Nhờ Thầy Cô giúp bài Hình học lớp 9-25-6. Cảm ơn Thầy Cô.

Đăng ngày 6/25/2017 5:56:39 PM | Thể loại: Hình học 9 | Chia sẽ bởi: Chính Nguyễn Trí | Lần tải: 2 | Lần xem: 4 | Page: 1 | Kích thước: 0.06 M | Loại file: doc

 


Bài Hình 9-25

Bài 1: Cho nửa đường tròn (O;R), Các điểm M,N thuộc đường kính BC sao cho BM=MN=NC. Các điểm D,E thuộc cung BC sao cho BD=DE=EC. Gọi A là giao điểm của DM và EN. CM: Tam giác ABC đều.

Bài 2: Cho tứ giác ABCD ngoại tiếp một đường tròn. CM: Nếu một đường thẳng chia tứ giác thành 2 phần có diện tích bằng nhau và chu vi bằng nhau thì đường thẳng đó đi qua tâm của đường tròn.

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc