính Nguyễn Trí | Lần tải: 1 | Lần xem: 28 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: doc

 


Bài Hình 9-2-9

Tứ giác ABCD ngoại tiếp đường tròn (O;r) đồng thời nội tiếp một đường tròn khác. Gọi E,F,G,H theo thứ tự là hình chiếu của O trên AB, BC,CD,DA

a/.CM: r2=AE.CG=BF.DH

b/.CM: , AB=a, BC=b, CD=c, DA=d

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Nhờ Thầy Cô giúp bài Hình 9-4-9. Cảm ơn Thầy Cô., Hình học 9. . Chúng tôi chia sẽ đến đọc giả tài liệu Nhờ Thầy Cô giúp bài Hình 9-4-9. Cảm ơn Thầy Cô. .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo , đề thi Nhờ Thầy Cô giúp bài Hình 9-4-9. Cảm ơn Thầy Cô. thuộc danh mục Hình học 9 được chia sẽ bởi thành viên Chính Nguyễn Trí đến thành viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này được chia sẽ vào chuyên mục Hình học 9 , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng danh mục còn có Đề thi Toán học Toán 9 Hình học 9 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo Bài Hình 9-2-9 Tứ giác ABCD ngoại tiếp đường tròn (O;r) song song nội tiếp một đường tròn khác, nói thêm Gọi E,F,G,H theo thứ tự là hình chiếu của O trên AB, BC,CD,DA a/, bên cạnh đó CM: r2=AE, ngoài ra CG=BF, kế tiếp là DH b/, thêm nữa CM: , AB=a, BC=b, CD=c, DA=d https://nslide.com/de-thi/nho-thay-co-giup-bai-hinh-9-4-9-cam-on-thay-co.mmbv0q.html