Nhờ Thầy Cô giúp bài Hình 9-6-8. Cảm ơn Thầy Cô.

Đăng ngày 8/6/2017 5:35:30 PM | Thể loại: Hình học 9 | Chia sẽ bởi: Chính Nguyễn Trí | Lần tải: 4 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: doc

 


Bài Hình 9-6-8

Cho đường tròn tâm O, AB, AC là các tiếp tuyến (B,C là hai tiếp điểm). Gọi M là trung điểm AC, BM cắt đường tròn (O) tại B và E.

a/.CM: Tam giác MBC đồng dạng tam giác MCE. Suy ra

b/.CM: Tam giác MAB đồng dạng tam giác MEA. Suy ra AM tiếp xúc đường tròn (ABE)

c/.CM: CB là tiếp tuyến của đường tròn (ACE)

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Nhờ Thầy Cô giúp bài Hình 9-6-8. Cảm ơn Thầy Cô., Hình học 9. . nslide trân trọng giới thiệu tới các bạn tài liệu Nhờ Thầy Cô giúp bài Hình 9-6-8. Cảm ơn Thầy Cô. .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , Thư viện Nhờ Thầy Cô giúp bài Hình 9-6-8. Cảm ơn Thầy Cô. trong chuyên mục Hình học 9 được chia sẽ bởi user Chính Nguyễn Trí tới các bạn nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này được giới thiệu vào mục Hình học 9 , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Toán học Toán 9 Hình học 9 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập Bài Hình 9-6-8 Cho đường tròn tâm O, AB, AC là những tiếp tuyến (B,C là hai tiếp điểm), tiếp theo là Gọi M là trung điểm AC, BM cắt đường tròn (O) tại B và E, kế tiếp là a/, tiếp theo là CM: Tam giác MBC đồng dạng tam giác MCE, cho biết thêm Suy ra  b/, ngoài ra CM: Tam giác MAB đồng dạng tam giác MEA, thêm nữa Suy ra AM tiếp xúc đường tròn (ABE) c/, thêm nữa CM: CB là tiếp https://nslide.com/de-thi/nho-thay-co-giup-bai-hinh-9-6-8-cam-on-thay-co.5y1u0q.html