Olympic 2017

đề thi Toán học 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
r6600q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
4/26/2017 4:17:51 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.21 M
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

PHÒNG GD&ĐT NGHĨA ĐÀN (Đề thi có 01 trang) KỲ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn: Toán 6 Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)    PHÒNG GD&ĐT NGHĨA ĐÀN (Đề thi có 01 trang) KỲ THI OLY,xem chi tiết và tải về Đề thi Olympic 2017, Đề Thi Toán Học 6 , Đề thi Olympic 2017, doc, 1 trang, 0.21 M, Toán học 6 chia sẽ bởi Hùng Cao Xuân đã có 0 download

 
LINK DOWNLOAD

Olympic-2017.doc[0.21 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

PHÒNG GD&ĐT NGHĨA ĐÀN
(Đề thi có 01 trang)
KỲ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2016 – 2017
Môn: Toán 6
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)


 PHÒNG GD&ĐT NGHĨA ĐÀN
(Đề thi có 01 trang)
KỲ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2016 – 2017
Môn: Toán 6
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1 ( 5,0 điểm) Thực hiện phép tính một cách hợp lý:
a) 
b) 
c) 
Câu 2: ( 5,0 điểm) Tìm các số nguyên x biết:
a) 
b) 
c) 
Câu 3: ( 5,0 điểm)
a) Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số, biết rằng khi chia số đó cho các số 24 , 26 và 32 thì được các số dư lần lượt là 4 , 6 và 12.
b) Tìm các số nguyên x, y biết 
c) Cho a và b là hai số nguyên tố cùng nhau. Chứng minh rằng a2 và a + b là hai số nguyên tố cùng nhau.
Câu 4: ( 4,0 điểm) Trên đường thẳng xy lấy điểm O. Trên Ox và Oy lần lượt lấy các điểm A, B sao cho OA = 3cm, OB = 4cm. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng OA và OB.
a) Tính độ dài đoạn thẳng MN;
b) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy vẽ các tia Oz, Ot sao cho  và . Tính số đo  ?
Câu 5: ( 1,0 điểm) Cho . Chứng minh S > 1009.
---------------------HẾT--------------------
Họ và tên thí sinh:…………………………………………………SBD:…………
HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM THI OLYMPIC
Môn thi: Toán 6
Năm học: 2016 – 2017


Câu

Đáp án
Biểu điểm

1
a1
1


1
1


c
1 đ


0,25
0,25
0,25
0,25

2
a
1,5đ

Vậy x = 11 hoặc x = - 5

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5


1,5
3. ĐK 
Nhân  vào hai vế ta được : 
 
  
1,5

3
a

Gọi số tự nhiên phải tìm là x (1000  x  9999)
Vậy số tự nhiên phải tìm là 1228.
0,25
0,25
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25

ĐK: x  0
 ( với )
Vì 2y + 1 thuộc ước lẻ của 12

Kết hợp ĐK ta có: 

0,25
0,5
0,25
0,25
0,5
0,25


c

Gọi  ( d là số nguyên tố )

 Trái với giả thiết (a, b) = 1
Vậy 
0, 25
0,25
0,25
0,25

4


Vẽ hình đúng câu a
Vẽ hình đúng câu

0,25
0,25


2đ
Vì M là trung điểm của OA nên OM = OA = .3 = 1,5 cm
Vì N là trung điểm của OB nên ON = OB = .4 = 2 cm
Ta có M thuộc tia OA, N thuộc tia OB , mà OA và OB là hai tia đối nên OM nằm giữa M và N
nên MN = OM + ON = 1,5 + 2 = 3,5 cm.
0,5
0,5
0,5
0,5


1,5đ
TH1: Nếu tia Ot nằm trong nửa mặt phẳng chứa tia Ox có bờ l�

 


 PHÒNG GD&ĐT NGHĨA ĐÀN

 

 

(Đề thi có 01 trang)

KỲ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2016 – 2017

Môn: Toán 6

Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

 

 

 PHÒNG GD&ĐT NGHĨA ĐÀN

 

 

(Đề thi có 01 trang)

KỲ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2016 – 2017

Môn: Toán 6

Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

 

 

 

 

Câu 1 ( 5,0 điểm) Thực hiện phép tính một cách hợp lý: 

 a)

 b)

 c)

Câu 2: ( 5,0 điểm) Tìm các số nguyên x biết:

 a)

 b)

          c)  

Câu 3: ( 5,0 điểm)

 a) Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số, biết rằng khi chia số đó cho các số 24 , 2632 thì được các số dư lần lượt là 4 , 6 và 12.

 b) Tìm các số nguyên x, y biết

 c) Cho a và b là hai số nguyên tố cùng nhau. Chứng minh rằng a2 và a + b là hai số nguyên tố cùng nhau.

Câu 4: ( 4,0 điểm) Trên đường thẳng xy lấy điểm O. Trên Ox và Oy lần lượt lấy các điểm A, B sao cho OA = 3cm, OB = 4cm. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng OA và OB.

 a) Tính độ dài đoạn thẳng MN;

 b) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy vẽ các tia Oz, Ot sao cho . Tính số đo ?

Câu 5: ( 1,0 điểm) Cho . Chứng minh S > 1009.

 

---------------------HẾT--------------------

 

Họ và tên thí sinh:…………………………………………………SBD:…………

 

 

 


 

HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM THI OLYMPIC

Môn thi: Toán 6

Năm học: 2016 – 2017

 

Câu

Ý

Đáp án

Biểu điểm

1

a

 

1

 

1

b

 

1

 

 

 

1

 

 

 

c

1 đ

 

0,25

 

 

 

 

0,25

 

0,25

 

 

0,25

 

 

2

a

1,5đ

Vậy x = 11 hoặc x = - 5

 

 

 

0,5

 

0,5

0,5

 


 

b

0,5

 

 

0,5

 

0,5

0,5

 

1,5

3. ĐK

Nhân vào hai vế  ta được :

 

   

1,5

3

a

Gọi số tự nhiên phải tìm là x (1000 x 9999)

Vậy số tự nhiên phải tìm là 1228.

0,25

 

0,25

 

 

 

0,5

 

 

0,25

 

0,25

 

0,25

0,25

 

b

ĐK: x 0

( với )

2y + 1 thuộc ước lẻ của 12

 

 

0,25

 

0,5

 

0,25

 

 

0,25

 


 

 

Kết hợp ĐK ta có: 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

0,25

 

c

1đ

Gọi   ( d là số nguyên tố )

 

Trái với giả thiết (a, b) = 1

Vậy

0, 25

 

 

0,25

 

 

0,25

 

 

 

0,25

4

 

Vẽ hình đúng câu a

Vẽ hình đúng câu b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25

0,25

Vì M là trung điểm của OA nên OM = OA = .3 = 1,5 cm

Vì N là trung điểm của OB nên ON = OB = .4 = 2 cm

Ta có M thuộc tia OA, N thuộc tia OB , mà OA và OB là hai tia đối nên

0,5

 

 

0,5

 


 

 

OM nằm giữa M và N

nên MN = OM + ON = 1,5 + 2 = 3,5 cm.

0,5

 

0,5

1,5đ

TH1: Nếu tia Ot nằm trong nửa mặt phẳng chứa tia Ox có bờ là đường thẳng chứa tia Oz. Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oz ta có:

tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oz

TH2: Nếu tia Ot nằm trong nửa mặt phẳng không chứa tia Ox có bờ là đường thẳng chứa tia Oz Ox và Ot nằm trên hai nửa mặt phẳng đối

tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Ot

0,25

 

0,25

 

 

0,25

0,25

 

 

0,25

0,25

5

1đ

 

Vậy S > 1009.

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

0,25

 

Lưu ý :  Học sinh làm cách khác mà đúng vẫn cho điểm tối đa


 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Olympic 2017
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU