Nhờ Thầy Cô giúp bài Hình 9-6-8. Cảm ơn Thầy Cô.

Đăng ngày 8/6/2017 5:35:30 PM | Thể loại: Hình học 9 | Chia sẽ bởi: Chính Nguyễn Trí | Lần tải: 4 | Lần xem: 57 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: doc

 


Bài Hình 9-6-8

Cho đường tròn tâm O, AB, AC là các tiếp tuyến (B,C là hai tiếp điểm). Gọi M là trung điểm AC, BM cắt đường tròn (O) tại B và E.

a/.CM: Tam giác MBC đồng dạng tam giác MCE. Suy ra

b/.CM: Tam giác MAB đồng dạng tam giác MEA. Suy ra AM tiếp xúc đường tròn (ABE)

c/.CM: CB là tiếp tuyến của đường tròn (ACE)

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc