Nhờ Thầy Cô giúp bài Hình học lớp 9-25-6. Cảm ơn Thầy Cô.

Đăng ngày 6/25/2017 5:56:39 PM | Thể loại: Hình học 9 | Chia sẽ bởi: Chính Nguyễn Trí | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.06 M | Loại file: doc

 


Bài Hình 9-25

Bài 1: Cho nửa đường tròn (O;R), Các điểm M,N thuộc đường kính BC sao cho BM=MN=NC. Các điểm D,E thuộc cung BC sao cho BD=DE=EC. Gọi A là giao điểm của DM và EN. CM: Tam giác ABC đều.

Bài 2: Cho tứ giác ABCD ngoại tiếp một đường tròn. CM: Nếu một đường thẳng chia tứ giác thành 2 phần có diện tích bằng nhau và chu vi bằng nhau thì đường thẳng đó đi qua tâm của đường tròn.

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Nhờ Thầy Cô giúp bài Hình học lớp 9-25-6. Cảm ơn Thầy Cô., Hình học 9. . nslide.com giới thiệu tới cộng đồng đề thi Nhờ Thầy Cô giúp bài Hình học lớp 9-25-6. Cảm ơn Thầy Cô. .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , đề thi Nhờ Thầy Cô giúp bài Hình học lớp 9-25-6. Cảm ơn Thầy Cô. trong danh mục Hình học 9 được giới thiệu bởi bạn Chính Nguyễn Trí đến bạn đọc nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này được chia sẽ vào thể loại Hình học 9 , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Toán học Toán 9 Hình học 9 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem Bài Hình 9-25 Bài 1: Cho nửa đường tròn (O;R), Các điểm M,N thuộc đường kính BC sao cho BM=MN=NC, ngoài ra Các điểm D,E thuộc cung BC sao cho BD=DE=EC, ngoài ra Gọi A là giao điểm của DM và EN, nói thêm CM: Tam giác ABC đều, nói thêm là  Bài 2: Cho tứ giác ABCD ngoại tiếp một đường tròn, nói thêm là CM: Nếu một đường thẳng chia tứ giác thành 2 phần có diện tích bằng nhau https://nslide.com/de-thi/nho-thay-co-giup-bai-hinh-hoc-lop-9-25-6-cam-on-thay-co.sbpu0q.html