Noi ve Cau 24 ma de 930 de nam 2007

Đăng ngày 2/14/2009 9:54:29 AM | Thể loại: Hóa học | Chia sẽ bởi: Thọ Nguyễn Hữu | Lần tải: 16 | Lần xem: 37 | Page: 1 | Kích thước: 0.06 M | Loại file: doc

 


Có nhiều bạn học sinh giải câu 24, Khối A, Mã đề thi 930 theo kiểu tự luận không được trọn vẹn. Xin mạo muội trình bày cách giải sau!

 

Cho 4,48 lít hỗn hợp X (ởđktc) gồm 2 hiđrocacbon mạch hở lội từ từ qua bình chứa 1,4 lít dung dịch Br2 0,5M. Sau khi phản ứng hoàn toàn, số mol Br2 giảm đi một nửa và khối lượng bình tăng thêm 6,7 gam. Công thức phân tử của 2 hiđrocacbon là (cho H = 1, C = 12)

A. C3H4 và C4H8. B. C2H2 và C3H8. C. C2H2 và C4H8. D. C2H2 và C4H6.

 

Sau đây là lời giải trong trường hợp đề ra theo kiểu tự luận

 

 

TH1: Chỉ có 1 hiđrocacbon phản ứng với dd Br2

 

 

CnH2n+2-2a + aBr2 CnH2n+2-2aBr2a

0,35/a  0,35

(14n+2-2a)0,35/a=6,7

0,35/a<0,2    a = Với n=2,3,4 thì a lẻ loại

2n4

 

 

TH2: Cả hiđrocacbon phản ứng với dd Br2

   0,2 mol      0,2

0,2=0,35 =1,75

(14+2-2).0,2=6,7   =2,5  n1=2

                n23

n1=2 có thể là C2H2 hoặc C2H4

 

  • C2H2   x mol

CnH2n+2-2a y mol

 

x+y=0,2

   n=4; a=1 ;C4H8; x=0,15; y=0,05

3n4;   a<1,75

 


 

  • C2H4   x mol

CnH2n+2-2a y mol

 

x+y=0,2

    n=4; a=4 ;C4H2; x=0,15; y=0,05

3n4;   a>1,75   n=3; a=2,5 lẻ  (loại)

 

Vậy, hai hiđrocacbon là (C2H2 và C4H8) hoặc (C2H4 và C4H2)

(C4H2 có thể có CTCT  HC≡C-C≡CH)

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc