nhung bai toan cuc tri trong DXC

Đăng ngày 8/13/2010 3:50:15 PM | Thể loại: Vật lý 12 | Chia sẽ bởi: Siêm Nguyễn Minh | Lần tải: 105 | Lần xem: 210 | Page: 1 | Kích thước: 0.11 M | Loại file: doc

BÀI TOÁN CỰC TRỊ CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

 

I/ Phương pháp chung: Tìm cực trị của đại lượng điện Y theo biến X

1.Thiết lập Y theo biến X

2.Dùng 1 trong các phương pháp sau để giải:

a. Bất đẳng thức Cauchy và hệ quả của nó :

+ Với 2 số không âm a và b ta luôn có a + b 2, dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a = b

+ Hệ quả :

- Với 2 số không âm có tổng không đổi, tích của chúng lớn nhất khi 2 số đó bằng nhau.

- Với 2 số không âm có tích không đổi, tổng của chúng bé  nhất khi 2 số đó bằng nhau.

b. Tính cực trị của tam thức bậc hai :

Tam thức bậc hai Y = ax2 + bx + c ( a 0 )

- Khi a > 0 : Ymin X = -

- Khi a < 0 : Ymax X = -

c. Đạo hàm :

- Cần chú ý biến cho thích hợp

II/ Một số trường hợp hay gặp

1.Cực đại của hiệu điện thế :

a. UR

+ R thay đổi :                                UR(max) = U    khi R

+ L,hay C, hay thay đổi :          UR(max) = U    Khi   ( Cộng hưởng )

b. UL

+ R thay đổi :  UL(max) =   khi R = 0

+ L thay đổi :   UL(max) = IZL =  khi ZL =

+ C thay đổi :   UL(max) = IZL = khi C = ( Cộng hưởng )

+ thay đổi :  UL(max) = IZL    khi =

c. UC

+ R thay đổi :  UC(max) =   khi R = 0

+ C thay đổi :   UC(max) = IZC = khi ZC =

+ L thay đổi :   UC(max) = IZC  = khi L = ( Cộng hưởng )

+ thay đổi :  UC(max) = IZC    khi =

2. Cực đại của công suất :

a. L,hay C, hay thay đổi :   Pmax = khi ZL = ZC  ( Cộng hưởng )

b. R thay đổi :

+ Mạch R,L,C :    Pmax =    khi R = , P là công suất mạch

+ Mạch R,r,L,C :  PR(max) = khi R = , PR công suất tiêu thụ trên R

3. Cực đại của I :

a. R thay đổi :    Imax = khi R = 0

b. L,hay C, hay thay đổi  : Imax = khi ZL = ZC  ( Cộng hưởng )

4. Sự biến thiên của công suất của mạch R,L,C :

a. Hai giá trị của :

b. Hai giá trị của L : 

c. Hai giá trị của C :  

d. Hai giá trị của R :   R1R2 = và R1 + R2 =

5. Hiệu điện thế cực tiểu :

- Dùng phương pháp tổng quát , thiết lập biểu thức của U

- Biến đổi tìm Umin ( thường nằm trong trường hợp cộng hưởng)

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi nhung bai toan cuc tri trong DXC, Vật lý 12. . nslide.com giới thiệu tới cộng đồng đề thi nhung bai toan cuc tri trong DXC .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , Thư viện nhung bai toan cuc tri trong DXC thuộc thể loại Vật lý 12 được giới thiệu bởi thành viên Siêm Nguyễn Minh tới cộng đồng nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này đã đưa vào danh mục Vật lý 12 , có tổng cộng 1 page, thuộc file .doc, cùng mục còn có Đề thi Vật lý Vật lý 12 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem BÀI TOÁN CỰC TRỊ CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU I/ Phương pháp chung: Tìm cực trị của đại lượng điện Y theo biến X 1, thêm nữa Thiết lập Y theo biến X 2, tiếp theo là Dùng 1 trong những phương pháp sau để giải: a, cho biết thêm Bất đẳng thức Cauchy và hệ quả của nó : + Với 2 số ko âm a và b ta luôn có a + b  2, dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a = b + Hệ quả : - Với 2 số ko âm https://nslide.com/de-thi/nhung-bai-toan-cuc-tri-trong-dxc.3hnxvq.html